รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.3978
30.05
0C0000A4C1 F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.1368
27.58
0C0000A4C1 F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.1485
26.02
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.9798
25.42
0C00001LDR F000000RPR BCARE กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
27.3866
22.24
0C00001L0D F00000UP1Q KF-HEUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.3631
20.68
0C00001OY7 F00000QD4A K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
11.9727
17.62
0C0000A4C1 F00000UDYZ UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.6062
16.40
0C000021FE F00000QDH2 ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.8470
16.10
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.0964
15.98
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
12.3138
15.97
0C0000A4C1 F00000UDYY UGH กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.5554
15.79
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.0936
15.62
0C00001PHI F00000OY6V MS-AMERICAN กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกันโกรท เอฟไอเอฟ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.6853
15.05
0C00001S61 F00000Q8V5 TISCOJP กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.7512
14.73
0C00001P3H F00000SVWA KT-EURO กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
9.8897
14.52
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ EQF
EQF N/A
จ่ายปันผล
11.1367
14.30
0C00001L0D F00000UEUW KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.9357
13.35
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.9117
13.28
0C00001OY7 F00000ORWF K-USA กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
12.9354
13.25
  จำนวนกองทุน : 1,444
12345678910...11