WealthMagik Rankings
จัดอันดับกองทุนในรอบ 1 สัปดาห์
WealthMagik Ranking
   
   รู้จัก WealthMagik
รู้จัก WealthMagik
   กองทุนเปิดใหม่
 
WealthMagik Top 5    (เรียงตามผลตอบแทน 1 ปี)

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
ASP-DI2 ASSETFUND 3.65 10.4585 18/04/2557
BFIXED BBLAM 3.60 11.0390 18/04/2557
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-R CIMB-P 3.52 Not Rated 10.5122 18/04/2557
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-A CIMB-P 3.49 Not Rated 10.5077 18/04/2557
SMART MFC 3.36 10.1320 18/04/2557

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
FAM FI FAM 3.84 11.7952 18/04/2557
KFSMUL KrungsriAM 3.73 16.2764 18/04/2557
KFMTFI-D KrungsriAM 3.66 10.2275 18/04/2557
KFMTFI KrungsriAM 3.56 13.8946 18/04/2557
KACB KAsset 3.53 14.1997 18/04/2557

กองทุนรวมตราสารทุน

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
FAM EPIF FAM 2.81 14.2402 18/04/2557
M-S50 MFC 0.64 23.5647 18/04/2557
KFENSET50 KrungsriAM -0.22 19.6124 18/04/2557
SCBENERGY SCBAM -0.38 Not Rated 9.5193 18/04/2557
JB25 TMBAM -1.04 32.9347 18/04/2557

กองทุนรวม LTF

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
KSLTF KTAM 1.04 23.6127 18/04/2557
1SMART-LTF ONEAM 0.80 Not Rated 11.1225 18/04/2557
JBP LTF TMBAM 0.00 18.8206 18/04/2557
SCBLT4 SCBAM -1.22 12.0350 18/04/2557
KSET50LTF KTAM -1.32 20.2861 18/04/2557

กองทุนรวม RMF - ตราสารทุน

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
TMBUS500RMF TMBAM 22.64 Not Rated 12.6022 17/04/2557
TAPRMF TISCO-AM 15.71 10.5084 18/04/2557
TCIRMF TISCO-AM 13.68 5.6721 18/04/2557
ABAPAC-RMF ABERDEEN 10.80 Not Rated 12.8693 16/04/2557
TCHRMF TISCO-AM 9.21 Not Rated 9.1399 18/04/2557

กองทุนรวม RMF - ตราสารหนี้

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
KFGOVRMF KrungsriAM 3.97 13.3084 18/04/2557
KFLTGOVRMF KrungsriAM 3.38 12.3791 18/04/2557
TFIRMF TISCO-AM 3.37 13.3723 18/04/2557
BFRMF BBLAM 3.36 13.3781 18/04/2557
ASP-FRF ASSETFUND 3.36 13.2912 18/04/2557

กองทุนรวมทองคำ

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
TGOLDBULLION-UH T-FUND 4.14 Not Rated 9.3349 17/04/2557
UOBSG-D UOBAMTH 3.85 Not Rated 9.8667 17/04/2557
SCBGOLD SCBAM 3.75 Not Rated 7.5946 18/04/2557
TMBGOLD TMBAM 3.72 Not Rated 18.2074 17/04/2557
UOBSG-N UOBAMTH 3.59 Not Rated 10.0989 17/04/2557

กองทุนรวมน้ำมัน

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
TMBOIL TMBAM 34.21 Not Rated 10.8501 17/04/2557
KF-OIL KrungsriAM 34.11 Not Rated 10.1137 17/04/2557
S-OIL SAM 33.74 Not Rated 11.4035 17/04/2557
KT-OIL KTAM 33.64 Not Rated 8.5219 17/04/2557
K-OIL KAsset 23.47 Not Rated 11.5994 17/04/2557

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 กองทุน บลจ.ผลตอบแทน
1 ปี (%)
Morningstar
Rating
NAVข้อมูล
ณ วันที่
TRIF KTAM 26.66 Not Rated 13.2170 28/02/2557
TCIF KTAM 23.08 Not Rated 12.4284 28/02/2557
CPNCG SCBAM 8.73 Not Rated 11.3680 28/02/2557
LUXF TMBAM 8.09 Not Rated 10.9054 28/02/2557
QHHR LHFUND 7.14 Not Rated 11.1991 28/02/2557
Click here to see Methodology รายละเอียดทั้งหมด..
 

 

Mobile Banner Mobile BannerMobile BannerOur Partner

   ภาพรวมตลาด

   ข่าวเด่น

กองทุนรวม

Design your life by Mutual Fund : ลงทุนกองทุนรวม คุ้มจริงหรือ?
ผู้จัดการ  วันนี้ , 14:31

Good Morning News by กองทุนบัวหลวง 21/4/14
ผู้จัดการ  20 เม.ย. 2557, 21:36

ส่องผลตอบแทนกองทุนในไตรมาสแรก พบกองหุ้นและกองทองคำยังให้ยิลด์ดี
ผู้จัดการ  20 เม.ย. 2557, 20:26

อ่านทั้งหมด..

การเงิน-การลงทุน

อิชิตันปิดเทรดวันแรกพุ่ง24.62%
กรุงเทพธุรกิจ  วันนี้ , 17:16

เจาะหุ้นเด่นภาคบ่าย 21-4-57
กรุงเทพธุรกิจ  วันนี้ , 15:15

ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคบ่าย 21-4-57
กรุงเทพธุรกิจ  วันนี้ , 15:07

อ่านทั้งหมด..

กลุ่มข่าวอื่นๆ

จับกระแส | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดทุน

   บทวิเคราะห์
อ่านทั้งหมด..

   บทความ
อ่านทั้งหมด..

© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  ข้อกำหนดและเงื่อนไข