WealthMagik จัดแคมเปญ “เทรดให้ได้ทอง” ซีซั่น 2 รับปีกระต่าย เสริมความมั่งคั่ง รับ “ทองคำ” 3 ต่อ

พิเศษ!! ซื้อกองทุนรวม "ช้อปดีมีคืน" ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกต่อ

              Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง จัดแคมเปญรับกระแสการลงทุนปี 2566  ปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย เสริมความมั่งคั่งให้นักลงทุนรับ”ทองคำ”ตั้งแต่ต้นปี ในแคมเปญ“เทรดให้ได้ทอง” รับทองคำเน้นๆจัดเต็มถึง 3 ต่อ เพียงคุณสะสมยอดลงทุนตามที่บริษัทฯกำหนด ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 2 เดือนครึ่ง

              นอกจากนักลงทุนจะได้รับ ”ทองคำ” ตามยอดลงทุนในแคมเปญแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ ”ลดหย่อนภาษี”  ในโครงการ ”ช้อปดีมีคืน” หากลูกค้าซื้อกองทุนรวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) จากการซื้อกองทุนรวม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้ด้วย โดยนักลงทุนสามารถนำหนังสือหนังสือรับรองสิทธิ (Confirmation Note) ที่ท่านจะได้รับทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีต่อไป

แคมเปญ”เทรดให้ได้ทอง”เริ่มสะสมยอดลงทุนได้ตั้งแต่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 256นี้เท่านั้น !

รับสิทธิ์ได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. แคมเปญ”เทรดให้ได้ทอง”เข้าร่วมได้ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชีใหม่ โดยสะสมยอดลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ตามที่บริษัทกำหนด
 2. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมบริษัทจะสรุปยอดลงทุน (ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า) และติดต่อนักลงทุนที่มียอดลงทุนสะสมถึงเกณฑ์ได้รับของรางวัล ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในระบบ
 3. นักลงทุนแจ้งและยืนยันของรางวัลผ่านเจ้าหน้าที่
 4. บริษัทจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในระบบ

รายละเอียดของรางวัล

ต่อที่ 1 ลงทุนตามยอดรับทองเน้นๆ

1.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รับจี้ปี่เซี๊ยะ 99.9% น้ำหนักรวม 0.1 กรัม 

2.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป รับแหวนทองคำ 96.5%
(สุ่มลาย) น้ำหนักรวม 0.3 กรัม 

3.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป รับเม็ดทองคำ 96.5%
น้ำหนักรวม 0.5 กรัม 

4.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป รับแหวนทองคำ 96.5%
(สุ่มลาย) น้ำหนักรวม 1 กรัม  

5.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป  รับเม็ดทองคำ 96.5%  น้ำหนักรวม 2 กรัม  

6.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป  รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 3 กรัม หรือสร้อยคอทองคำ 96.5% หนักครึ่งสลึง(สุ่มลาย) 

7.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 7,000,000 บาทขึ้นไป  รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 5 กรัม หรือสร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 สลึง (สุ่มลาย) 

8.ยอดลงทุน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 8 กรัม หรือสร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 2 สลึง (สุ่มลาย) 

ต่อที่ 2 ลงทุนต่อ รับทองหนักๆ

ลูกค้าที่ สะสมยอดลงทุน ครบ 18,000,000 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 7 กรัม เพิ่มอีกต่อ หรือ เปลี่ยนเม็ดทองคำ 96.5% 15 กรัม* เป็น สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 บาท (สุ่มลาย) 

* จากขั้นยอดลงทุน 10,000,000 บาท รับเม็ดทองคำ 8 กรัม รวม 2 ต่อ รับเม็ดทองคำ น้ำหนักรวม 15 กรัม) 

ต่อที่ 3 ลงทุนเพิ่ม รับทองแน่นๆ

ลูกค้า สะสมยอดลงทุนจากต่อที่ 2 เพิ่มขึ้นครบทุก 2,000,000 บาท รับแหวนทองคำ 96.5% เพิ่มอีก 1 กรัม เช่น ยอดลงทุนครบ 20,000,000 บาท/22,000,000/24,000,000/… จะได้รับแหวนทองคำ 96.5% เพิ่มอีก 1 กรัม ในทุกๆช่วงการลงทุนที่เพิ่มครบ 2 ล้านบาท

