รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001Q9P ONEAM F00000VQ04 ONE-CHINA5/3 กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์ FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.5778
43.11
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.5571
37.83
0C0000A4C1 UOBAM F000000RO1 TDF กองทุนเปิด ไทยดรากอน EQF
EQF
จ่ายปันผล
5.0157
37.69
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.9917
37.10
0C0000A4C1 UOBAM F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.2650
35.36
0C0000A4C1 UOBAM F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.2992
35.22
0C00001LQT CIMBPrincipal F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
14.0843
33.65
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.6570
32.91
0C00001RAE SCBAM F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.4709
32.90
0C00001OY7 KAsset F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
14.5693
32.44
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.6691
32.06
0C00001S61 TISCOAM F00000TGWC TISCOK2 กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.7251
31.86
0C00001KVS ASSETFUND F00000TX45 ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.5818
31.57
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.2018
30.35
0C00001P3H KTAM F00000MNMV TTPF2 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
678.0346
29.61
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
8.1856
29.34
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
7.7485
29.15
0C00001S61 TISCOAM F00000W2N3 TISCOC22 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8897
29.08
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.1310
28.66
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000TXXB CIMB-PRINCIPAL KEQ2x4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2x4 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8581
28.54
  จำนวนกองทุน : 1,547
12345...6