ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน

รู้จักบริการของเรา

ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน
รู้จักบริการของเรา   คลิกที่นี่
ยืนหนึ่ง   เรื่องการลงทุน
รู้จักบริการของเรา   คลิกที่นี่
เชี่ยวชาญ  การพัฒนา

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า 26 ปี
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ที่ใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 4 ล้านล้านบาท มาย่อส่วนให้เหมาะสมกับคนทั่วไป
เพื่อเป็นคลังข้อมูล และเครื่องมือที่สำคัญด้านการลงทุน

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า 26 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 4 ล้านล้านบาท มาย่อส่วนให้เหมาะสมกับคนทั่วไป เพื่อเป็นคลังข้อมูล และเครื่องมือที่สำคัญด้านการลงทุน

เพราะเราเชื่อมั่นว่า

เพราะเราเชื่อมั่นว่า

#ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี ไม่มีใครจะดูแลเงินของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

Fund

Information

Fund

Information

Fund

Information

Financial

Planning

Financial

Planning

Financial

Planning

Bond

Information

Bond

Information

Bond

Information

highlight

Promotion

รู้ก่อนใคร ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

highlight

Promotion

รู้ก่อนใคร ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

Group 6812

กองทุนประจำสัปดาห์

กองทุนประจำสัปดาห์

Group 6812

กองทุนประจำสัปดาห์

จัดอันดับกองทุน  ในรอบ 1 สัปดาห์

จัดอันดับกองทุน

ในรอบ 1 สัปดาห์

bi_book-fill

Fund Information

Bond Info (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiMBA, Bank of Thailand, สบม.

wmg-ico

Bond Info (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiMBA, Bank of Thailand, สบม.

SAWAD
คาดว่า
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน
Coupon Rate
3.55-3.75% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
3.95-4.15% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 ธันวาคม 2565
MQDC
คาดว่า
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
7.10% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 ธันวาคม 2565
ANAN
คาดว่า
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
BBB-
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 1 เดือน 6 วัน
Coupon Rate
4.50% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
5.70% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 ธันวาคม 2565
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Issuer Rating:
BB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
7.15 % ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
19 - 21 ธันวาคน 2565
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Issuer Rating:
BB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
7.30 % ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
19 - 21 ธันวาคม 2565
LIT
คาดว่า
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
BB
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
7.00 % ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
19 - 21 ธันวาคม 2565
SUNT
คาดว่า
บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 ธันวาคม 2565
KFS
คาดว่า
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
4.25% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
16, 19 -20 ธันวาคม 2565
RML
คาดว่า
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี 3 วัน
Coupon Rate
6.50% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 ธันวาคม 2565
RML
คาดว่า
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน 3 วัน
Coupon Rate
7.00% ต่อปี (ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 ธันวาคม 2565

