เงินก็มี ภาษีก็ลด กับกองทุนลดหย่อนภาษี WealthMagik

เงินก็มี ภาษีก็ลด กับกองทุนลดหย่อนภาษี WealthMagik

        วางแผนการจัดการภาษี ให้เงินยังมี แถมจัดการเรื่องภาษีให้จ่ายได้ลดลง นอกจากจะเช็ครายรับ หรือรายได้ของเราในทุกด้าน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งรายได้เหล่านี้ มีอัตราการเสียภาษีต่างกัน หากไม่มีตัวช่วยลดภาษีในด้านอื่นๆ แล้ว เราจะเสียภาษีใน อัตราที่รัฐกำหนดไว้แบบขั้นบันได

 

        ในหลายๆตัวช่วยหย่อนภาษี ยังมีการลงทุนในรูปแบบ กองทุนรวม อย่าง กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยสามารถลงทุนได้ตามเงื่อนไข คือ กองทุน SSF เน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อออมเงินหลังเกษียณและได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนครูโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

        WealthMagik  ตัวช่วย สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ เริ่มต้นการลงทุนได้อย่างถูกต้อง โดยมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะลงทุนอย่างมืออาชีพ และจัดการเรื่องภาษีผ่านเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์กองทุน ให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ พร้อมประหยัดภาษี ไปกับกองทุน SSF/RMF ซึ่งท่านสามารถเช็คกองทุนที่น่าสนใจได้ที่นี่

 

> ค้นหากองทุน SSF / RMF ได้ทันที คลิก

> เมื่อเลือกกองทุนที่ท่านสนใจได้แล้ว ท่านสามารถ เปิดบัญชีซื้อขายกับเรา ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนได้ ที่นี่ คลิก

> กรอก กด จบ เริ่มต้นวางแผนประหยัดภาษี ง่ายๆ เพียง ขั้นตอน คลิก