รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000WHU7 EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย PROP
PROP N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.7389
47.69
0C0000A4C1 UOBAM F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.2853
41.90
0C0000A4C1 UOBAM F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.2471
41.69
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
37.4505
40.28
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
12.6169
40.18
0C00001KVS ASSETFUND F00000TX45 ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.3257
38.40
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000M88C TNPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ PROP
PROP N/A
จ่ายปันผล
7.9134
37.22
0C00001P3H KTAM F00000SVWA KT-EURO กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.6397
35.28
0C00001L0D KrungsriAsset F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.2967
34.64
0C00001L0D KrungsriAsset F00000VCN2 KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.4701
33.48
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
15.7083
33.03
0C0000918I LHFUND F00000XM7G LHJAP-E LH JAPAN - E FUND FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
10.7440
32.81
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.3065
32.57
0C00001RAE SCBAM F000001F3I SCBAEM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.7105
31.04
0C00001KVS ASSETFUND F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
7.2510
30.92
0C00001KVS ASSETFUND F000000RP1 ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.7651
29.97
0C00001P3H KTAM F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.6920
29.58
0C00001L0D KrungsriAsset F00000VQ5R KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.6138
29.57
0C00001L0D KrungsriAsset F00000WW36 KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.9451
29.28
0C00001OY7 KAsset F00000V5FE K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
10.4591
28.76
  จำนวนกองทุน : 1,500
12345...6