ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน

รู้จักบริการของเรา

ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน
รู้จักบริการของเรา   คลิกที่นี่
ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน
รู้จักบริการของเรา   คลิกที่นี่
เชี่ยวชาญ  การพัฒนา

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า 26 ปี
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ที่ใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 4 ล้านล้านบาท มาย่อส่วนให้เหมาะสมกับคนทั่วไป
เพื่อเป็นคลังข้อมูล และเครื่องมือที่สำคัญด้านการลงทุน

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า 26 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 4 ล้านล้านบาท มาย่อส่วนให้เหมาะสมกับคนทั่วไป เพื่อเป็นคลังข้อมูล และเครื่องมือที่สำคัญด้านการลงทุน

เพราะเราเชื่อมั่นว่า

เพราะเราเชื่อมั่นว่า

#ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี ไม่มีใครจะดูแลเงินของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

Fund

Information

Fund

Information

Fund

Information

Financial

Planning

Financial

Planning

Financial

Planning

Bond

Information

Bond

Information

Bond

Information

highlight

Promotion

รู้ก่อนใคร ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

highlight

Promotion

รู้ก่อนใคร ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

Group 6812

กองทุนประจำสัปดาห์

กองทุนประจำสัปดาห์

Group 6812

กองทุนประจำสัปดาห์

จัดอันดับกองทุน  ในรอบ 1 สัปดาห์

จัดอันดับกองทุน

ในรอบ 1 สัปดาห์

bi_book-fill

Fund Information

Bond Info (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA, Bank of Thailand, สบน.

wmg-ico

Bond Info (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA, Bank of Thailand, สบน.

DTP
คาดว่า
DTGO PROSPEROUS COMPANY LIMITED
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
7.20% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
08-10 พฤษภาคม 2566
BEM
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
A-
Bond Rating:
A-
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
2.79% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
3.13% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.00% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
4.07% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
30-31 มีนาคม 2566
GPSC
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
AA+
Bond Rating:
AA+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
12 ปี
Coupon Rate
3.78% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
30-31 มีนาคม,03 เมษายน 2566
ECF
คาดว่า
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
6.85% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.05% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
7.15% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
8 - 10 พฤษภาคม 2566
A
คาดว่า
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
B+
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน
Coupon Rate
6.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
7.40% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
8 - 10 พฤษภาคม 2566
PREB
คาดว่า
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.75 - 4.95% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
9 - 11 พฤษภาคม 2566
LOTUSS
คาดว่า
EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITED
Issuer Rating:
A+
Bond Rating:
A+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
2.80 - 2.95% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
3.20 - 3.30% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
3.50 - 3.60% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
8 ปี
Coupon Rate
3.75 - 3.85% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 5
อายุตราสารหนี้
10 ปี
Coupon Rate
4.00 - 4.15% ต่อปี (ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
17 - 19 เมษายน 2566
J
คาดว่า
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.50 - 6.75% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
25 - 27 เมษายน 2566
NWR
คาดว่า
บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.80 - 7.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
9 - 11 พฤษภาคม 2566
WHA
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
A-
Bond Rating:
A-
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
3.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
3.35% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
23-24,27 มีนาคม 2566
BDB
คาดว่า
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21,24-25 เมษายน 2566
SQ
คาดว่า
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน 7 วัน
Coupon Rate
5.75% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
25-27 เมษายน 2566
SASST
คาดว่า
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด
Issuer Rating:
BB+
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี 3 เดือน
Coupon Rate
6.50% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
25-27 เมษายน 2566
NOBLE
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB
Bond Rating:
BBB
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.70% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
3-5 เมษายน 2566
PF
คาดว่า
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
25-27 เมษายน 2566
PF
คาดว่า
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 1
Coupon Rate
6.50 ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 2
Coupon Rate
7.25 ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
25-27 เมษายน 2566
TTCL
คาดว่า
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB+
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.80% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
6.95% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
24-26 เมษายน 2566
CGH
คาดว่า
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.75% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
25-27 เมษายน 2566
GUNKUL
คาดว่า
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี 2 เดือน 11 วัน
Coupon Rate
4.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
24 - 26 เมษายน 2566
SAWAD
คาดว่า
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
3.80 - 3.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 มีนาคม และ 3 - 4 เมษายน 2566
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Issuer Rating:
BB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 26 เมษายน 2566
MK
คาดว่า
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี 10 เดือน
Coupon Rate
6.00 - 6.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 21 และ 24 เมษายน 2566
SGC
คาดว่า
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB
Bond Rating:
BBB
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี 11 เดือน
Coupon Rate
4.70 - 4.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
18 - 20 เมษายน 2566
TAA
คาดว่า
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
24 - 26 เมษายน 2566
TSE
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี 10 เดือน
Coupon Rate
4.70 - 4.90% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
4 - 10 เมษายน 2566
MDL
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
6.75% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 มีนาคม และ 3 - 4 เมษายน 2566
SCC
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Issuer Rating:
A+(tha)
Bond Rating:
A+(tha)
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี 11 เดือน 29 วัน
Coupon Rate
3.10% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
30-31 มีนาคม 2566
wmg-ico

