Thailand Web Stat

จะซื้อหุ้นกู้ ต้องดูเลขไทย

เช็คเรทติ้งบริษัทที่ออกหุ้นกู้ด้วย “WCR" (WealthMagik Credit Ranking)

เคยมั้ย! ที่มีหุ้นกู้น่าสนใจกำลังจะออกมา หรือ มีขายในตลาดรอง แต่ไม่มีเรทติ้งให้พิจารณาความน่าเชื่อถือ หรือ แสดงเป็น non-rate แล้วทีนี้ นักลงทุนอย่างเราๆจะรู้ได้ยังไงว่า ดอกเบี้ยที่ให้จะเหมาะสมกับความเสี่ยง
แน่นอนว่า หากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ถูกประเมินในระดับที่เสี่ยงกว่าก็เหมาะสมกับการกำหนดดอกเบี้ยที่สูงกว่า เช่น ถ้ามีบริษัท 2 แห่งที่มีการเช็ค rating ออกมาว่าเป็น BBB+ และ BB บริษัท BB ก็ควรกำหนดดอกเบี้ยที่สูงกว่า BBB+ เป็นต้น

WCR หรือ WealthMagik Credit Ranking เป็นสิ่งที่ถูกคิดค้น และพัฒนาเครื่องมือขึ้นมา เพื่อใช้เป็นตัวช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นตัวเสริมให้นักลงทุนมองหาโอกาสได้มากขึ้น ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ทำการเปรียบเทียบกับ Company Rating ถือว่ามีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก จึงเป็นตัวช่วยที่ดี ที่ใช้ในการคัดกรองหุ้นกู้ของบริษัทที่ยัง non-rate แต่น่าสนใจ เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

WCR มีการจัดอันดับความเสี่ยงเป็นเลขไทยตั้งแต่เลข ๑-๘ ให้ดูง่าย ๆ โดยมีตั้งแต่ ๑ คือระดับความเสี่ยงต่ำที่สุด ไปจนถึง ๘ คือระดับความเสี่ยงผิดนัดชำระ ซึ่งระดับความเสี่ยงเหล่านี้จะมีความใกล้เคียงกับ Credit Rating ที่นักลงทุนคุ้นเคย ที่จะมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ AAA ที่หมายถึงหุ้นกู้เกรดดีที่เสี่ยงต่ำ หรือน่าเชื่อถือที่สุด ไล่เรียงไปจนถึง D ที่หมายถึงเสี่ยงสูงมาก เป็นต้น

WCR (WealthMagik Credit Ranking) วิเคราะห์โดยอิงหลักการโครงสร้างอันดับเครดิตและการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ในการคำนวณผลทางสถิติซึ่งตัวบ่งชี้อันดับเครดิตนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น จึงเป็นอีกทางเลือกที่นักลงทุนวางใจสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน

 อย่าลืมนะครับว่า “จะซื้อหุ้นกู้ต้องดูเลขไทย”

ดูข้อมูลรวมหุ้นกู้ออกใหม่ในแต่ละเดือนได้ที่นี่ คลิกเลย!

พูดคุยเรื่องตราสารหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตรและติดตามข่าวสารเรื่องหุ้นกู้แบบรู้ลึก รู้จริง ได้ที่กลุ่ม”ชมรมคนรักหุ้นกู้ และพันธบัตร” คลิกเลย

ซื้อหุ้นกู้ต้องดูเลขไทย รู้ความเสี่ยงก่อนใคร ด้วย WCR คลิกเลย!