รายการตราสารหนี้ บล. เว็ลธ์ เมจิก จำกัดSecondary Bond

ตัวกรอง

ค่าเริ่มต้น

Secondary Bond

ตราสารหนี้
ราคาต่อหน่วย (Invalid date NaN)
ราคาต่อหน่วย (Invalid date NaN)
ประมาณการผลตอบแทน
อันดับเครดิต ตราสาร/ บริษัท
ตราสารหนี้
ราคาต่อหน่วย (Invalid date NaN)
ราคาต่อหน่วย (Invalid date NaN)
ประมาณการผลตอบแทน
อันดับเครดิต ตราสาร/ บริษัท
ตราสารหนี้
ราคาต่อหน่วย (Invalid date NaN)
ราคาต่อหน่วย (Invalid date NaN)
ประมาณการผลตอบแทน
อันดับเครดิต ตราสาร/ บริษัท
หมายเหตุ:

* หมายถึง ราคา/ผลตอบแทน ประมาณการ ณ วันที่ได้รับการชำระเงิน (settlement date) โดย WealthMagik อ้างอิงการคำนวณราคาตามมาตรฐาน ThaiBMA
ราคาที่ชำระจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผู้เสนอซื้อ-ขาย

ข้อมูลตราสารหนี้ที่แสดงเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำตราสารหนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด

Thailand Web Stat