กองทุนชารีอะห์ นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้

        ศาสนาอิสลามสนับสนุนการลงทุน ยิ่งถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ชารีอะห์) และได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมแล้ว   WealthMagik ขอแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมีหลายกองทุนที่นักลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถลงทุนได้ ลองตามไปดูกันเลยครับ มีกองทุนไหนบ้าง 


1. กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  KSLTF   
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย

2. กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF 
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย

3. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF 
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม  คลิกเลย

4. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม  คลิกเลย


สามารถซื้อผ่าน WealthMagik ได้นะครับ

เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายกองทุนกับเรา  คลิกเลย


แหล่งข่าว
WealthMagik
30 พฤษภาคม 2562, 14:36