ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน

รู้จักบริการของเรา

ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน
รู้จักบริการของเรา   คลิกที่นี่
ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน
รู้จักบริการของเรา   คลิกที่นี่
เชี่ยวชาญ  การพัฒนา

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า 26 ปี
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ที่ใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 4 ล้านล้านบาท มาย่อส่วนให้เหมาะสมกับคนทั่วไป
เพื่อเป็นคลังข้อมูล และเครื่องมือที่สำคัญด้านการลงทุน

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า 26 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 4 ล้านล้านบาท มาย่อส่วนให้เหมาะสมกับคนทั่วไป เพื่อเป็นคลังข้อมูล และเครื่องมือที่สำคัญด้านการลงทุน

เพราะเราเชื่อมั่นว่า

เพราะเราเชื่อมั่นว่า

#ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี ไม่มีใครจะดูแลเงินของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

Fund

Information

Fund

Information

Fund

Information

Financial

Planning

Financial

Planning

Financial

Planning

Bond

Information

Bond

Information

Bond

Information

highlight

Promotion

รู้ก่อนใคร ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

highlight

Promotion

รู้ก่อนใคร ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

Group 6812

กองทุนประจำสัปดาห์

กองทุนประจำสัปดาห์

Group 6812

กองทุนประจำสัปดาห์

จัดอันดับกองทุน  ในรอบ 1 สัปดาห์

จัดอันดับกองทุน

ในรอบ 1 สัปดาห์

bi_book-fill

Fund Information

Bond Info (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA, Bank of Thailand, สบน.

wmg-ico

Bond Info (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA, Bank of Thailand, สบน.

CPALL
คาดว่า
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
A+
Bond Rating:
A+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
2.95 - 3.10% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
7 ปี
Coupon Rate
3.55 - 3.75% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
12 ปี
Coupon Rate
4.20 - 4.35% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
TUC
คาดว่า
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
4.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
5 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
5.05% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
TUC
คาดว่า
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
3.5% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.10% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
SENA
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB
Bond Rating:
BBB
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.70% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566
RICHY
คาดว่า
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566
MINT
คาดว่า
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
A
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 1-5
Coupon Rate
6.10% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 6-25
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 0.25% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 26-50
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 1.00% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 51 เป็นต้นไป
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 2.00% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
ASW
คาดว่า
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.25 - 5.35 % ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.75 - 5.85 % ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
CMC
คาดว่า
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.50% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
PD
คาดว่า
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.60% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
TCC
คาดว่า
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
6.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
RT
คาดว่า
RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.20% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
JKN
คาดว่า
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
CWTTH
คาดว่า
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.75% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
NCH
คาดว่า
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
PF
คาดว่า
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
6.85 % ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 มกราคม และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
TMN
คาดว่า
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
5.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
10, 13-14 กุมภาพันธ์ 2566
wmg-ico

