รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุนประเภทกองทุนRatingนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุดผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001S2B F00000VHEX T-PROPERTY กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.4593
38.99
0C00001P3H F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFEQ
FIFEQ N/A
ไม่จ่ายปันผล
4.9841
36.84
0C0000918I F00000QEFC LHTPROP กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.4777
36.73
0C00001LQT F00000PALX CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
13.4393
34.09
0C000021G1 F00000JQS6 M-Property กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
26.8403
30.19
0C000021G1 F00000QKPS M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
13.2701
29.65
0C00001RJ1 F00000NBLE PHATRA PROP กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
17.9530
28.63
0C00001Q9P F00000JQV8 ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
23.7169
27.19
0C00001RJ1 F00000NIY5 PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
17.2519
23.32
0C00001RJ1 F00000QFO6 PHATRA PROP-D กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
12.7056
23.16
0C00001Q9P F00000P31O ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH
RMFOTH
ไม่จ่ายปันผล
11.7704
22.90
0C00001Q9P F00000PN6N ONEPROP-D กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ FOF
FOF
จ่ายปันผล
10.5163
19.97
0C00001LQT F00000NZMZ CIMB-PRINCIPAL iPROP-D กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF
FOF
จ่ายปันผล
12.0167
15.30
0C00001LQT F00000TUXV CIMB-PRINCIPAL iPROP-C กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม FOF
FOF N/A
จ่ายปันผล
15.3021
15.29
0C00001LQT F00000OIS1 CIMB-PRINCIPAL iPROP-A กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
จ่ายปันผล
15.4351
15.23
0C00001LQT F00000NUIH CIMB-PRINCIPAL iPROP-R กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FOF
FOF
จ่ายปันผล
15.4538
15.20
0C00001S2B F00000M8QK TGOLDBULLION-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.8963
13.01
0C00001P3H F00000MTOQ GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ ETF
ETF
ไม่จ่ายปันผล
1.9794
12.93
0C00001S2B F00000O4J6 TGOLDETF กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง ETF
ETF N/A
ไม่จ่ายปันผล
4.3325
12.90
0C00001RAE F00000MTPB SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.0679
12.80
  จำนวนกองทุน : 1,468
12345...6