รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
36.6345
21.44
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.6400
19.62
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
14.9231
19.37
0C0000918I LHFUND F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.7295
19.06
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
15.6824
18.61
0C000021G1 MFC F00000XOEN M-PROP RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.5054
18.20
0C0000918I LHFUND F00000XYQX LHPROP-INFRA กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
11.2733
17.97
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
29.3867
17.75
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
22.6399
17.51
0C00001S2B TFUND F00000WWH0 T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.1016
17.19
0C00001S2B TFUND F00000VHEX T-Property กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.6595
16.23
0C00001LDR BBLAM F00000YODV B-INNOTECH กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.4446
15.76
0C00001P3H KTAM F00000Y78V KT-PIF RMF กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.3712
15.36
0C00001L0D KrungsriAsset F00000X1O9 KF-GPROPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
9.4964
15.35
0C00001P3H KTAM F00000XKCG KT-PIF-A กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
12.3155
15.01
0C00001P3H KTAM F00000XKCJ KT-PIF-D กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.6259
15.01
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NIY5 PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
21.1986
14.88
0C00001S2B TFUND F00000WPNW T-PropertyRMF กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.9616
14.83
0C0000918I LHFUND F00000Y70S LHPROP-A กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.1420
14.76
0C00001S61 TISCOAM F00000Q0YE TUSREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
14.2792
14.43
  จำนวนกองทุน : 1,545
12345...6