รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
16.2697
28.45
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.3554
27.07
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
38.7896
26.80
0C0000918I LHFUND F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.5180
26.47
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
31.7627
26.23
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
16.6027
25.88
0C000021G1 MFC F00000XOEN M-PROP RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.3426
25.43
0C0000918I LHFUND F00000XYQX LHPROP-INFRA กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
11.8922
25.00
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
24.0391
24.55
0C00001P3H KTAM F00000Y78V KT-PIF RMF กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.2910
24.06
0C00001S2B TFUND F00000VHEX T-Property กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
14.6390
23.89
0C00001S2B TFUND F00000WWH0 T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.7532
23.39
0C00001P3H KTAM F00000XKCG KT-PIF-A กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
13.2141
23.35
0C00001P3H KTAM F00000XKCJ KT-PIF-D กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.4013
23.35
0C00001S2B TFUND F00000WPNW T-PropertyRMF กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
14.9842
22.20
0C00001OY7 KAsset F00000XB6R K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.0355
21.88
0C00001PHI MAMT F00000ZDHV MN-APREIT-A กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.2546
21.41
0C00001PHI MAMT F00000ZDHW MN-APREIT-R กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
12.2527
21.40
0C00001S64 TMBAM F00000TUG1 TMBPIPF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.5308
21.31
0C00001RJ1 PhatraAM F00000NIY5 PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
22.4903
21.02
  จำนวนกองทุน : 1,648
12345...6