รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001Q9P ONEAM S000011652 ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.1648
101.18
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
33.2119
99.34
0C00001QII PAMC S000011218 PWIN กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.5957
86.87
0C00001S61 TISCOAM S000011572 TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.3222
74.82
0C00001L0D KrungsriAsset S000011785 KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.8760
70.81
0C00001L0D KrungsriAsset F00000ZM9T KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.0595
69.92
0C00001L0D KrungsriAsset F00000YJW5 KF-GTECH กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.6574
69.00
0C00001Q9P ONEAM F00000YCPG ONE-UGERMF กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.6856
67.11
0C00001OY7 KAsset S000012191 K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
24.7761
65.82
0C00001KVS ASSETFUND S000011660 ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
14.9715
62.48
0C00001KVS ASSETFUND S000010760 ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.2681
61.89
0C00001S61 TISCOAM F00000ZK8S TISTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.6869
60.98
0C00001P3H KTAM S000010914 KT-WTAI-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.6362
60.93
0C00001OY7 KAsset F00000ORWF K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
23.2176
60.82
0C00001KVS ASSETFUND S000011306 ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.9811
58.18
0C00001KVS ASSETFUND S000011140 ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.1578
56.74
0C00001LQT PRINCIPAL F00000Z1BU PRINCIPAL GOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.4434
56.39
0C00001LQT PRINCIPAL S000010075 PRINCIPAL GOPP-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.4121
56.38
C000010014 WEASSET S000012084 WE-GTECH กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.0787
53.49
0C00001KVS ASSETFUND F00000ZGOH ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.6085
52.41
  จำนวนกองทุน : 1,818
12345...6