รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S64 TMBAM F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.3978
72.27
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.4832
70.49
0C0000B5U7 TALISAM F00000YC4L TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
17.9324
68.09
0C00001KVS ASSETFUND S000011183 ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.0152
64.47
0C00001KVS ASSETFUND S000010514 ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9005
62.56
0C00001LQT PRINCIPAL F00000ZMXD PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.6548
61.19
0C00001LQT PRINCIPAL S000010074 PRINCIPAL VNEQ-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.7703
61.19
0C000021G1 MFC F00000VMU0 M-MIDSMALL-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป EQF
EQF
จ่ายปันผล
16.0196
59.60
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.1957
56.60
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.7830
55.56
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
3.1698
55.34
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.6476
55.13
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.4537
54.78
0C00001P3H KTAM F00000VSM8 KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
18.5601
54.64
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.6824
54.61
0C000021G1 MFC F000003STC I-OIL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
2.7390
54.44
0C00001Q9P ONEAM S000010675 ONE-VIETNAM-RA กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
11.7820
54.09
0C00001P3H KTAM F000004109 KT-ENERGY กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
8.5667
54.06
0C00001OY7 KAsset S000011903 K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.4750
52.33
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.1171
52.31
  จำนวนกองทุน : 2,011
12345...6