รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C000021G1 MFC F000003STC I-OIL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.5858
75.36
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
5.2978
74.37
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.7905
73.42
0C00001S64 TMBAM F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.6237
68.36
0C00001OY7 KAsset S000011903 K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.1419
67.51
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.2204
66.53
0C000021G1 MFC F00000JQS3 I-10 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
2.5783
57.15
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.9965
55.43
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.3306
54.57
0C00001P3H KTAM F000004109 KT-ENERGY กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.3393
54.43
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.4374
53.99
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
7.0290
52.85
0C0000A4C1 UOBAM F0000020EL UOBSC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
3.2322
51.29
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.0048
51.14
0C00001Q9P ONEAM F00000VTR1 ONE-ACTIVE6/2 กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
8.9173
50.74
0C00001OY7 KAsset F00000VVBC K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
11.9932
49.54
0C00001KVS ASSETFUND F000000ROZ ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF
LTF
ไม่จ่ายปันผล
30.9373
38.11
0C00001LQT PRINCIPAL F000000RUB PRINCIPAL GCF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ FIFOTH
FIFOTH
จ่ายปันผล
10.1824
37.60
0C0000B5U7 TALISAM F00000YC4L TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
19.0865
35.66
0C00001RAE SCBAM F00000OVEP SCBCOMP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
8.1450
34.65
  จำนวนกองทุน : 2,222
12345...6