รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
5.0462
42.60
0C00001S2B F00000VHEX T-PROPERTY กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.5674
27.15
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.8915
25.02
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.7550
23.46
0C000021G1 F00000JQS6 M-Property กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
25.9953
23.22
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.4682
22.62
0C00001RJ1 F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
17.1924
20.49
0C00001Q9P F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
23.0685
20.24
0C00001RAE F00000SEBR DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล PROP
PROP N/A
จ่ายปันผล
14.6913
17.85
0C00001RJ1 F00000NIY5 PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
16.5891
16.97
0C00001Q9P F00000P31O ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
11.4344
16.85
0C00001RJ1 F00000QFO6 PHATRA PROP-D กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.2036
16.64
0C0000918I F00000OUW9 QHHR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ PROP
PROP N/A
จ่ายปันผล
12.2932
16.60
0C00001P3H F00000MTOQ GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ ETF
ETF
ไม่จ่ายปันผล
2.0215
15.88
0C00001S2B F00000O4J6 TGOLDETF กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง ETF
ETF N/A
ไม่จ่ายปันผล
4.4516
15.77
0C00001S2B F00000MJLV TGOLDRMF-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
9.4352
15.61
0C00001S2B F00000M8QK TGOLDBULLION-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
10.1381
15.50
0C00001OY7 F00000NCEM KG965 กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ ETF
ETF N/A
ไม่จ่ายปันผล
21.0083
15.48
0C00001RAE F00000MTPB SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.2413
15.47
0C00001S61 F00000Q0YE TUSREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท FIFOTH
FIFOTH N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.6048
15.14
  จำนวนกองทุน : 1,486
12345...6