รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000MNMV TTPF2 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
679.9549
51.16
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.9020
43.17
0C00001Q9P ONEAM F00000VQ04 ONE-CHINA5/3 กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์ FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.5778
43.11
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.2968
42.34
0C00001KVS ASSETFUND F00000TX45 ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9936
42.33
0C00001L0D KrungsriAsset F00000VQ5R KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
10.5696
36.30
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROL KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
42.6211
35.51
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RSW KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
13.8934
35.14
0C00001KVS ASSETFUND F000001F9J ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
7.9608
34.45
0C00001L0D KrungsriAsset F000001AYC KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
10.5559
34.04
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROH KFTW2 กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
86.8245
33.75
0C00001LQT CIMBPrincipal F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
13.6192
33.39
0C000021G1 MFC F00000VMU0 M-MIDSMALL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป EQF
EQF
จ่ายปันผล
14.4122
33.16
0C00001RAE SCBAM F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.2088
32.62
0C00001OY7 KAsset F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
14.2307
32.36
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RON KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
35.0671
32.21
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROO KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล EQF
EQF
จ่ายปันผล
9.6361
32.10
0C00001S61 TISCOAM F00000TGWC TISCOK2 กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.7251
31.86
0C00001S61 TISCOAM F000000RL2 TSF กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
51.7730
31.78
0C00001L0D KrungsriAsset F000000ROC KFLTFEQ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF
LTF
ไม่จ่ายปันผล
36.2401
31.72
  จำนวนกองทุน : 1,455
12345...6