รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001Q9P ONEAM S000011652 ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.1751
78.57
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
28.7756
70.94
0C00001KVS ASSETFUND S000011306 ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.8833
59.27
0C00001QII PAMC S000011218 PWIN กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.1028
55.31
0C000021G1 MFC S000011311 M-ATECH กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
14.0098
52.42
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RSO KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
19.2837
50.62
0C00001S61 TISCOAM S000011572 TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.6331
50.04
0C00001LDR BBLAM S000010667 B-CHINE-EQ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.8004
49.63
0C00001S61 TISCOAM F00000ZK8S TISTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.1637
48.58
0C00001KVS ASSETFUND S000010760 ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.0069
48.56
0C00001L0D KrungsriAsset S000011785 KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.0577
48.47
0C00001KVS ASSETFUND F00000ZGOH ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.5118
46.70
0C00001P3H KTAM F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
6.1575
46.57
0C00001KVS ASSETFUND S000010378 ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.8558
46.35
0C00001Q9P ONEAM F00000YCPG ONE-UGERMF กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.3974
46.30
0C00001KVS ASSETFUND S000011660 ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
13.7080
45.54
0C00001P3H KTAM S000010914 KT-WTAI-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.0835
45.25
0C00001OY7 KAsset F00000ORWF K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
21.2020
44.15
0C00001L0D KrungsriAsset F00000ZM9T KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.8342
43.79
0C00001LQT PRINCIPAL S000010075 PRINCIPAL GOPP-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.3344
43.04
  จำนวนกองทุน : 1,817
12345...6