รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001LQT PRINCIPAL F00000ZMXD PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.4751
79.06
0C00001LQT PRINCIPAL S000010074 PRINCIPAL VNEQ-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.5814
79.06
0C00001Q9P ONEAM F00000YCPG ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
24.7961
76.61
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.4614
72.23
0C00001S64 TMBAM F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.3496
70.95
0C000021G1 MFC F00000VMU0 M-MIDSMALL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป EQF
EQF
จ่ายปันผล
14.9274
69.75
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.8559
65.94
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.3207
65.93
0C00001PHI MAMT S000010938 MN-USBANK-A กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.6653
65.19
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.7547
64.40
0C00001RJ1 KKPAM S000014138 KKP SG-AA-SSF กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม SSF
SSF
ไม่จ่ายปันผล
16.0952
64.04
0C00001KVS ASSETFUND S000010514 ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.1497
62.52
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.7760
62.01
0C00001LDR BBLAM S000010374 B-INDIAMRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.0549
61.90
0C00001KVS ASSETFUND S000011183 ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9281
61.57
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.1681
61.01
0C00001OY7 KAsset S000011249 K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.2150
60.49
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.5567
60.03
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
3.2438
59.48
0C0000B5U7 TALISAM F00000YC4L TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
15.2039
57.17
  จำนวนกองทุน : 2,008
12345...6