รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
5.5428
92.06
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.2779
32.53
0C00001S2B F00000VHEX T-PROPERTY กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.9529
29.81
0C00001S2B F00000UO8S T-SM CAP กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.2928
29.63
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.8221
29.47
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.8906
28.96
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.3929
28.69
0C00001P3H F00000VSM8 KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.9419
27.67
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.5073
27.49
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.0620
26.67
0C000021G1 F00000JQS6 M-Property กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
26.8515
25.85
0C00001RJ1 F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
17.7612
23.38
0C00001P3H F00000MGE9 KTEF กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
18.7659
23.35
0C00001P3H F00000Q1BM ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.7234
22.48
0C00001Q9P F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
23.6116
21.88
0C00001RAE F00000MM98 SCBSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
12.4230
21.45
0C00001OY7 F000000REL K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล LTF
LTF
จ่ายปันผล
16.8683
21.37
0C00001RJ1 F00000NIY5 PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
17.2304
20.92
0C00001RJ1 F00000QFO6 PHATRA PROP-D กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.5852
20.85
0C000021G1 F000002O21 I-GOLD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
13.9102
20.29
  จำนวนกองทุน : 1,471
12345...6