รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000IR6R KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.5648
70.76
0C00001S61 F00000HHHJ TISCOLAF กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.2760
50.71
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
5.1448
44.22
0C00001L0D F00000GWN2 KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.8405
43.78
0C00001P3H F00000VSM8 KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.5005
40.64
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.0156
40.17
0C00001LQT F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.3910
39.10
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.8379
39.03
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.6431
38.25
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.8405
37.96
0C00001S64 F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.2616
37.93
0C00001L0D F00000VCN2 KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.9663
37.56
0C00001KVS F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
5.8992
37.40
0C00001L0D F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
31.7312
36.70
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.8166
36.60
0C00001RAE F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector EQF
EQF
จ่ายปันผล
9.4769
36.37
0C00001L0D F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.2076
36.21
0C00001OY7 F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.7989
36.13
0C00001L0D F00000WLBP KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.5490
35.84
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.5832
35.80
  จำนวนกองทุน : 1,497
12345...6