Thailand Web Stat

DCA 4 วัย จุดหมายที่แตกต่าง

              บลน. เว็ลธ์เมจิก ส่งเสริม  การออมลงทุนในทุกช่วงอายุ โดยในแต่ละวัยของคน มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน และเพราะไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้ การลงทุนในรูปแบบ DCA (การลงทุนโดยถัวเฉลี่ยต้นทุนโดยลงทุน ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆกันในระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง) จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างวินัยออมลงทุน บลน. เว็ลธ์เมจิก จึงเกิด #เรารักDCA เชิญชวนนักลงทุนสร้างแผน DCA สร้างจุดยืนที่ว่า ไม่ว่าตลาดผันผวนแค่ไหน อย่าหวั่นไหวไปกับการลงทุน ส่งท้ายปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566  พร้อมเครื่องมือช่วยหาคำตอบ ลงทุนกองทุนไหนดีให้กับนักลงทุน

              ข้อดีของการลงทุนแบบ DCA คือ ทำให้เกิดวินัยในการออมการลงทุน,  ลดปัจจัยด้านอารมณ์ออกจากกระบวนการตัดสินใจ,  ลดการพึ่งพาการคาดการณ์ทิศทางตลาดและการจับจังหวะเวลาการลงทุน,  ช่วยนักลงทุนที่ขาดประสบการณ์ขาดความเชี่ยวชาญในด้านการค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าตลาดได้

              ข้อควรระวังของการลงทุนแบบ DCA คือ อาจพลาดโอกาสโดยรวมในช่วงตลาดขาขึ้นต่อเนื่อง,  ไม่อาจทดแทนการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อแยกแยะและค้นหาการลงทุนที่ดีที่เหมาะสม,  อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญในการลงทุน

วัยมัธยม-มหาวิทยาลัย 

              วัยนี้รักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ได้ลองผิด ลองถูก สร้างประสบการณ์ชีวิตในทุกเรื่อง แต่ยังคงพึ่งพาการดูแลของครอบครัว และยังไม่มีภาระประจำมากนัก บางส่วนเริ่มทำธุรกิจเล็กๆ ค้าขายออนไลน์ หรือมีรายได้จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ก้าวแรกการออมลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ออมลงทุนในระยะยาว เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะสร้างโอกาสให้ผลตอบแทนที่มากกว่า

การออมลงทุนในวัยมัธยม-มหาวิทยาลัย
              ในช่วงวัยนี้เป็นมือใหม่ที่สามารถเริ่มหัดออมเงินได้ เพื่อเป้าหมายต่างๆเช่นเพื่อซื้อรถ เพื่อเรียนต่อ เพื่อหรือเป็นเงินออมฉุกเฉินในอนาคต  อาจเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ในการลงทุนก่อน และเริ่มลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งสามารถออมเงินโดยใช้วิธีการต่างๆ โดยวิธี DCA ก็เป็นวิธีสร้างวินัยการออมเงินเหมือนกัน  อาจจะเริ่มต้นงานเงินออมก้อนเล็กๆ มีวินัยในการออมทุกๆเดือน ก็สามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้  

วัยเริ่มทำงาน

              ช่วงชีวิตที่เริ่มก่อร่างสร้างตัว มีไฟแรงในการทำงาน หาเงินได้เร็วและใช้จ่ายง่ายในเวลาเดียวกัน มีภาระและความรับผิดชอบมากขึ้น ควรวางแผนการเงินและออมลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนเราในอนาคต รอให้พลังของผลตอบแทนทบต้น นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งเริ่มออมลงทุนเร็ว จะไม่เหนื่อยสร้างพอร์ตลงทุนที่แบกความเสี่ยงมากจนเกินไป  

การออมลงทุนในวัยเริ่มทำงาน
              ในวัยนี้สามารถลงทุนโดยกระจายการลงทุนที่เน้นเพิ่มเงินให้เติบโต สามารถรับความเสี่ยงได้มาก อาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อผลตอบแทนที่สูง การวางแผนลงทุนแบบ DCA ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในวัยเริ่มทำงานที่สามารถทำให้ไปถึงเป้าหมายได้  โดยพนักงานประจำอาจใช้วิธี DCA เป็นรายเดือนเมื่อเงินเดือนเข้ามา หรืออาชีพอิสระก็สามารถออมเงินโดยวิธี DCA ได้เช่นกัน เพราะการสร้างเป้าหมายและวางแผนอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ ควรวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

