Open Account เปิดบัญชีกองทุน

ซื้อกองทุนด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะ

คลิกดูรายชื่อ บัตรเครดิต ที่สามารถใช้ซื้อกองทุนได้

creditcard
ซื้อกองทุนด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะ
คลิกดูรายชื่อ บัตรเครดิต ที่สามารถใช้ซื้อกองทุนได้
creditcard
เทคนิคเปิดบัญชีง่าย ไว ผ่านฉลุย!
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็น
  • สำเนาหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน พร้อมลายเซ็น
  • ลายเซ็นบนกระดาษเปล่าสีขาว
ขั้นตอนการเปิดบัญชี มีอะไรบ้าง