รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
4.0690
35.55
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
33.7053
26.26
0C00001RAE SCBAM S000011119 SCBPIND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
11.8249
25.22
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
16.9167
24.18
0C00001RAE SCBAM S000011118 SCBPINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
12.3970
23.71
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
40.8597
23.69
0C00001LQT PRINCIPAL F00000NYCL PRINCIPAL GOLD8P กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.6774
23.66
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
17.2396
23.12
0C00001RAE SCBAM F00000MTPA SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.1923
23.06
0C00001LQT PRINCIPAL F00000O8EO PRINCIPAL GOLD8P2 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.9029
22.94
0C00001OY7 KAsset F00000243T K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ GOLD
GOLD
จ่ายปันผล
10.5155
22.78
0C00001S2B TFUND F00000VHEX T-Property กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
15.1180
22.65
0C00001S2B TFUND F00000WWH0 T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.3284
22.61
0C00001OY7 KAsset F000005PBK KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
12.6767
22.59
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.6055
22.49
0C00001RAE SCBAM F00000N9UX SCBGOLDHRMF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
8.3746
22.38
0C00001S64 TMBAM F00000LYS1 TMBGOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
10.3364
22.37
0C00001S64 TMBAM F00000LYS0 TMBGOLDSRMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
10.2299
22.34
0C0000918I LHFUND F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF
จ่ายปันผล
13.8065
22.17
0C0000A4C1 UOBAM F00000NZ61 UOBSG-H กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.4122
21.95
  จำนวนกองทุน : 1,692
12345...6