รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
7.1286
82.67
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.5491
63.18
0C00001OY7 F000005JN4 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.9664
35.99
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.5425
34.47
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
12.7035
34.38
0C000021G1 F00000OV3B KR-S1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โคเรีย สปอท ซีรี่ส์ 1 FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
10.6385
33.58
0C0000A4C1 F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.1620
32.64
0C0000A4C1 F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.1685
30.59
0C00001LDR F000000RPR BCARE กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
26.5196
30.32
0C00001S61 F00000Q8V5 TISCOJP กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.1181
29.48
0C00001QII F00000JXPD PHR กองทุนเปิดฟิลลิปเอช แชร์ส์ และ เรด ชิพ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.9162
27.54
0C00001S61 F00000RW6Q TJPRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.4751
26.89
0C00001RAE F000005JL0 SCBCE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.1300
26.88
0C00001L0D F000005QMB KF-CHINA กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.0712
26.74
0C00001RJ1 F0000045SP KK CH กองทุนเปิดเคเค ไชน่า ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.3886
26.04
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.2443
25.53
0C00001Q9P F00000J85Y ONE-CHINA กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเด็มชั่นฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.9956
25.00
0C00001RJ1 F000001W1G PHATRA GHC กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
20.0110
24.84
0C00001PHI F000000RU6 MS-CHINA VALUE กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.7289
24.75
0C00001S61 F00000JZ7R TISCOCH กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.7289
22.59
  จำนวนกองทุน : 1,465
12345678910...11