รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001KVS ASSETFUND F00000TX45 ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9295
49.37
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
41.3904
48.23
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
13.9147
48.16
0C00001L0D KrungsriAsset F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.5644
47.82
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.9306
44.97
0C00001L0D KrungsriAsset F00000VQ5R KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
10.5019
44.71
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
15.4030
44.21
0C00001RAE SCBAM F00000U98P SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.0530
42.24
0C00001KVS ASSETFUND F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
7.5308
42.23
0C000021G1 MFC F00000VMU0 M-MIDSMALL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป EQF
EQF N/A
จ่ายปันผล
14.8336
41.89
0C0000A4C1 UOBAM F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.6109
41.74
0C0000A4C1 UOBAM F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.4129
41.49
0C00001L0D KrungsriAsset F00000WW36 KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
17.0842
39.83
0C00001RJ1 PhatraAM F00000Y6FG PHATRA SM CAP กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.8499
38.72
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
16.5672
38.02
0C00001S61 TISCOAM F00000VIVP TCHSTARP กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.2646
37.52
0C00001S61 TISCOAM F00000SZ2V TISCONA กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.3148
37.16
0C00001S2B TFUND F00000PX9B T-Privilege กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
13.5615
36.87
0C00001OY7 KAsset F00000JUCB K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.0250
36.34
0C00001OY7 KAsset F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
17.8861
36.21
  จำนวนกองทุน : 1,488
12345...6