รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H F00000IR6R KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.9512
51.09
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
4.2997
46.14
0C0000A4C1 F00000W8FA UTSME กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
15.0616
36.41
0C00001LQT F0000025OB CIMB-PRINCIPAL EPIF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
15.4874
36.09
0C00001P3H F00000PS65 EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
6.6747
35.99
0C00001S64 F0000024C9 ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.0519
35.74
0C00001RAE F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.6659
35.69
0C00001RAE F00000MM99 SCBENERGY กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector EQF
EQF
จ่ายปันผล
9.9602
35.01
0C00001P3H F00000POHL ENY กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
5.5637
34.60
0C00001OY7 F00000VTR2 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
10.2373
34.00
0C00001LDR F000000RKP BTP กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
44.9778
31.43
0C00001OY7 F00000UKES K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.2455
29.37
0C00001OY7 F00000WCY1 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
13.4366
28.91
0C00001P3H F00000Q1BM ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker ETF
ETF
จ่ายปันผล
7.3449
27.52
0C00001LDR F000000RKB BBASIC กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 EQF
EQF
จ่ายปันผล
27.9009
26.50
0C0000918I F00000P7OQ LHFLRMF กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX
RMFMIX
ไม่จ่ายปันผล
13.3582
25.45
0C00001P3H F00000MGE9 KTEF กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
19.1511
25.17
0C00001LDR F00000TGIU BBASICRMF กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.3725
24.65
0C00001S2B F00000UO8S T-SM CAP กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap EQF
EQF N/A
ไม่จ่ายปันผล
12.9289
23.97
0C00001RAE F00000MM98 SCBSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ EQF
EQF
จ่ายปันผล
11.8734
23.64
  จำนวนกองทุน : 1,540
12345...6