รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.2867
51.68
0C00001LDR F000000RPR BCARE กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
28.1984
42.36
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.1680
40.73
0C000021G1 F00000OV3B KR-S1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โคเรีย สปอท ซีรี่ส์ 1 FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
10.8001
39.63
0C00001RJ1 F000001W1G PHATRA GHC กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
20.6139
33.32
0C0000A4C1 F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.4643
33.05
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.4064
31.99
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
12.5846
31.90
0C0000A4C1 F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
14.2372
27.94
0C00001S61 F00000Q8V5 TISCOJP กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.9738
27.50
0C00001S61 F00000RW6Q TJPRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.3567
25.09
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.0675
24.22
0C00001OY7 F000005JN4 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.3785
23.96
0C0000A4C1 F00000LMSA UOBSCI-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.7425
21.95
0C0000A4C1 F00000LMSB UOBSCI-D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
12.7315
21.46
0C00001OY7 F00000ORWF K-USA กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
13.3296
20.12
0C00001KVS F000000RP1 ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
10.5035
19.43
0C000021FE F00000M90L ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.2194
19.36
0C00001PHI F000000RU6 MS-CHINA VALUE กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.3697
19.30
0C00001OY7 F00000QD4A K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
12.2753
18.36
  จำนวนกองทุน : 1,469
12345678910...11