รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S61 TISCOAM F00000WL3L TOIL9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.7882
53.30
0C00001Q9P ONEAM F00000VQ04 ONE-CHINA5/3 กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์ FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.5778
43.11
0C00001S64 TMBAM F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.3214
42.80
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.7752
42.30
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.4416
41.43
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.7920
41.22
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.3087
40.17
0C000021G1 MFC F000003STC I-OIL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.0803
38.83
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.2085
37.94
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
7.9254
37.55
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
8.3318
36.70
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.8903
34.09
0C000021G1 MFC F00000W3AR I-OIL33S1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
6.8552
32.69
0C00001S61 TISCOAM F00000TGWC TISCOK2 กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.7251
31.86
0C000021G1 MFC F00000WBJS I-OIL5S2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
7.2918
31.85
0C00001P3H KTAM F00000WIMA KTOIL5-1 กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
8.4458
30.74
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.3260
30.62
0C00001S61 TISCOAM F00000W2N3 TISCOC22 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8897
29.08
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000TXXB CIMB-PRINCIPAL KEQ2x4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2x4 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8581
28.54
0C00001LQT CIMBPrincipal F00000TOVM CPAM KOEQ2.5x4 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5x4 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.8889
27.75
  จำนวนกองทุน : 1,677
12345...6