รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
7.6315
63.01
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.2677
60.08
0C00001RD5 F000000RU3 EP-LTF กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว LTF
LTF
ไม่จ่ายปันผล
22.2808
33.90
0C00001P3H F00000MNMV TTPF2 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
404.6878
32.70
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์นิคเคอิ 225 FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.5737
32.15
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
12.4381
32.07
0C00001S61 F00000Q5HI TISCOMS กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ EQF
EQF Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.4814
32.03
0C00001RD5 F000005KAE S-EQRMF กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.9809
31.85
0C00001LDR F000000RPR BCARE กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
25.4056
31.04
0C000021FE F00000M90L ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.5605
30.93
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.5131
30.29
0C00001OY7 F00000MK2E K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
10.4970
29.97
0C00001LDR F00000P41K B-SM-RMF กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.7890
29.77
0C000021G1 F000001F3D Q-PORT กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
8.9726
29.53
0C0000A4C1 F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.6296
27.54
0C00001OY7 F000005JN4 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
10.8319
27.18
0C0000A4C1 F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
12.7164
27.17
0C00001S61 F00000Q8V5 TISCOJP กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
ไม่จ่ายปันผล
13.2406
26.90
0C0000A4C1 F00000LMSA UOBSCI-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.8006
26.78
0C00001RJ1 F000001W1G PHATRA GHC กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ Not Rated
จ่ายปันผล
18.8945
26.62
  จำนวนกองทุน : 1,532
12345678910...11