รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.9450
35.52
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.7640
32.51
0C00001LDR F000000RPR BCARE กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
25.3255
23.94
0C0000A4C1 F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.3987
22.29
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.0564
21.03
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
11.4053
20.95
0C0000A4C1 F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.4101
20.51
0C0000A4C1 F00000UDYZ UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.6183
18.58
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.2255
18.38
0C00001S61 F00000Q8V5 TISCOJP กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.7181
18.34
0C0000A4C1 F00000UDYY UGH กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.5773
17.97
0C00001P3H F00000SVWA KT-EURO กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
9.8657
17.97
0C00001OY7 F00000QD4A K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
11.4393
17.61
0C00001L0D F00000PZDA KF-EUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.1918
17.30
0C000021G1 F00000MI6H I-DEVELOP กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.5243
16.42
0C00001QII F00000JXPD PHR กองทุนเปิดฟิลลิปเอช แชร์ส์ และ เรด ชิพ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.9909
15.74
0C00001L0D F00000U21F KF-HEALTHD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
9.5989
15.56
0C00001L0D F00000UEUW KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
10.0105
14.96
0C00001S61 F00000RW6Q TJPRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.1681
14.75
0C0000A4C1 F000000RF7 GW กองทุนเปิด โกลบอล วอเตอร์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.5019
14.56
  จำนวนกองทุน : 1,431
12345678910...11