Secondary Bond

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA

wmg-ico

Secondary Bond

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA

ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
PTTC237A
1.25%
SB235A
1.66%
SB23DA
1.94%
SB245A
2.08%
SB247A
2.12%
SB24NA
2.22%
SB25NA
ติดต่อผู้ซื้อ
SB278A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB285A
ติดต่อผู้ซื้อ
SB295A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST251A
2.24%
SBST251B
2.25%
SBST255A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST257A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST262B
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST26NB
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST305A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST312A
ติดต่อผู้ซื้อ
SBST31NB
ติดต่อผู้ซื้อ
SCC234A
1.25%
SCC244A
1.40%
SCC24NA
2.55%
SCC254A
2.60%
ตราสารหนี้
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ALL244A
ติดต่อผู้ขาย
AMATA25OA
ติดต่อผู้ขาย
BAM28DA
ติดต่อผู้ขาย
BANPU268A
ติดต่อผู้ขาย
BANPU288B
ติดต่อผู้ขาย
BAY296A
ติดต่อผู้ขาย
BCP278A
ติดต่อผู้ขาย
BEM279A
ติดต่อผู้ขาย
BEM284A
ติดต่อผู้ขาย
BJC239B
ติดต่อผู้ขาย
BJC279A
2.75%
BTSC31NA
ติดต่อผู้ขาย
BTSG275A
ติดต่อผู้ขาย
BTSG30NA
ติดต่อผู้ขาย
BTSG325A
ติดต่อผู้ขาย
CHAYO25NA
ติดต่อผู้ขาย
CK258A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL256B
ติดต่อผู้ขาย
CPALL266A
2.75%
CPALL278B
3.33%
CPALL286A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL291A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL316A
ติดต่อผู้ขาย
CPALL378A
ติดต่อผู้ขาย
CPF246A
ติดต่อผู้ขาย
CPF246B
1.55%
CPF261A
ติดต่อผู้ขาย
CPF276A
ติดต่อผู้ขาย
CPF331A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH252A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH278A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH325A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH335A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH339A
ติดต่อผู้ขาย
CPFTH375A
ติดต่อผู้ขาย
DA278A
ติดต่อผู้ขาย
DA292A
ติดต่อผู้ขาย
DTN257B
ติดต่อผู้ขาย
DTN274A
ติดต่อผู้ขาย
DTN28DA
ติดต่อผู้ขาย
EA279A
ติดต่อผู้ขาย
EA299A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN237A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN247A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN287A
ติดต่อผู้ขาย
EDLGEN307A
ติดต่อผู้ขาย
GULF319A
ติดต่อผู้ขาย
GULF322A
ติดต่อผู้ขาย
IRPC239A
1.50%
JMT25OA
3.59%
KKP314A
ติดต่อผู้ขาย
KTB297A
ติดต่อผู้ขาย
LH254B
ติดต่อผู้ขาย
LOTUSS244A
ติดต่อผู้ขาย
LOTUSS25OA
ติดต่อผู้ขาย
MINT22PA
ติดต่อผู้ขาย
MINT277B
ติดต่อผู้ขาย
MK23DA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL23NB
ติดต่อผู้ขาย
MOFL24OA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL253A
ติดต่อผู้ขาย
MOFL263A
ติดต่อผู้ขาย
MOFL27OA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL30NA
ติดต่อผู้ขาย
MOFL32OA
ติดต่อผู้ขาย
MPSC33NA
ติดต่อผู้ขาย
MTC248A
ติดต่อผู้ขาย
MTC256A
ติดต่อผู้ขาย
MTC258A
ติดต่อผู้ขาย
MTC266A
ติดต่อผู้ขาย
MTC272A
ติดต่อผู้ขาย
NPS27NA
ติดต่อผู้ขาย
NPS295A
ติดต่อผู้ขาย
ORI247B
ติดต่อผู้ขาย
ORI254A
ติดต่อผู้ขาย
PEA25NA
ติดต่อผู้ขาย
PROEN243A
ติดต่อผู้ขาย
PTTC237A
1.10%
PTTC277A
ติดต่อผู้ขาย
PTTC295A
ติดต่อผู้ขาย
PTTGC248A
ติดต่อผู้ขาย
PTTGC354A
ติดต่อผู้ขาย
SABUY24DA
ติดต่อผู้ขาย
SAWAD24DA
ติดต่อผู้ขาย
SB22DA
ติดต่อผู้ขาย
SB235A
ติดต่อผู้ขาย
SB23DA
ติดต่อผู้ขาย
SB245A
ติดต่อผู้ขาย
SB247A
ติดต่อผู้ขาย
SB248A
ติดต่อผู้ขาย
SB24NA
ติดต่อผู้ขาย
SB25NA
ติดต่อผู้ขาย
SB26DA
ติดต่อผู้ขาย
SB275A
ติดต่อผู้ขาย
SB278A
ติดต่อผู้ขาย
SB285A
ติดต่อผู้ขาย
SB295A
ติดต่อผู้ขาย
SBST251A
ติดต่อผู้ขาย
SBST251B
ติดต่อผู้ขาย
SBST255A
ติดต่อผู้ขาย
SBST257A
ติดต่อผู้ขาย
SBST262B
ติดต่อผู้ขาย
SBST265A
ติดต่อผู้ขาย
SBST26NB
ติดต่อผู้ขาย
SBST305A
ติดต่อผู้ขาย
SBST312A
ติดต่อผู้ขาย
SBST31NB
ติดต่อผู้ขาย
SCC26OA
ติดต่อผู้ขาย
SCGC264A
ติดต่อผู้ขาย
SCGP24DA
ติดต่อผู้ขาย
SGP262A
ติดต่อผู้ขาย
SIRI231A
2.95%
SIRI24DA
ติดต่อผู้ขาย
SIRI252A
ติดต่อผู้ขาย
SIRI263A
ติดต่อผู้ขาย
STARK255A
ติดต่อผู้ขาย
SUPER254A
ติดต่อผู้ขาย
TBEV246A
2.11%
TLT243A
ติดต่อผู้ขาย
TLT255B
ติดต่อผู้ขาย
TOP243A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL241A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL269A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPL276A
ติดต่อผู้ขาย
TPIPP262A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE248A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE24OB
ติดต่อผู้ขาย
TRUE25OA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE263A
ติดต่อผู้ขาย
TRUE27DA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE27OA
ติดต่อผู้ขาย
TRUE28OA
ติดต่อผู้ขาย
UOBT326A
ติดต่อผู้ขาย

ยกระดับการลงทุนของคุณด้วย

พอร์ตของฉัน

ยกระดับการลงทุนของคุณด้วย

พอร์ตของฉัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทรดให้หายหิว ซีซั่น2 อิ่มจุกๆ สนุกกับการเทรด

เทรดให้หายหิว ซีซั่น2 อิ่มจุกๆ สนุกกับการเทรด เทรดให้หายหิว กับ WealthMagik จัดเต็มกว่าเดิม เพียงคุณมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิตามยอดที่บริษัทฯ กำหนด...

KAsset : (REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

(REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

KAsset : ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ K-SF-SSF

ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ K-SF-SSF