Secondary Bond

ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
BANPU268A
3.20%
BJC246A
2.95%
CPALL256B
3.30%
CPF246A
2.90%
GULF268B
3.55%
PTTC237A
1.25%
PTTC277A
2.85%
SB235A
2.35%
SB23DA
2.27%
SB245A
2.33%
SB247A
2.35%
SB248A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB24NA
2.42%
SB25NA
ติดต่อผู้ซื้อ
SB26DA
2.57%
SB275A
2.81%
SB278A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB285A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB295A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST251A
2.46%
SBST251B
2.46%
SBST255A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST257A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST262B
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST265A
2.51%
SBST26NB
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST276B
2.68%
SBST305A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST312A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST31NB
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST326B
3.37%
SBST326C
3.37%
SCC234A
1.25%
SCC244A
1.40%
SCC24NA
2.60%
SCC254A
2.80%
SGP241A
4.35%
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ALL244A
ติดต่อผู้ขาย
AMATA25OA
ติดต่อผู้ขาย
BAM28DA
ติดต่อผู้ขาย
BANPU268A
ติดต่อผู้ขาย
BANPU288B
ติดต่อผู้ขาย
BAY296A
ติดต่อผู้ขาย
BJC239B
ติดต่อผู้ขาย
BJC279A
2.75%
BTSC31NA
ติดต่อผู้ขาย
BTSG275A
ติดต่อผู้ขาย
BTSG30NA
ติดต่อผู้ขาย
BTSG325A
ติดต่อผู้ขาย
CHAYO25NA
ติดต่อผู้ขาย
CK258A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL256B
ติดต่อผู้ขาย
CPALL266A
2.75%
CPALL286A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL316A
ติดต่อผู้ขาย
CPF246A
ติดต่อผู้ขาย
CPF246B
1.55%
CPF261A
ติดต่อผู้ขาย
CPF276A
ติดต่อผู้ขาย
CPF308A
ติดต่อผู้ขาย
CPF331A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH278A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH325A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH335A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH339A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH375A
ติดต่อผู้ขาย
DA278A
ติดต่อผู้ขาย
DA292A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN237A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN247A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN287A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN307A
ติดต่อผู้ขาย
GULF268B
3.10%
GULF319A
ติดต่อผู้ขาย
GULF322A
ติดต่อผู้ขาย
IRPC239A
1.50%
KKP314A
ติดต่อผู้ขาย
KTB297A
ติดต่อผู้ขาย
LOTUSS244A
ติดต่อผู้ขาย
LOTUSS25OA
ติดต่อผู้ขาย
MINT22PA
ติดต่อผู้ขาย
MINT277B
ติดต่อผู้ขาย
MK23DA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL23NB
ติดต่อผู้ขาย
MOFL24OA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL253A
ติดต่อผู้ขาย
MOFL263A
ติดต่อผู้ขาย
MOFL27OA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL30NA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL32OA
ติดต่อผู้ขาย
MPSC33NA
ติดต่อผู้ขาย
MTC248A
ติดต่อผู้ขาย
MTC258A
ติดต่อผู้ขาย
MTC266A
ติดต่อผู้ขาย
MTC272A
ติดต่อผู้ขาย
NPS27NA
ติดต่อผู้ขาย
NPS295A
ติดต่อผู้ขาย
ORI247B
ติดต่อผู้ขาย
ORI254A
ติดต่อผู้ขาย
PROEN243A
ติดต่อผู้ขาย
PTTC237A
1.10%
PTTC277A
ติดต่อผู้ขาย
PTTC295A
ติดต่อผู้ขาย
PTTGC248A
ติดต่อผู้ขาย
PTTGC354A
ติดต่อผู้ขาย
SABUY24DA
ติดต่อผู้ขาย
SB235A
ติดต่อผู้ขาย
SB23DA
ติดต่อผู้ขาย
SB245A
ติดต่อผู้ขาย
SB247A
ติดต่อผู้ขาย
SB248A
ติดต่อผู้ขาย
SB24NA
ติดต่อผู้ขาย
SB25NA
ติดต่อผู้ขาย
SB26DA
ติดต่อผู้ขาย
SB275A
ติดต่อผู้ขาย
SB278A
ติดต่อผู้ขาย
SB285A
ติดต่อผู้ขาย
SB295A
ติดต่อผู้ขาย
SBST251A
ติดต่อผู้ขาย
SBST251B
ติดต่อผู้ขาย
SBST255A
ติดต่อผู้ขาย
SBST257A
ติดต่อผู้ขาย
SBST262B
ติดต่อผู้ขาย
SBST265A
ติดต่อผู้ขาย
SBST26NB
ติดต่อผู้ขาย
SBST276B
ติดต่อผู้ขาย
SBST305A
ติดต่อผู้ขาย
SBST312A
ติดต่อผู้ขาย
SBST31NB
ติดต่อผู้ขาย
SBST326B
ติดต่อผู้ขาย
SBST326C
ติดต่อผู้ขาย
SCC26OA
ติดต่อผู้ขาย
SCGC264A
ติดต่อผู้ขาย
SCGP24DA
ติดต่อผู้ขาย
SGP262A
ติดต่อผู้ขาย
SIRI231A
2.95%
SIRI24DA
ติดต่อผู้ขาย
SIRI252A
ติดต่อผู้ขาย
SIRI263A
ติดต่อผู้ขาย
STARK255A
ติดต่อผู้ขาย
SUPER254A
ติดต่อผู้ขาย
TLT255B
ติดต่อผู้ขาย
TLT258B
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL241A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL269A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL276A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPP262A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE248A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE24OB
ติดต่อผู้ขาย
TRUE263A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE27DA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE27OA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE28OA
ติดต่อผู้ขาย
UOBT326A
ติดต่อผู้ขาย

ยกระดับการลงทุนของคุณด้วย

พอร์ตของฉัน

ยกระดับการลงทุนของคุณด้วย

พอร์ตของฉัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่ม เว็ลธ์...

Campaign เทรดให้ได้ทอง

WealthMagik จัดแคมเปญ “เทรดให้ได้ทอง” ซีซั่น 2 รับปีกระต่าย เสริมความมั่งคั่ง รับ “ทองคำ” 3...