รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000M88C TNPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ PROP
PROP N/A
จ่ายปันผล
7.9241
58.50
0C00001P3H KTAM F00000SVWA KT-EURO กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.2681
37.92
0C00001KVS ASSETFUND F00000TX45 ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.1291
36.73
0C00001L0D KrungsriAsset F00000VCN2 KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.5939
35.53
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.5286
33.84
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.9504
33.29
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.2884
33.04
0C00001S64 TMBAM F00000VVBE TMBCT8(3) กองทุนเปิดทหารไทย China Trigger 8(3) FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.9035
32.87
0C00001L0D KrungsriAsset F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
9.9359
30.71
0C00001L0D KrungsriAsset F00000WLBP KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.2513
30.53
0C00001RAE SCBAM F00000U98P SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.2885
29.01
0C00001OY7 KAsset F000005JN4 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.6862
28.89
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
34.8351
28.79
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.7253
28.55
0C00001L0D KrungsriAsset F00000VQ5R KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.5806
28.44
0C00001RAE SCBAM F000001F3I SCBAEM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.3766
28.29
0C00001KVS ASSETFUND F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
6.6630
27.84
0C00001OY7 KAsset F00000PTVG K-USXNDQ-A(div) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
13.1605
27.79
0C00001S61 TISCOAM F00000VIVP TCHSTARP กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.0530
27.73
0C0000A4C1 UOBAM F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.0995
27.71
  จำนวนกองทุน : 1,471
12345...6