รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
5.3519
77.90
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.6894
41.19
0C00001S61 F00000HHHJ TISCOLAF กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.6654
33.52
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.9209
31.38
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.0061
30.49
0C00001S2B F00000VHEX T-PROPERTY กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ EQF
EQF N/A
จ่ายปันผล
13.3393
30.12
0C00001P3H F00000IR6R KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.4883
28.99
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.4444
28.65
0C00001L0D F00000GWN2 KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.2227
28.61
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.2965
28.59
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.5695
28.51
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.7670
28.21
0C00001LQT F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ OTH
OTH
จ่ายปันผล
14.5477
27.93
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.3943
27.70
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน OTH
OTH N/A
ไม่จ่ายปันผล
9.7662
27.00
0C000021G1 F00000JQS6 M-Property กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
27.7236
26.56
0C00001RAE F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector OTH
OTH
จ่ายปันผล
9.3881
26.23
0C00001S2B F00000UO8S T-SM CAP กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.6403
25.18
0C00001RJ1 F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
18.2589
25.17
0C00001OY7 F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.4906
24.91
  จำนวนกองทุน : 1,478
12345...6