รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001L0D KrungsriAsset S000010606 KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.2163
34.63
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
43.6340
31.33
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
17.8914
31.17
0C00001RAE SCBAM S000011119 SCBPIND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.3416
30.69
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
18.2337
30.52
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
35.6423
30.52
0C00001S61 TISCOAM F00000VAS2 TJREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.1180
29.41
0C00001RAE SCBAM S000011118 SCBPINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
12.9387
29.12
0C0000918I LHFUND F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
14.4940
29.08
0C000021G1 MFC F00000XOEN M-PROP RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
14.7351
29.04
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.1867
28.97
0C0000918I LHFUND F00000Y70S LHPROP-A กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.6287
28.57
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.1911
28.26
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.5576
28.25
0C00001S64 TMBAM F00000TUG1 TMBPIPF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.2698
27.90
0C00001S2B TFUND F00000VHEX T-Property กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
15.6705
26.95
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
25.9053
26.80
0C00001S2B TFUND F00000WWH0 T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.7421
26.67
0C0000918I LHFUND F00000XYQX LHPROP-INFRA กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
12.7181
26.58
0C00001LQT PRINCIPAL S000011079 PRINCIPAL iPROPPLUS กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.6027
25.56
  จำนวนกองทุน : 1,714
12345...6