รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.7416
55.34
0C000021G1 MFC F000003STC I-OIL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.2229
55.18
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.1733
54.93
0C00001P3H KTAM F000004109 KT-ENERGY กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.4967
54.05
0C00001OY7 KAsset S000011903 K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.2407
46.66
0C00001S64 EASTSPRING F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.4336
44.96
0C000021G1 MFC F00000JQS3 I-10 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
2.3245
42.90
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.0433
42.85
0C00001LQT PRINCIPAL F000000RUB PRINCIPAL GCF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ FIFOTH
FIFOTH
จ่ายปันผล
10.5109
41.48
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.7008
40.10
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.1986
39.22
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.7141
39.07
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
6.7078
37.32
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.7392
36.93
0C00001Q9P ONEAM F00000VTR1 ONE-ACTIVE6/2 กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
8.1245
35.06
0C0000B5U7 TALISAM F00000YC4L TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
19.6431
33.10
0C00001RAE SCBAM S000011811 SCBBANKINGE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
10.3816
31.44
0C00001RAE SCBAM F00000MM9A SCBBANKING กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) EQF
EQF
จ่ายปันผล
8.0343
30.52
0C00001OY7 KAsset F00000WBCU K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
10.7101
30.25
0C00001P3H KTAM F00000P2YE EBANK กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.1610
29.36
  จำนวนกองทุน : 2,292
12345...6