รวมช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ประจำปี 2565


SAVE ภาษีต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี SSF/RMF  ประจำปี 2565 

– กฎใหม่ของสรรพากร ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งความประสงค์ ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กับ บลจ.

– หากผู้ลงทุนไม่แจ้งความประสงค์จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/RMF ปี 2565 ได้

– เนื่องจากกรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐาน การซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น

– ลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป  จะต้องแจ้งความประสงค์ถึงจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขและต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31 ธันวาคม 2565  (หากแจ้งความประสงค์หลังจากนี้ จะทำให้ได้รับการคืนภาษีล่าช้า)

 

รวมช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : ASSETFUND

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด : BBLAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด : DAOLINV

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด : KAsset

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด : KKPAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด : KrungsriAsset

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด : LHFUND

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) : MFC

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด : ONEAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด : PAMC

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด : TISCOAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด : EASTSPRING

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด : abrdn

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิงไว (เอเชีย) จำกัด : KWIAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด : PRINCIPAL

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด : XspringAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด : TALISM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

แจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวใช้ไปได้ตลอด!

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ได้ด้วยเครื่องมือ Fund Screener คลิกเลย

วางแผนการลงทุนของคุณง่ายๆ ได้ที่ My Plan คลิกเลย

โปรโมชั่นดีๆ ลงทุนกับเรา WealthMagik อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
– เทรดให้หายหิว ซีซั่น 2 คลิกเลย

– เปิดบัญชีสำเร็จ กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์ เมจิก รับเลยหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ คลิกเลย