วัยกลางคน

              ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ การทำงาน-ว่างงาน คนวัยนี้ มีหน้าที่การงานดี ชีวิตมั่นคง รายได้สูง แต่มีเวลาทำงานเหลือน้อย และมีภาระหลายทาง ทั้งครอบครัว หนี้สิน เรื่องเงินจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวัง การตัดสินใจในแต่ละครั้งอาจกระทบถึงทุกคนในครอบครัว การออมลงทุนเพื่อเป็นเงินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ จุดมุ่งหมายที่ต้องมีและระลึกไว้เสมอ คือ เกษียณแล้วต้องไม่ลำบาก

การออมลงทุนในวัยกลางคน
              ในวัยนี้การวางแผนการเงินจึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นวัยที่ออมลงทุนเพื่อการเตรียมตัวเกษียณในอนาคตอันใกล้ การออมลงทุนโดยวิธี DCA ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างวินัยในการออมเงินและเพื่อจุดมุ่งหมายคือเกษียณแล้วต้องไม่ลำบากได้ โดยการออมลงทุนอาจเป็นการกระจายการลงทุน ในกองทุนรวม หรือการออมลงทุนตามระดับความเสี่ยง

วัยเกษียณ

              ช่วงบั้นปลายชีวิตค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องคำนึงถึง คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น มีรายได้หลักมาจากเงินเก็บ บำเหน็จบำนาญ การออมลงทุนของคนวัยนี้ ต้องเน้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่หาย ผลตอบแทนน้อยแต่ต้องได้มากกว่าฝากธนาคาร  

การออมลงทุนในวัยเกษียณ
              ในวัยนี้การออมลงทุนควรจะลงทุนในสินทรัพย์หรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำหรือต่ำมาก เพื่อปกป้องเงินลงทุน  แต่ผลตอบแทนก็ต้องได้มากกว่าฝากธนาคาร และเพื่อชนะเงินเฟ้อ วิธีการ DCA จึงเป็นอีกวิธีการที่ช่วยในการวางแผนและเริ่มต้นวัยเกษียณเพื่อไม่สร้างภาระให้ใคร และเพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี

              คราวนี้เมื่อเรารู้ว่าวัยเรา ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดแล้ว คำถามที่มักจะมีตามมานั่นก็คือ “ลงทุนกองทุนไหนดี” เพราะฉะนั้น WealthMagik จึงนำเสนอเครื่องมือดีๆ ที่ช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

เครื่องมือค้นหา " กองทุนที่ดีที่สุด " DCA Best Fund

              เพียงใส่ประเภทกองทุนที่คุณสนใจ พร้อมระบุปีที่ต้องการ จากนั้นระบุประเภทกองทุนที่มี ปันผล หรือไม่ปันผล ใส่ความถี่การลงทุนว่าเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ระบบจะนำกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปีที่คุณสนใจ มาแสดงให้คุณได้รู้

  • ใช้เครื่องมือค้นหา ” กองทุนที่ดีที่สุด “ คลิกเลย

เครื่องมือค้นหา " วันที่ดีที่สุด " DCA Best Time

              เพียงเลือกกองทุนที่คุณสนใจ พร้อมระบุปีในการลงทุน DCA ย้อนหลัง ระบบจะแจ้งวันที่ดีที่สุดให้เรารู้ทันที

  • ใช้เครื่องมือค้นหา ” วันที่ดีที่สุด ” ในการลงทุน DCA คลิกเลย

จำลองการลงทุน รู้ผลลัพธ์การทำ DCA ด้วย " DCA Simulator "

              หากคุณมีกองทุนที่อยากลงทุนไว้แล้ว แต่อยากเห็นผลงานในอดีต เช่น ถ้าหากเราลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อปีที่แล้ว ผลลัพธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไร  แนะนำเครื่องมือ DCA Simulator จำลองการลงทุนแบบ DCA ที่ช่วยให้คุณรู้ผลลัพธ์ของการทำ DCA ในอดีต ของกองทุนที่คุณสนใจ ง่ายๆ เพียงแค่ใส่กองทุน พร้อมระบุจำนวนเงินลงทุนต่อครั้ง ใส่รูปแบบความถี่ (รายเดือน/รายสัปดาห์) ระบุช่วงเวลาที่จะทำ DCA เพียงแค่นี้ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงทุนให้เรารู้ได้ทันที

  • เครื่องมือ DCA Simulator รู้ผลลัพธ์ของการทำ DCA ในอดีต คลิกเลย

เมื่อใช้เครื่องมือต่างๆ และเลือกกองทุนได้แล้ว ไปเริ่มออมลงทุนกันเลย

  • เปิดบัญชีลงทุน กับ WealthMagik Trading คลิกเลย
  • เปิดบัญชีผ่าน App WealthMagik Trading รองรับทั้ง ios และ Android คลิกเลย