รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.2925
90.34
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
8.7273
86.08
0C00001OY7 F000005JN4 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
12.9558
51.57
0C00001QII F00000JXPD PHR กองทุนเปิดฟิลลิปเอช แชร์ส์ และ เรด ชิพ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.1062
49.25
0C00001RAE F00000PS5J SCBCEH2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.1596
48.75
0C00001RAE F000005JL0 SCBCE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.9450
48.71
0C00001L0D F000005QMB KF-CHINA กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.0223
48.31
0C00001S61 F00000JZ7R TISCOCH กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.9457
47.91
0C00001RAE F00000POMH SCBCEH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.9297
47.56
0C00001RJ1 F0000045SP KK CH กองทุนเปิดเคเค ไชน่า ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.2295
46.85
0C00001Q9P F00000J85Y ONE-CHINA กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเด็มชั่นฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9711
45.68
0C00001S61 F00000PHFG TCHRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.0672
44.25
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์นิคเคอิ 225 FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.1053
39.30
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
12.3218
39.20
0C0000A4C1 F00000LMSA UOBSCI-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.6681
35.98
0C0000A4C1 F00000LMSB UOBSCI-D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
12.6643
35.34
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.0682
35.34
0C00001RJ1 F000001W1G PHATRA GHC กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
19.8308
34.85
0C00001P3H F00000MNMV TTPF2 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
432.7749
34.04
0C00001RD5 F000000RU3 EP-LTF กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว LTF
LTF
ไม่จ่ายปันผล
23.4689
33.89
  จำนวนกองทุน : 1,508
12345678910...11