รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S61 TISCOAM F00000WL3L TOIL9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.7882
53.30
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.0402
50.73
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.0540
49.77
0C00001S64 TMBAM F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.4841
49.35
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.4224
46.65
0C00001Q9P ONEAM F00000VQ04 ONE-CHINA5/3 กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์ FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.5778
43.11
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.5318
43.04
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.5639
42.98
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.0414
41.31
0C000021G1 MFC F000003STC I-OIL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.3620
40.42
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
8.1881
40.25
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
8.6079
39.85
0C000021G1 MFC F00000W3AR I-OIL33S1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
7.2389
34.63
0C000021G1 MFC F00000WBJS I-OIL5S2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
7.6551
32.88
0C00001S61 TISCOAM F00000TGWC TISCOK2 กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.7251
31.86
0C00001P3H KTAM F00000WIMA KTOIL5-1 กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
8.5137
31.14
0C00001Q9P ONEAM F00000VTR1 ONE-ACTIVE6/2 กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
7.4094
29.74
0C00001S61 TISCOAM F00000W2N3 TISCOC22 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8897
29.08
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000TXXB CIMB-PRINCIPAL KEQ2x4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2x4 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8581
28.54
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000TOVM CPAM KOEQ2.5x4 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5x4 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8889
27.75
  จำนวนกองทุน : 1,754
12345...6