รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S64 TMBAM F00000IT9T TMBOIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.5916
94.10
0C00001P3H KTAM F00000HHFC KT-OIL กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.6527
93.22
0C00001RAE SCBAM F00000OV8W SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.1179
85.05
0C00001OY7 KAsset F0000040ZC K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
5.0275
83.90
0C00001LQT PRINCIPAL F00000ZMXD PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.4692
82.05
0C00001LQT PRINCIPAL S000010074 PRINCIPAL VNEQ-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.5833
82.05
0C00001Q9P ONEAM F00000YCPG ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
25.0375
80.46
0C00001S61 TISCOAM F000002SAM TISCOOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.5053
79.60
0C00001KVS ASSETFUND F000003XBM ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
4.3801
79.34
0C00001L0D KrungsriAsset F000003ST9 KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.9148
75.73
0C00001S61 TISCOAM F00000W45U TUSOIL กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
3.6457
73.60
0C00001S61 TISCOAM F00000W3AP TOIL6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
3.3313
73.40
0C000021G1 MFC F000003STC I-OIL กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ OIL
OIL
ไม่จ่ายปันผล
2.9063
72.28
0C00001KVS ASSETFUND S000010514 ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.0023
71.23
0C00001KVS ASSETFUND S000011183 ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.9395
70.76
0C0000B5U7 TALISAM F00000YC4L TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
16.4879
67.73
0C000021G1 MFC S000010376 MIDSMALLLTF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว LTF
LTF
จ่ายปันผล
14.0042
67.02
0C000021G1 MFC F00000VMU0 M-MIDSMALL-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป EQF
EQF
จ่ายปันผล
15.7709
65.19
0C00001PHI KWIAM S000010938 KWI USBANK-A กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.7861
65.09
0C00001LDR BBLAM S000010374 B-INDIAMRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.6261
64.79
  จำนวนกองทุน : 1,924
12345...6