รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000MNMV TTPF2 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
677.3337
26.63
0C00001S64 TMBAM F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.7866
21.65
0C000021G1 MFC F00000W8FD SI5I1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 ไอ 1 MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
10.5343
18.85
0C00001KVS ASSETFUND F00000PX26 ASP-PRIME5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
9.3700
18.59
0C000021G1 MFC F00000X1HF M-PROP8S1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ 8 ซีรี่ส์ 1 FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.9749
17.69
0C0000918I LHFUND F00000Z651 LHSELECT กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
10.8634
17.36
0C000021G1 MFC F00000VU0S SI5A3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 3 MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
10.6044
16.57
0C000021G1 MFC F00000X5YU M-PROP8S2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ 8 ซีรี่ส์ 2 FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.8440
16.10
0C0000918I LHFUND F00000X7DE LHSMART กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
10.6946
14.58
0C000021G1 MFC F00000JQS6 M-PROPERTY กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
32.7671
14.28
0C00001OY7 KAsset F00000WO6F K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
10.0652
14.12
0C00001OY7 KAsset F00000W6TK KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.1008
12.73
0C00001OY7 KAsset F00000V2CB K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
10.3249
12.72
0C00001P3H KTAM F000000RIP TOF2 กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2 MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
12.6295
12.60
0C00001Q9P ONEAM F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
26.8959
11.47
0C000021G1 MFC F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
14.1947
11.43
0C00001RAE SCBAM F00000W9L4 SCBGHC กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
9.7946
11.24
0C0000918I LHFUND F00000WKM9 LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.4945
11.17
0C00001LQT CIMBPrincipal F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
13.2488
11.07
0C0000918I LHFUND F00000WJV3 LHPROP-I กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.7349
11.03
  จำนวนกองทุน : 1,530
12345...6