เปิดบัญชีกองทุนใหม่ ผ่านแอป ไม่ต้องส่งเอกสาร 

สะสมยอดเทรดกองทุน 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. นักลงทุนที่เคยเปิดบัญชีลงทุนแต่ไม่สำเร็จนักลงทุนเปิดบัญชีใหม่ และ นักลงทุนปัจจุบันสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้
 2. นักลงทุนสามารถสะสมยอดเงินลงทุนขาเข้า (ซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า) เฉพาะกองทุนที่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
 3. กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 4. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมบริษัทฯ จะคำนวณยอดการลงทุนและแจ้งนักลงทุน เมื่อยอดการลงทุนถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และจะแจ้งนักลงทุนเพื่อยืนยันของรางวัลที่ได้ ตามยอดลงทุนผ่านทางโทรศัพท์
 5. การยืนยันของรางวัลในข้อ 4 ด้วยของรางวัลในแคมเปญเป็นทองคำ ราคาที่ถูกอ้างอิงจะเป็นราคาทองคำ ณ วันที่ บริษัท ติดต่อซื้อของรางวัลจากร้านค้าเท่านั้น ไม่ใช่อ้างอิงตามวันที่เจ้าหน้าที่ติดต่อนักลงทุน
 6. การมอบของรางวัลทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่นักลงทุนแจ้งไว้ในระบบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัล ขนาด น้ำหนักหรือสีของรางวัล กรณีที่ของรางวัลหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นของรางวัลชิ้นอื่นในมูลค่าเท่ากับของรางวัลที่หมดแทน  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญรวมถึงข้อกำหนดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ภาพที่ใช้ประชาสัมพันธ์แคมเปญสื่อถึงของรางวัลที่เป็นทองคำเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการระบุถึงขนาด สี น้ำหนัก รูปแบบ หรืออื่นใดที่บ่งบอกว่าเป็นของรางวัลจริง


  * กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ขอให้คำตัดสินของ WealthMagik ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกกองทุน

กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

           ABRDN

กองทุนรวมตราสารทุน
ABSM   ABTED   ABGDD-A   ABGDD-R   ABAGS   ABAG  ABAPAC  ABCG  ABEG  ABGEM  ABIG  ABJO  ABWOOF

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
ABEHB  AEOB  ABGS-A

กองทุนรวมผสม
ABPCAP-A

        EASTSPRING  

กองทุนรวมตราสารทุน
T-DIV2   T-DIV   T-EQUITY   T-FinanceTH   T-PPSD   T-Privilege   T-SM Cap   T-SmartBeta   TMB-THAICG      

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
T-ES-GINNO   T-EuropeEQ   T-GlobalEnergy   T-GlobalEQ   T-GlobalESG   T-GlobalValue   T-Healthcare   T-INFRA   T-JapanEQ   T-PREMIUM BRAND    TMBAGLF   TMBCOF   TMBEAE   TMBEG   TMBGER   TMBGINFRA   TMBGQG   TMBINDAE   TMBJE   TMBJPNAE   TMBUS500   TMBUSBLUECHIP   ES-INDONESIA   T-ES-GTech   T-IncomePropAI   TMB-ES-AUTOMATION   TMB-ES-FINTECH   TMB-ES-GCORE   TMB-ES-GENOME   TMB-ES-INTERNET   TMB-ES-STARTECH   TMB-ES-VIETNAM  

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
T-GlobalBond   TMBEBF   TMBGDF   TMBGF   TMBASIAB   TMBGINCOME

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
T-MAP   TMBGRR   TMB-ES-APPF   T-INCOMEAI    TMB-ES-IALLO

กองทุนรวมผสม
TMBTMSMV   T-Mixed7030   TMBTMSMV  T-DMixed

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
T-CSD   T-MultiIncome  T-STSD 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
T-AsianProp   TMBGPROP     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
TMBPIPF   T-Property   T-ProlnfraFlex

