รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000IR6R KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.3113
101.73
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
4.7676
72.45
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.8901
63.11
0C00001LQT F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
16.0355
60.02
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.7796
59.01
0C00001S64 F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.2206
58.96
0C00001RAE F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.2700
57.27
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.9348
53.73
0C00001S61 F00000HHHJ TISCOLAF กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.7411
47.83
0C00001P3H F00000VSM8 KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.4155
40.08
0C00001Q9P F00000MTOR 1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
11.9495
39.50
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
15.6098
37.95
0C00001L0D F00000GWN2 KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.1943
37.68
0C00001P3H F000004109 KT-ENERGY กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
9.7752
36.97
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.0732
36.94
0C00001L0D F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
31.0465
36.25
0C00001L0D F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.9565
35.63
0C00001P3H F00000W1T9 KT-mai กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.9443
35.23
0C00001LDR F000000RKB BBASIC กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 EQF
EQF
จ่ายปันผล
29.0313
35.19
0C00001L0D F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.5003
34.48
  จำนวนกองทุน : 1,501
12345...6