รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S61 TISCOAM F00000Q0YE TUSREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
14.0374
15.47
0C00001S61 TISCOAM F00000VAS2 TJREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
10.6010
14.24
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.9694
13.88
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.0920
13.84
0C0000918I LHFUND F00000XYQX LHPROP-INFRA กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
10.8680
13.79
0C00001L0D KrungsriAsset F00000X1O9 KF-GPROPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
9.1717
13.65
0C00001PHI MAMT F00000ZDHV MN-APREIT-A กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
11.3926
13.64
0C00001PHI MAMT F00000ZDHW MN-APREIT-R กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
11.3908
13.62
0C0000918I LHFUND F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.1145
13.49
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
33.8871
13.37
0C00001OY7 KAsset F00000XB6R K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.8964
12.43
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
21.1594
12.38
0C00001P3H KTAM F00000Y78V KT-PIF RMF กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
11.8102
12.20
0C00001P3H KTAM F00000XKCG KT-PIF-A กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
11.7440
11.84
0C00001P3H KTAM F00000XKCJ KT-PIF-D กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.6290
11.83
0C00001OY7 KAsset F00000WO6F K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
9.6268
11.73
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
14.5637
11.49
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
27.5574
11.21
0C00001P3H KTAM F00000N1R5 KT-PROPERTY กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.3391
11.02
0C000021G1 MFC F00000XOEN M-PROP RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
11.6218
10.93
  จำนวนกองทุน : 1,491
12345...6