          DAOLINV   

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
DAOL-AQUA   DAOL-CHIG   DAOL-CYBER   DAOL-EVOSEMI   DAOL-GEDUCATION   DAOL-GTECH  DAOL-OSHOP   DAOL-PLAY   DAOL-TENERGY

          KAsset

กองทุนรวมตราสารทุน
K-EQUITY   K-MIDSMALL   K-MVEQ   K-SELECT   K-STAR-A(A)   K-STAR-A(R)   K-STEQ   K-VALUE   RKF-HI2   RKF4  

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
K-AEC   K-ART   K-ASIA   K-ATECH   K-CHANGE-A(A)    K-CHINA-A(A)   K-CHINA-A(D)   K-EUROPE-A(D)   K-EUSAGE   K-EUSMALL   K-GHEALTH(UH)   K-GHEALTH   K-GINFRA-A(D)   K-GLOBE   K-HIT   K-INDIA   K-JP   K-USA-A(A)   K-USA-A(D)   K-VIETNAM   K-MENA   K_SEMQ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
K-AFIXED   K-APB   K-GB-A(D)   K-GDBOND

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
K-GA-A(A)   K-GA-A(D)   K-GEMO   K-GREAT   K-SGM   K-ASIACV   K-CCTV

กองทุนรวมผสม
K-PLAN3   RKBC  

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
K-GPROP-A(A)   K-GPROP-A(D)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
K-PROPI

KTAM_C01 Fund Info - 36 x 36
          KTAM

กองทุนรวมตราสารทุน
KT-BRAIN-A   KT-CLMVT-D   KT-HiDiv   KT-mai   KTEF   KTMSEQ   KT-CLMVT-A

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
KT-AGRIANDFOOD   KT-ASEAN-A   KT-ASIAG-A   KT-BLOCKCHAIN-A   KT-CHINA-A   KT-CLIMATE-A   KT-ENERGY   KT-EUROTECH-A   KT-EURO   KT-FINANCE-A    KT-HEALTHCARE-A    KT-INDIA-A   KT-INDIA-D   KT-JAPAN-A   KT-JAPAN-D   KT-MINING   KT-US-A   KT-WEQ-A   KT-WTAI-A   

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
KT-BOND   KT-CHINABOND-A   KT-CSBOND-A   KT-GCINCOME-A   KT-WCORP

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
KT-GMO-A   KT-GOI-A   KT-DHINCOME-A   KT-G90   KT-IGF-R   KT-OPP-D

กองทุนรวมผสม
KTHH

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
KT-PROPERTY-D

กองทุนรวมแบบอื่นๆ
KT-PIF-A   KT-PIF-D   KT-PRECIOUS

ewwtrfjh
         LH FUND

กองทุนรวมตราสารทุน
LHEQDPLUS-A   LHEQDPLUS-D   LHSTRATEGY-A  LHSTRATEGY-D   LHTOPPICK-A   

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
LHCYBER-A   LHCYBER-D   LHCYBER-E   LHDIGITAL-D   LHEME-D   LHESPORT-A   LHESPORT-D   LHEUROPE-D   LHGEQ-A   LHGEQ-D   LHGEQP-E   LHGEQ-R   LHGLIFEE-D   LHGREEN-D   LHHEALTH-D   LHINDIAE-A   LHINDIAE-D   LHINNO-A   LHINNO-D   LHJAPE-D   LHMOBILITY-A   LHMOBILITY-D   LHMOBILITY-E   LHROBOTE-D   LHSEMICON-A   LHSEMICON-D   LHUSFIN-D   LHUSFIN-E   LHVN-A   LHVN-D   LHVN-E  

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
LHGDYNAMIC-D

กองทุนรวมผสม
LHIP-D

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
LHFL   LHMSFL-A   LHMSFL-D   LHMSFL-R   LHSELECT-D   LHSMART-D

กองทุนรวมทองคำ
LHGOLDH-E

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
LHPROP-I   LHPROPIA-A   LHPROPIA-D   LHPROPINFRA-D   LHPROP

ONEAM_06-120x60
          ONEAM

กองทุนรวมตราสารทุน
ONE+1   ONE-EQ   ONE-G   ONE-SETHD   ONE-UB 3   SYRUS-M   THANA1

