รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001Q9P ONEAM S000011652 ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
24.1845
115.69
0C00001QII PAMC S000011218 PWIN กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.1900
96.55
0C00001S61 TISCOAM S000011572 TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.5016
86.78
0C00001Q9P ONEAM S000012743 ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.6159
83.68
0C00001P3H KTAM S000010914 KT-WTAI-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.7686
82.42
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
37.0571
81.38
0C00001OY7 KAsset S000011751 K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.7576
77.07
0C00001L0D KrungsriAsset S000011785 KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.2873
71.11
0C00001KVS ASSETFUND S000011660 ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
18.2899
69.35
0C00001OY7 KAsset S000012191 K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
26.7764
64.35
0C00001OY7 KAsset F00000ORWF K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
24.7363
64.28
0C00001L0D KrungsriAsset F00000ZM9T KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.2396
62.48
0C00001L0D KrungsriAsset F00000YJW5 KF-GTECH กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.3033
62.24
0C00001KVS ASSETFUND S000011306 ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.9676
61.22
0C00001Q9P ONEAM F00000YCPG ONE-UGERMF กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
22.9786
57.50
0C000021G1 MFC S000011311 M-ATECH กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
17.1371
54.96
0C00001KVS ASSETFUND S000010760 ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.9561
54.77
0C00001S61 TISCOAM F00000ZK8S TISTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.9502
54.61
0C000021G1 MFC S000012720 MDIVA-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
15.0091
53.04
0C000021G1 MFC S000012719 MDIVA-A กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
15.5273
53.03
  จำนวนกองทุน : 1,814
12345...6