รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
5.3980
81.45
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.9218
57.21
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
14.3300
42.93
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.8925
38.84
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.7449
35.30
0C00001S2B F00000UO8S T-SM CAP กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.9933
33.14
0C00001LQT F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
14.7447
32.73
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.2286
32.35
0C00001S2B F00000VHEX T-PROPERTY กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.3161
32.33
0C00001OY7 F000000REL K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล LTF
LTF
จ่ายปันผล
17.5436
32.08
0C0000918I F00000Q0K6 LHGROWTH-D กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.0596
31.82
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.7168
31.39
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.3120
30.60
0C00001P3H F00000Q1BM ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
7.3266
30.44
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.4428
30.23
0C00001P3H F00000MGE9 KTEF กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
18.9768
29.86
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
9.8418
29.63
0C00001RJ1 F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
18.1991
29.61
0C00001Q9P F00000MNMQ ONE-EC14 กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.3544
29.59
0C00001S64 F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
4.8844
29.41
  จำนวนกองทุน : 1,485
12345...6