รวมโพยกองทุน SSF และ SSFX ฉบับย่อ
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
01 เมษายน 2563, 12.10
SHARE |

รวมโพยกองทุน SSF และ SSFX ฉบับย่อ 
กองทุนรวมเพื่อการออม รวมกองทุนจาก 14 บลจ. ชั้นนำ โอกาสลงทุนลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท เปิดขาย แล้ว 1 เมษายน 2563 วันนี้วันแรก 

กองทุน SSF แบบปกติ
ลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2563-2567 ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น REITs ได้ทั้งในและต่างประเทศ ถือครอง 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ

กองทุน SSFX ชนิดพิเศษ
ลงทุนได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 ในช่วงเวลา 3 เดือนนี้เท่านั้น ลงทุนในหุ้นไทย ไม่น้อยกว่า 65% ถือครอง 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ ลดหย่อนภาษีเพิ่มสูงสุด 200,000 บาท 

1. KTAM
        - KT70/30S-SSFX กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษ
        - KTESGS-SSFX กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษ


Smiley face


2. KrungsriAsset
        - KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 - เพื่อการออมพิเศษ
        - KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม
        - KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 


Smiley face

     
        - KFHAPPYSSF 
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 
        - KFENS50SSF  กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม


Smiley face

        
        - KFDIVSSF 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
        - KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม


Smiley face


3.KAsset

        - K-SUPERSTAR-SSFX กองทุนเปิด เค ซุปเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ

 

Smiley face


4. Tisco

        - TEGSSF กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

        - TEGSSFX กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ


Smiley face


5. SCBAM

        - SCBEQ-SSFX กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม 

        - SCBSET-SSFX กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

        -SCB70-SSFX กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)


Smiley face


6. T-Fund

        - T-ES-EQDSSFX กองทุนเปิดธนชาติ หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ


Smiley face


7. BBLAM

        - BEQSSF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม


Smiley face


8. Principal

        - Principal SET50SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์ เพื่อการออม 

        - PRINCIPAL SET50SSF-SSFX กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

   

Smiley face


        - Principal TDIF-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

        - Principal iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม


Smiley face


9. PhatraAM

        - PHATRA SET50 ESG-SSFX กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG-SSFX เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ


Smiley face


10. UOBAM

        - UOBEQ-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

        - UOBEQ-SSFX กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ


Smiley face


11. LHFUND

        - LHSMARTDSSF กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม


Smiley face


12. ONEAM

        - ONE-SSF กองทุนเปิด วรรณ เพื่อการออม

        - ONE-SSFX กองทุนเปิด วรรณ เพื่อการออมพิเศษ


Smiley face


13. MFC

        - MTQ-SSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม

        - MTQ SSFX กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)


Smiley face


         - MTF SSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม

         - MTF-SSFX กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)


Smiley face


14. ASSET PLUS 

        - ASP-SME-MSSF กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม

        - ASP-SME-SSFX กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออมพิเศษ


Smiley face


        การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุน และเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับดูข้อมูลกองทุน SSF ออกใหม่ คลิกเลย


ดูข้อมูลกองทุน SSFX ออกใหม่ คลิกเลย


รวมโปรโมชั่น SSF & SSFX & RMF ลดหย่อนภาษี ปี 63 คลิกเลย 


Smiley face


สนใจเปิดบัญชีกองทุน คลิกเลย


ซื้อออนไลน์ผ่านแอพหรือเว็บไซต์ WealthMagik Trading  คลิกเลย

แหล่งข่าว
WealthMagik
27 สิงหาคม 2563, 14:46