รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000LJKD CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.7608
39.22
0C00001LDR F000000RPR BCARE กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
25.8982
28.62
0C00001L0D F00000U21F KF-HEALTHD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
11.2438
25.03
0C00001S64 F000000RJ7 TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.3796
24.15
0C00001PHI F00000U4TI MS-HCARE-A กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.3051
21.97
0C00001PHI F00000U4TH MS-HCARE-D กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
10.4778
21.87
0C00001RJ1 F000001W1G PHATRA GHC กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
19.0553
21.77
0C00001RAE F00000QJNM SCBNKY225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.0988
20.06
0C00001RAE F00000QJNL SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
11.4423
19.98
0C0000A4C1 F00000SX33 UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.3324
18.61
0C00001S61 F00000Q8V5 TISCOJP กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.7607
17.26
0C0000A4C1 F00000T299 JSM กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.3588
17.08
0C00001LQT F00000SQA7 CIMB-PRINCIPAL JEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.9976
14.55
0C00001S61 F00000RW6Q TJPRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
11.2154
13.91
0C000021FE F00000M90L ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.7624
12.60
0C00001P3H F00000MNMU TTPF กองทุนเปิดไทยทวีทุน MIXFLEX
MIXFLEX
จ่ายปันผล
1,554.6895
12.08
0C000021FE F00000QDH2 ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.1754
11.87
0C000021G1 F00000MI6H I-DEVELOP กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.4535
11.20
0C00001P3H F000005JO9 KT-FINANCE กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.5667
10.91
0C00001OY7 F00000ORWF K-USA กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ N/A
จ่ายปันผล
12.2353
10.60
  จำนวนกองทุน : 1,435
12345678910...11