รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
3.9881
36.00
0C00001L0D KrungsriAsset S000010606 KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.2493
30.56
0C00001RAE SCBAM S000011119 SCBPIND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.7382
24.53
0C00001RAE SCBAM S000011118 SCBPINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
12.4457
24.50
0C00001S64 TMBAM F00000TUG1 TMBPIPF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.9156
23.77
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
16.6855
23.06
0C00001S61 TISCOAM F00000VAS2 TJREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.8214
23.05
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
40.4823
23.04
0C0000918I LHFUND F00000Y70S LHPROP-A กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.0173
22.74
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
33.2651
22.70
0C000021G1 MFC F00000XOEN M-PROP RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.8518
22.31
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
16.9501
22.20
0C00001LQT PRINCIPAL S000011079 PRINCIPAL iPROPPLUS กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.3151
21.84
0C0000918I LHFUND F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.4963
21.71
0C00001OY7 KAsset F00000XB6R K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.8526
21.53
0C00001S64 TMBAM F00000TV7R TMBPIPRMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
16.6564
21.36
0C00001P3H KTAM F00000XKCG KT-PIF-A กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
13.6343
21.22
0C00001P3H KTAM F00000XKCJ KT-PIF-D กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.6880
21.22
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.2123
21.01
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
24.8722
20.92
  จำนวนกองทุน : 1,760
12345...6