รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001Q9P ONEAM S000011652 ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
24.7578
142.96
0C00001P3H KTAM S000010914 KT-WTAI-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.4324
121.27
0C0000B5U7 TALISAM F00000YC4L TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
14.5699
102.40
0C00001P3H KTAM F00000VSM8 KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
15.2343
94.00
0C00001QII PAMC S000011218 PWIN กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.0884
89.66
0C00001Q9P ONEAM S000012743 ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.5497
89.40
0C000021G1 MFC S000010376 MIDSMALLLTF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว LTF
LTF
จ่ายปันผล
13.0554
88.55
0C000021G1 MFC F00000VMU0 M-MIDSMALL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป EQF
EQF
จ่ายปันผล
14.7873
87.70
0C00001L0D KrungsriAsset S000011785 KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.8586
87.43
0C00001P3H KTAM F00000SVWA KT-EURO กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.6330
85.27
0C00001OY7 KAsset S000010699 K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.1574
83.28
0C00001OY7 KAsset S000011751 K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.2415
83.25
0C00001Q9P ONEAM F00000WS3W ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
36.8507
82.92
0C00001Q9P ONEAM S000013901 ONE-UGG-IA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
36.7872
82.61
0C00001OY7 KAsset F00000ORWF K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
24.3018
81.18
0C00001OY7 KAsset S000012191 K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
26.8505
81.16
0C00001RJ1 KKPAM F00000Y6FG KKP SM CAP กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
15.6368
80.55
0C00001RAE SCBAM S000011896 SCBKEQTGE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.8705
79.23
0C00001RAE SCBAM S000012161 SCBROBOP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
16.7975
79.21
0C00001RAE SCBAM F00000ZGOX SCBROBOA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
16.7975
79.21
  จำนวนกองทุน : 1,911
12345...6