รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000MNMV TTPF2 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
451.7127
56.97
0C00001RD5 F000000RU3 EP-LTF กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว LTF
LTF
ไม่จ่ายปันผล
24.6326
49.75
0C00001RD5 F000005KAE S-EQRMF กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
24.3818
47.90
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.9319
47.87
0C000021FE F00000M90L ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.1091
46.61
0C00001OY7 F00000MK2E K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
10.9189
44.61
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.8849
44.00
0C00001S61 F00000Q5HI TISCOMS กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ EQF
EQF Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.1886
43.67
0C00001LDR F00000P41K B-SM-RMF กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.2720
41.30
0C000021G1 F000001F3D Q-PORT กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
9.5212
40.28
0C0000A4C1 F000000RG3 CG-LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว LTF
LTF
ไม่จ่ายปันผล
52.6595
36.86
0C00001QII F00000Q6QV PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน EQF
EQF Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
11.4838
36.19
0C0000918I F00000Q0K7 LHGROWTH-A กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า EQF
EQF Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.2819
35.10
0C0000918I F00000Q0K5 LHGROWTH-R กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ EQF
EQF Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.2818
35.10
0C0000918I F00000Q0K6 LHGROWTH-D กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล EQF
EQF Not Rated
จ่ายปันผล
11.2543
34.98
0C00001P3H F00000MGE9 KTEF กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
17.7347
33.32
0C00001RAE F00000PQDS SCBTG7-4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 4 MIXFLEX
MIXFLEX Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
10.7398
32.45
0C00001P3H F000000RIK KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
13.8974
32.21
0C00001S61 F000000RL2 TSF กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
40.7098
32.17
0C00001P3H F00000OUW1 KTSE-RMF กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.5173
31.87
  จำนวนกองทุน : 1,564
12345678910...11