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
1AM-GEM   ONE-ALLCHINA-RA   ONE-APACESG   ONE-DISC-RA   ONE-EUROEQ  ONE-GECOM   ONE-GLOBFIN-IA   ONE-GLOBFIN-ID   ONE-GLOBFIN-RA   ONE-GLOBFIN-RD   ONE-INDIAOPP-RA   ONE-INDIAOPP-RD   ONE-METAVERSE   ONE-STOXXASEAN    ONE-UGG-RA   ONE-VIETNAM-RA   

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
1US-OPP

กองทุนรวมผสม
ONE-POWER

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ONE-ACT   ONE-HOSPITAL   ONE-OPPORTUNITY6/2   ONE-TOP5M

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ONE-APACPROP   ONEPROP-SG

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ONEPROP-D   TLHPF

1
          PRINCIPAL

กองทุนรวมตราสารทุน
PRINCIPAL iDIV-A   PRINCIPAL iDIV-D   PRINCIPAL iDIV-R   PRINCIPAL TDIF-D

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
PRINCIPAL APDI-A   PRINCIPAL CHEQ-A   PRINCIPAL CHTECH-A   PRINCIPAL CII   PRINCIPAL EUEQ-A   PRINCIPAL GBRAND-A   PRINCIPAL GCLEAN-A   PRINCIPAL GCLOUD-A   PRINCIPAL GEDTECH-A  PRINCIPAL GEF-A   PRINCIPAL GEQ   PRINCIPAL GHEALTH-A   PRINCIPAL GINNO-A  PRINCIPAL GMV-A   PRINCIPAL GOPP-A   PRINCIPAL GSA  PRINCIPAL GSCEQ-R   PRINCIPAL JEQ-A   PRINCIPAL USEQ-A  PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
PRINCIPAL GFIXED

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
PRINCIPAL GPS-A   PRINCIPAL VNTG7M1

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบอื่น
PRINCIPAL GCF-D

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
PRINCIPAL iBALANCED-R

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
PRINCIPAL GREITs

กองทุนอสังหาริมทรัพย์
PRINCIPAL iPROP-A   PRINCIPAL iPROP-D  PRINCIPAL iPROPEN-A   PRINCIPAL iPROPEN-D  PRINCIPAL iPROPPLUS  PRINCIPAL iPROP-R  

vgnd
           SCBAM

กองทุนรวม RMF – ลงทุนในตราสารทุน
SCBRMPGF(A)  SCBRMUSA

กองทุนรวมตราสารทุน
SCBEQUALA   SCBLT2-2020   SCBMLTA   SCBMSE   SCBPMO   SCBSEA   SCBSE   SCBTHAICGA 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
SCBAEM   SCBAEMHA   SCBAOA   SCBAUTO(A)   SCBBLNA   SCBBLN   SCBBLOC(A)   SCBCHA    SCBCLEANA   SCBCTECHA   SCBDIGI   SCBDJI(A)   SCBEUROPE(A)   SCBEUSM   SCBFINTECH(A)   SCBGEESG   SCBGENOME(A)   SCBGEX(A)   SCBGHCA   SCBGHC   SCBGIF   SCBGMLA  SCBIHEALTH(A)   SCBINDEQ(A)   SCBINNO(A)   SCBJPSMA   SCBLEQ   SCBLEQA   SCBMEGA(A)   SCBMLCAA   SCBNEXT(A)   SCBPGF   SCBSEMI(A)   SCBTRAVEL(A)   SCBUSAA   SCBUSSM   SCBVIET(A) 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
SCBABOND(A)   SCBFINA  SCBFINR  SCBUSHYA   

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
SCBAAA  SCBCHTG2  SCBGINR  SCBGMTA  SCBGTO  SCBGTTG2  SCBGTTG3    SCBINCA    SCBINCR   SCBOPPA   SCBOPPR  SCBPOPA  SCBROBOA  SCBWINA  SCBWINR  

