Thailand Web Stat

Disrupting Conflict of Interest บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ลข-0157-01 (ตราสารหนี้)
ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0157-01 (กองทุนรวม)

Disrupting Conflict of Interest บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ลข-0157-01 (ตราสารหนี้)
ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0157-01 (กองทุนรวม)
Disrupting Conflict of Interest บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ลข-0157-01 (ตราสารหนี้)
ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0157-01 (กองทุนรวม)

Our Service บริการของเรา

Our Service บริการของเรา

Our Service บริการของเรา

พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง ซื้อ ขาย พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง

ผลกำไรจากส่วนต่างของราคาไม่ต้องถือจนครบกำหนด

นำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่า

เพิ่มสภาพคล่องรองรับเหตุการณ์ที่ไม่ต้องใช้เงินกรณีฉุกเฉิน

เป็นช่องทางการลงทุนหากจองซื้อตราสารหนี้ตลาดแรกไม่ทัน

พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง ซื้อ ขาย พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthMagik Trading คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง ซื้อ ขาย พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthMagik Trading คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

ซื้อ – ขาย กองทุน ครบจบในที่เดียว

รายงานสรุปพอร์ต
ทุกเดือน

ซื้อ – ขาย Online ลงทุนได้ทุกที่

ตั้งแผน DCA อัตโนมัติ

Non Omnibus
(ชื่อบัญชีเป็นของลูกค้าเอง)

ค่าธรรมเนียม
ซื้อ – ขาย เท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.

บลจ.ที่สามารถ ซื้อ – ขาย ได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthMagik Trading คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

สิทธิพิเศษ

DCA Tool ฟรี! ไม่จำกัดการใช้งาน
เพียงมีบัญชีลงทุนผ่าน WealthMagik

Portfolio Premium ฟรี! 2 พอร์ต / ปี
รวมพอร์ต หุ้น หุ้นกู้ ตราสารหนี้ พร้อม Mark to Market ตามราคาตลาดทุกวัน

Rebalance Portfolio ฟรี! 4 สิทธิ์ / ปี*
ปรับพอร์ตง่าย ผลตอบแทนดีขึ้น ความเสี่ยงลดลง *กรุณาดูเงื่อนไขสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

E – Consolidated Portfolio ฟรี! ทุกเดือน
พอร์ตเป็นยังไง ดีกว่าตลาดหรือไม่ อยู่อันดับไหน

รายงานซื้อ – ขายประจำปี ฟรี! ทุกปี
เราสรุปให้ว่า ทั้งปีคุณ ซื้อ-ขาย กองทุนอะไรบ้าง

ซื้อ – ขาย กองทุน ครบจบในที่เดียว

รายงานสรุปพอร์ต
ทุกเดือน

ซื้อ – ขาย Online ลงทุนได้ทุกที่

ตั้งแผน DCA อัตโนมัติ

Non Omnibus
(ชื่อบัญชีเป็นของลูกค้าเอง)

ค่าธรรมเนียม
ซื้อ – ขาย เท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.

บลจ.ที่สามารถ ซื้อ – ขาย ได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthMagik Trading คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

สิทธิพิเศษ

DCA Tool ฟรี! ไม่จำกัดการใช้งาน
เพียงมีบัญชีลงทุนผ่าน WealthMagik

Portfolio Premium ฟรี! 2 พอร์ต / ปี
รวมพอร์ต หุ้น หุ้นกู้ ตราสารหนี้ พร้อม Mark to Market ตามราคาตลาดทุกวัน

Rebalance Portfolio ฟรี! 4 สิทธิ์ / ปี*
ปรับพอร์ตง่าย ผลตอบแทนดีขึ้น ความเสี่ยงลดลง *กรุณาดูเงื่อนไขสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

E – Consolidated Portfolio ฟรี! ทุกเดือน
พอร์ตเป็นยังไง ดีกว่าตลาดหรือไม่ อยู่อันดับไหน

รายงานซื้อ – ขายประจำปี ฟรี! ทุกปี
เราสรุปให้ว่า ทั้งปีคุณ ซื้อ-ขาย กองทุนอะไรบ้าง