รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001LQT F00000M88C TNPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ PROP
PROP N/A
จ่ายปันผล
8.0157
60.30
0C00001L0D F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.3657
39.42
0C00001Q9P F00000WS3W ONE-UGG กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.3554
37.36
0C00001RAE F000001F3I SCBAEM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.7300
36.02
0C00001S64 F00000VVBE TMBCT8(3) กองทุนเปิดทหารไทย China Trigger 8(3) FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.3451
33.99
0C00001S64 F00000VQOZ TMBCT8(2) กองทุนเปิดทหารไทย China Trigger 8(2) FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.6277
33.74
0C00001RAE F00000U98P SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.8244
33.62
0C00001L0D F00000VQ5R KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.2390
33.24
0C00001OY7 F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.5860
32.60
0C00001S64 F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.5043
32.14
0C00001KVS F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
6.1906
32.07
0C00001S64 F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.3622
31.50
0C00001L0D F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
32.9099
31.41
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.2838
31.29
0C00001L0D F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.0775
31.15
0C00001LDR F00000VMGX B-ASIA กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.5033
30.86
0C00001S61 F00000SZ2V TISCONA กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.4561
30.85
0C00001S61 F00000VIVP TCHSTARP กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
9.4938
30.72
0C00001S64 F00000W0V4 TMBGET8 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity Trigger 8 FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.8265
29.78
0C00001OY7 F000005JN4 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.0639
29.76
  จำนวนกองทุน : 1,529
12345...6