กองทุนรวมผสม
SCBCLASSICA   SCBMILDA  SCBRAAA  SCBSPICYA

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
SCBABS   SCBCIO(A) 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
SCBGPROP

กองทุนอสังหาริมทรัพย์
SCBPINA  SCBPIND

          KKPAM

กองทุนรวมตราสารทุน
KKP ACT EQ-A  KKP ACT EQ-D  KKP DIVIDEND  KKP SM CAP  KKP TQG

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
KKP GHC  KKP GNP  KKP GNP-H  KKP G-THEME-H  

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
KKP SG-AA  KKP SG-AA Extra    

 

KrungsriAsset_Logo_07 - 25X25_1
          KrungsriAsset

กองทุนรวมตราสารทุน
KFGROWTH-A  KFGROWTH-D  KFTHAICG  KFTHAISM  KFTSTAR-A  KFTSTAR-D

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
KFACHINA-A  KF-ASEAN  KFCLIMA-A  KFCMEGA-A  KFCYBER-A  KFESG-A  KF-GBLVAL  KFGBRAND-A  KFGBRAND-D  KFGG-A  KF-GLS  KFGMIL-A  KFGTECH-A  KFHASIA-A  KF-HCHINAD  KFHEUROP-A  KFHHCARE-A  KFHHCARE-D  KF-HJAPAND  KF-HSMUS  KFHTECH-A  KF-INDIA  KFINFRA-A  KFINNO-A  KFJPSCAP-A  KF-JPSCAPD  KF-SMCAPD  KFVIET-A

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
KFAHYBON-A  KFDIVERS-R  KF-SINCOME

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
KFAINCOM-A  KFAINCOM-R  KFCINCOM-A  KF-INCOME  KFMINCOM-A  KFMINCOM-R  KFPREFER-A    

กองทุนรวมผสม
KFGOOD  KFSUPER    

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
KFGPROP-A  KFGPROP-D

1_b1d91e8b2815d6a139689530b8ca62e7
          KWIAM

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
KWI ASIAN SM  KWI DRAGON  KWI EE EURO  KWI HCARE-A  KWI INDIA-A  KWI INDIA-D  KWI SENERGY-A

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
KWI APREIT-A

Logo_A14-MFC
            MFC

กองทุนรวมตราสารทุน
HI-DIV  MDIVA-A  MDIVA-D  MIDSMALLMF  M-MIDSMALL-A  M-MIDSMALL-D

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
I-CHIC  I-NATURAL  MATECH-D  MCANN  MCHINAGA  MCHINAGD  MEURO  MFTECH  MGFGA  MGFGD  M-META  MRENEW-A  MRENEW-D  MVIET

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
HIDIVMF  I-DEVELOP  MCONVERT  M-MULTI-A  M-MULTI-D  M-VI

กองทุนรวมผสม
GI5EM1  KAF  SI5A4  SMO5A1

PAMC-Logo
            PAMC

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
P-CGREEN  PWIN  

TALISAM_Logo_07 - 20X20
            TALISAM

กองทุนรวมตราสารทุน
TLEQ  TLDIVEQ-D  TLEQ-THAICG  TLMSEQ-A

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
AFMOAT-HA

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
TLFLEX

UOBAM_Logo_07 - 25X25
            UOBAM

กองทุนรวมตราสารทุน
TEF  TEF-DIV  UOBSAS100  UOBSAS100D  UOBSDF  UTHAICG  UTSME  VFOCUS-D

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน
ASIA-E  BRIC  EHD  GC  UCHI  UCI  UEV  UGD  UGSE  UNI  UOBSA  UOBSCI-N  UOBSGC  UOBSHC  UOBSJSM  UVO

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารหนี้
ASIA-B  UOBSHY

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบผสม
UEMIF-N  UGBF-A  UGBF-N

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนแบบอื่น
UOBSC

กองทุนรวมผสม
MIX-D1585  TBF  UOBSMG

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
UFIN-A  UFIN-N

กองทุนรวมอีทีเอฟ
UHERO

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

โทร 02 – 861 – 5508

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่