รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
5.0961
48.63
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.7440
37.25
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.8149
33.86
0C00001S61 F00000HHHJ TISCOLAF กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.0637
29.22
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.0472
28.55
0C00001L0D F00000GWN2 KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.7293
28.53
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.1009
27.29
0C00001S2B F00000VHEX T-PROPERTY กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.2718
26.67
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.1099
26.63
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.8209
26.38
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.4399
25.92
0C00001OY7 F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.2683
25.80
0C00001S2B F00000UO8S T-SM CAP กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.0223
25.54
0C000021G1 F00000JQS6 M-Property กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
27.6351
24.34
0C00001LDR F000000RKP BTP กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
43.9601
24.02
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.4449
22.77
0C00001S64 F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
4.9152
22.58
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน OTH
OTH N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.1001
22.57
0C00001RAE F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector OTH
OTH
จ่ายปันผล
9.7013
21.77
0C00001P3H F00000Q1BM ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
7.2660
21.66
  จำนวนกองทุน : 1,465
12345...6