เปิดบัญชี กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์ เมจิก รับเลย หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ มูลค่า 50 บาท*

เปิดบัญชี กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์เมจิก รับเลย หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิลเวียดนาม อิควิตี้ มูลค่า 50 บาท*

โครงการส่งเสริมการขาย บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทุน
เพียงคุณเปิดบัญชีกับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์เมจิก (ปัจจุบันเปิดบัญชีได้มากถึง 17 บลจ.) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ-A) มูลค่า 50 บาท*

 

*รายละเอียด /เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิในหน่วยลงทุน PRINCIPAL VNEQ-A

1.  ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ได้มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1  สำหรับลูกค้าใหม่เพียงเปิดบัญชีใหม่กับ บลจ. ใดก็ได้ ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด เป็นตัวแทนผ่าน Wealthmagik Trading

1.2  สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบลจ. พรินซิเพิล แล้วเปิดบัญชี บลจ. พรินซิเพิล เพิ่มสำเร็จผ่าน Wealthmagik Trading

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น

**ทั้งนี้นักลงทุนจะต้องไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบลจ.พรินซิเพิลมาก่อน**

2.  ลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านทางบลจ. โดยตรงจะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

3.     หลังจากสิ้นสุดแคมเปญบลจ.พรินซิเพิลจะดำเนินการจ่ายหน่วยลงทุน PRINCIPAL VNEQ-A มูลค่า 50 บาท ให้ลูกค้าตามเงื่อนไขข้อ 1 ภายในวันที่  20 ธันวาคม 2565 (ลูกค้าต้องมีบัญชีลงทุนกับ บลจ.พรินซิเพิลเพื่อใช้ในการรับหน่วยลงทุน)

4.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญรวมถึงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงข้อกำหนดอื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.  กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ขอให้คำตัดสินของ WealthMagik ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.  “กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมการขายนี้เป็นมีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนได้ยินยอมและรับทราบความเสี่ยงและอาจได้รับเงินหรือหน่วยลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนที่ได้รับ” ศึกษารายละเอียดกองทุนได้ที่  https://www.principal.th/th/principal/VNEQ-A

 

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ คลิกที่นี่
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-8615508 หรือ อีเมล: [email protected]
  • Line Official :@wealthmagik (มี@ ข้างหน้า) หรือคลิกเลย https://lin.ee/JTtRxrO