Secondary Bond

ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
BJC246A
2.90%
CPALL256B
3.05%
CPF246A
2.90%
GULF268B
3.40%
PTTC237A
1.25%
PTTC277A
2.85%
SB235A
4.08%
SB23DA
2.71%
SB245A
2.68%
SB247A
2.68%
SB248A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB24NA
2.71%
SB25NA
ติดต่อผู้ซื้อ
SB26DA
2.82%
SB275A
2.86%
SB278A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB285A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB295A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST251A
2.72%
SBST251B
2.46%
SBST255A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST257A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST262B
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST265A
2.78%
SBST26NB
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST276B
2.87%
SBST305A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST312A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST31NB
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST326B
3.26%
SBST326C
3.27%
SCC234A
1.25%
SCC244A
1.40%
SCC24NA
2.55%
SCC254A
2.75%
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ALL244A
ติดต่อผู้ขาย
AMATA25OA
ติดต่อผู้ขาย
BAM28DA
ติดต่อผู้ขาย
BANPU268A
ติดต่อผู้ขาย
BANPU288B
ติดต่อผู้ขาย
BAY296A
ติดต่อผู้ขาย
BJC239B
ติดต่อผู้ขาย
BJC279A
2.75%
BTSC31NA
ติดต่อผู้ขาย
BTSG275A
ติดต่อผู้ขาย
BTSG30NA
ติดต่อผู้ขาย
BTSG325A
ติดต่อผู้ขาย
CHAYO25NA
ติดต่อผู้ขาย
CK258A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL256B
ติดต่อผู้ขาย
CPALL266A
2.75%
CPALL286A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL316A
ติดต่อผู้ขาย
CPF246A
ติดต่อผู้ขาย
CPF246B
1.55%
CPF261A
ติดต่อผู้ขาย
CPF276A
ติดต่อผู้ขาย
CPF308A
ติดต่อผู้ขาย
CPF331A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH278A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH325A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH335A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH339A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH375A
ติดต่อผู้ขาย
DA278A
ติดต่อผู้ขาย
DA292A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN237A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN247A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN287A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN307A
ติดต่อผู้ขาย
GULF268B
3.00%
GULF319A
ติดต่อผู้ขาย
GULF322A
ติดต่อผู้ขาย
IRPC239A
1.50%
KKP314A
ติดต่อผู้ขาย
KTB297A
ติดต่อผู้ขาย
LOTUSS244A
ติดต่อผู้ขาย
LOTUSS25OA
ติดต่อผู้ขาย
MINT277B
ติดต่อผู้ขาย
MK23DA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL23NB
ติดต่อผู้ขาย
MOFL24OA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL253A
ติดต่อผู้ขาย
MOFL263A
ติดต่อผู้ขาย
MOFL27OA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL30NA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL32OA
ติดต่อผู้ขาย
MPSC33NA
ติดต่อผู้ขาย
MTC248A
ติดต่อผู้ขาย
MTC258A
ติดต่อผู้ขาย
MTC266A
ติดต่อผู้ขาย
MTC272A
ติดต่อผู้ขาย
NPS27NA
ติดต่อผู้ขาย
NPS295A
ติดต่อผู้ขาย
ORI247B
ติดต่อผู้ขาย
ORI254A
ติดต่อผู้ขาย
PROEN243A
ติดต่อผู้ขาย
PTTC237A
1.10%
PTTC277A
ติดต่อผู้ขาย
PTTC295A
ติดต่อผู้ขาย
PTTGC248A
ติดต่อผู้ขาย
PTTGC354A
ติดต่อผู้ขาย
SABUY24DA
ติดต่อผู้ขาย
SB235A
ติดต่อผู้ขาย
SB23DA
ติดต่อผู้ขาย
SB245A
ติดต่อผู้ขาย
SB247A
ติดต่อผู้ขาย
SB248A
ติดต่อผู้ขาย
SB24NA
ติดต่อผู้ขาย
SB25NA
ติดต่อผู้ขาย
SB26DA
ติดต่อผู้ขาย
SB275A
ติดต่อผู้ขาย
SB278A
ติดต่อผู้ขาย
SB285A
ติดต่อผู้ขาย
SB295A
ติดต่อผู้ขาย
SBST251A
ติดต่อผู้ขาย
SBST251B
ติดต่อผู้ขาย
SBST255A
ติดต่อผู้ขาย
SBST257A
ติดต่อผู้ขาย
SBST262B
ติดต่อผู้ขาย
SBST265A
ติดต่อผู้ขาย
SBST26NB
ติดต่อผู้ขาย
SBST276B
ติดต่อผู้ขาย
SBST305A
ติดต่อผู้ขาย
SBST312A
ติดต่อผู้ขาย
SBST31NB
ติดต่อผู้ขาย
SBST326B
ติดต่อผู้ขาย
SBST326C
ติดต่อผู้ขาย
SCC26OA
ติดต่อผู้ขาย
SCGC264A
ติดต่อผู้ขาย
SCGP24DA
ติดต่อผู้ขาย
SGP262A
ติดต่อผู้ขาย
SIRI231A
2.95%
SIRI24DA
ติดต่อผู้ขาย
SIRI252A
ติดต่อผู้ขาย
SIRI263A
ติดต่อผู้ขาย
STARK255A
ติดต่อผู้ขาย
SUPER254A
ติดต่อผู้ขาย
TLT255B
ติดต่อผู้ขาย
TLT258B
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL241A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL269A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL276A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPP262A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE248A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE24OB
ติดต่อผู้ขาย
TRUE263A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE27DA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE27OA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE28OA
ติดต่อผู้ขาย
UOBT326A
ติดต่อผู้ขาย

ยกระดับการลงทุนของคุณด้วย

พอร์ตของฉัน

ยกระดับการลงทุนของคุณด้วย

พอร์ตของฉัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่ม เว็ลธ์...

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MQ4

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MQ4

LHFUND : ประกาศแจ้งการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH)

ประกาศแจ้งการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH)