รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
11.5955
18.46
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
11.4341
16.50
0C000021G1 F00000JQS6 M-Property กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
23.5909
15.45
0C00001Q9P F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
21.2201
14.82
0C00001RJ1 F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
15.6246
14.38
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
11.5716
14.15
0C00001Q9P F00000P31O ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.5858
10.90
0C00001Q9P F00000PN6N ONEPROP-D กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
9.7623
10.46
0C00001P3H F00000MTOQ GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ ETF
ETF
ไม่จ่ายปันผล
1.9336
9.39
0C00001RJ1 F00000QFO6 PHATRA PROP-D กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
11.2197
9.03
0C00001RAE F00000MTPB SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
7.8831
8.91
0C00001RJ1 F00000NIY5 PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
15.0275
8.88
0C00001OY7 F00000NCEM KG965 กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ ETF
ETF N/A
ไม่จ่ายปันผล
20.0414
8.83
0C00001S2B F00000M8QK TGOLDBULLION-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.6375
8.61
0C00001LDR F00000IRAP BGOLDRMF กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.5088
8.57
0C00001Q9P F00000N4RM GOLD99 กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ โกลด์ อีทีเอฟ ETF
ETF N/A
ไม่จ่ายปันผล
20.5440
8.57
0C00001LDR F00000IRAO BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
10.7644
8.56
0C00001S2B F00000MJLV TGOLDRMF-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
8.9560
8.54
0C00001S2B F00000O4J6 TGOLDETF กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง ETF
ETF N/A
ไม่จ่ายปันผล
4.2220
8.50
0C00001S64 F000000RJ8 TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
18.6179
8.46
  จำนวนกองทุน : 1,408
12345...6