รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน Rating นโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000IR6R KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.1032
39.33
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.0127
33.11
0C00001P3H F00000VSM8 KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.2392
33.02
0C00001OY7 F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.2229
32.81
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.7553
32.59
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.0586
31.97
0C00001L0D F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
32.4015
30.86
0C00001L0D F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
9.9566
30.85
0C00001LQT F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.4485
30.60
0C00001L0D F00000WW36 KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.3353
30.54
0C00001L0D F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.4513
30.51
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.9041
29.49
0C00001S64 F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.2903
29.38
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.3358
29.20
0C00001LDR F000000RKP BTP กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
44.7820
28.52
0C00001RAE F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector EQF
EQF
จ่ายปันผล
9.5276
27.99
0C00001OY7 F00000MK2E K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.1186
27.52
0C00001KVS F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
5.9830
27.11
0C00001P3H F00000W1T9 KT-mai กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.4880
26.56
0C00001P3H F00000MGE9 KTEF กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
20.1775
25.93
  จำนวนกองทุน : 1,519
12345...6