รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
4.7283
47.79
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
24.6747
38.85
0C00001RAE SCBAM F00000MTPB SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.4648
34.51
0C00001P3H KTAM F00000MTOQ GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ ETF
ETF
ไม่จ่ายปันผล
2.2807
33.78
0C00001S2B TFUND F00000M8QK TGoldBullion-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.6123
33.70
0C00001LDR BBLAM F00000IRAO BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
12.7968
33.65
0C00001RAE SCBAM F00000MTPA SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.2791
33.11
0C00001LQT PRINCIPAL F00000NYCL PRINCIPAL GOLD8P กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.8115
33.01
0C00001S2B TFUND F00000M8QM TGoldBullion-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.3856
32.87
0C00001S2B TFUND F00000MJLW TGoldRMF-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.6775
32.81
0C00001S2B TFUND F00000MJLV TGoldRMF-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.6811
32.78
0C00001S2B TFUND F00000O4J6 TGOLDETF กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง ETF
ETF
ไม่จ่ายปันผล
5.0103
32.78
0C00001LDR BBLAM F00000IRAP BGOLDRMF กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.3740
32.74
0C00001S64 TMBAM F000000RJ8 TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
22.0181
32.41
0C00001OY7 KAsset F00000243T K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ GOLD
GOLD
จ่ายปันผล
11.1893
32.36
0C00001RAE SCBAM F00000N9UX SCBGOLDHRMF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
9.4291
32.18
0C00001OY7 KAsset F000005PBK KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
14.2848
32.13
0C00001L0D KrungsriAsset F0000044FL KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.4078
32.11
0C0000A4C1 UOBAM F00000NIVL UOBGRMF-H กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
9.8095
32.00
0C00001LQT PRINCIPAL F00000P7AY PRINCIPAL iGOLD-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.2418
31.83
  จำนวนกองทุน : 1,762
12345...6