เปิดโพยกองทุน RMF เด็ด จากบลจ. ชั้นนำ

วางแผนลงทุนยาวๆ เพื่อชีวิตดีๆ ยามเกษียณพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี

เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์จบที่หน้าจอ ไม่ต้องส่งเอกสาร!! โหลดเลย

        1. KFACHINRMF

        กองทุนเน้นลงทุนบริษัทกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่รองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น  ความเจริญของสังคมเมือง   ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม  และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร  เช่น ธุรกิจการศึกษา  การรักษาสุขภาพ และเทคโนโลยี

        มีข้อมูลการลงทุนและบทวิเคราะห์ในเชิงลึกจากความร่วมมือกับ UBS SDIC บริษัทร่วมทุนที่มีถิ่นฐานในจีน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลตลาดและการลงทุนของจีนโดยตรง

       กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar  (ที่มา: Morningstar rating จากUBS Asset Management ณ 31 พฤษภาคม 63 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด)

        2. PRINCIPAL APDIRMF

        โอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพดี โตเร็วปันผลสูง ในภูมิภาค Asia Pacific

        Broader Universe ครอบคลุมถึง Asia Pacific สร้างโอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับ Megatrend เช่น E-commerce, Online Learning, พลังงานสะอาด

        ปรับพอร์ตแบบ Dynamic ปัจจุบันใช้กลยุทธ์ Barbell ด้านหนึ่งเน้นหุ้นโตเร็วในกลุ่ม Tech อีกด้านหนึ่งเน้นหุ้น Defensive ที่ปันผลสูง

        3. PRINCIPAL iPROPRMF

       ยังคงเน้นสร้างสมดุลความเสี่ยงของพอร์ตด้วยการลงทุนใน REITs กลุ่มที่มีโอกาสโตดีในระยะยาวจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง Data Centre และ Logistic

        กองทุนมีการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนโดยเข้าลงทุนใน REITs กลุ่ม Retail รวมถึงตลาดสภาพคล่องดีอย่างสิงคโปร์มากขึ้นเพื่อรับโอกาสรับผลตอบแทนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และ Fund Flow ที่มีแนวโน้มไหลเข้าเอเชีย

        4. PWINRMF

      ลงทุนใน 5 เมกะเทรนด์ของเทคโนโลยี ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวได้แก่ Biotechnology, InternetInnovation, Cybersecurity, Video games & E-sport, Industrial Innovation

       มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณลดหย่อนภาษี และด้วยลักษณะการบริหารแบบ active ทำให้สามารถเลือกลงทุนในเทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจในอนาคต

       วิธีการวิเคราะห์แบบ bottom-up และ top-down ของทีม ARKresearch ทำให้ได้บทวิเคราะห์ที่มีความครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์

        5. WE-GLOBALEQRMF

       ลงทุนผ่านกองทุนหลัก (Feeder Fund) Fundsmith Equity Fund เน้นการคัดเลือกหุ้นดีทั่วโลกจากประเทศที่พัฒนาแล้ว"

       กองทุนหลัก มีนโยบายคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพมีผลกำไรจากการดำเนินงาน (Returnson Capital Employed) ในรูปเงินสดอย่างสม่ำเสมอและยาวนาน มีการเติบโตที่แข็งแกร่งมีโครงสร้างการสร้างรายได้ที่ดี เน้นการลงทุนระยะยาว  "

       สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนทางภาษี

        6. KT-HEALTHCARE RMF

       ผู้จัดการกองทุนเชี่ยวชาญชีวเคมีและมีประสบการณ์นักวิเคราะห์/จัดการลงทุนมากกว่า 19 ปี

       มุ่งกระจายการลงทุนอย่างสมดุลใน หลายกลุ่มย่อย (sub-sectors)    

       กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว (31 พ.ค. 64)

        7. KTMUNG-RMF, KTMEE-RMF, KTSRI-RMF, KTSUK-RMF

       ดัชนีชี้วัด (ไม่รับประกันผลตอบแทน) มั่ง 9% มี 7% ศรี 5% สุข 3%ต่อปี โดยเฉลี่ยระยะยาว (ประมาณ 7 ปี)

       เหมาะสําหรับผู้ที่แสวงหาผลตอบแทนสอดคล้องกับระดับความผันผวนที่รับได้ จากการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์หลากหลายโดยมีผู้จัดการกองทุนดูแลให้

       ระยะเวลาลงทุนที่เหมาะควรเป็น ระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

                                     8. KCHIANRMF

       ลงทุนในหุ้นจีนทุกชนิด (All China) ที่คุณภาพดี เติบโตสูง ผ่านกองทุนหลัก JPMorganFunds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD ที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกหุ้นจีนสูง*(เปลี่ยนกองทุนหลักตั้งแต่ 2 พ.ย.63)"

       ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นกลุ่ม New Economy ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ Lifestyle ของคนจีน เช่น ผลิตและบริโภคเองในประเทศ (Localization)ชีวิตยุคดิจิตัล (Digitalization and Virtualization) ธีมสุขภาพและดูแลตัวเอง เป็นต้น

       กองทุนหลักยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

9. KUSARMF

       ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds USAdvantage Fund – I Shares

       ผู้จัดการกองทุนมุ่งคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพแข่งขันในระยะยาวและหาโอกาสการลงทุนจากหุ้นนอกดัชนี โดยพอร์ตเน้นลงทุนในหุ้นเทคกลุ่ม cloud base เช่น ServiceNow,Workday, Snowflake และ Service Provider อย่างCoupa, Twilio, Shopify

       เป็นกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดในไทยเมื่อดูจากผลดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี  K-USA-A(A) อยู่ที่64.62% เอาชนะดัชนี S&P500 ที่เป็น Benchmark ซึ่งอยู่ที่ 44.70% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 64)

10. KCHANGERMF

       ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) ที่ได้ 5 ดาว Morningstar "

       กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีความสามารถในการแข่งขัน เติบโตสูงพร้อมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลก ได้แก่ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Tesla บริษัทผู้ผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจสุขภาพเช่น Moderna บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19ธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น Bank Rakyat Indonesia ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีบริการทางการเงินสำหรับกลุ่มคนผู้มีรายได้ต่ำและธุรกิจการเข้าถึงสังคม เช่น Mercardo แพลตฟอร์ม E-commerceในละตินอเมริกา"

       กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ เช่นผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ ผู้คิดค้นและพัฒนาวัคซีน ชุดตรวจไวรัส รวมถึงธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต(เช่น  ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า)และธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตแบบ New Normal (เช่นการซื้อของออนไลน์ และการ Work from Home) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงโครงสร้างและจะยังคงดำเนินต่อไปส่งผลให้บริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีโอกาสในการเติบโตทั้งรายได้และกำไรอีกมาก

11. I-EQRMF

       ลงทุนหุ้นไทยแบบกระจายความเสี่ยง

       มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูงโดยเฉพาะในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กควบคู่ไปกับหุ้นขนาดใหญ่

       สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 28 มิ.ย. กองทุนมีผลตอบแทน+16.0% มากกว่าดัชนีอ้างอิง 5.1%

12.  ONE-UGERMF-A

       กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบ Fund of funds โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BaillieGifford Long Term Global Growth (LTGG) เป็นหลัก

       ลงทุนระยะยาว (Long Term) ในหุ้นทั่วโลก (Global Equity) ที่มีโอกาสเติบโตที่โดดเด่น (Growth) เช่นกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติเทคโนโลยี กลุ่มค้าปลีกออนไลน์เป็นต้น ควบคู่ไปกับการลงทุนหุ้นทั่วโลกผ่าน ETF

13. ONEPROP-RMF

       กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์(Property Sector Fund)  โดยมีหลักทรัพย์เฉลี่ยประมาณ 10หลักทรัพย์ กระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ค้าปลีกโรงแรมและสนามบิน เป็นต้นโดยเน้นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผลและส่วนต่างราคาในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ

14. FLEX-RMF

       กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม ในตราสารทุน และตราสารหนี้โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

15. LHGEQRMF

       ลงทุนในกองทุนหลัก  T Rowe Price Global Focused Growth ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดอย่างสม่ำเสมอและได้รับการจับ อันดับ Morningstar 5 ดาว ประเภท GlobalLarge Cap Growth Equity (ณ วันที่ 31พ.ค.64)สินทรัพย์ลงทุนกระจายในหุ้นทั่วโลก หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นลงทุนได้ทั้งในหุ้น New economy และ Oldeconomy สามารถสร้างผลตอบแทนที่เติบโตสูงจากหลายทางในระยะยาว

       กระจายการลงทุนทั่วโลกผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจด้วยวิธีBottom-up Approach โดยไม่จำกัดประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emergingmarkets)

       เน้นการหาโอกาสลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงและสอดคล้องกับแนวโน้มหลักของโลก

16. LHCHINARMF

       ลงทุนในกองทุนหลัก (UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity)  เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคและการบริการในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตของจีนโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนตราสารทุน การันตีโดย RatingAA จาก Citywire ได้รับการจัดอันดับ Rating4 ดาว จาก Morningstar ประเภท ChinaEquity (ณ วันที่ 31 พ.ค.64)

       โอกาสลงทุนในประเทศจีนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวโดยจีนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นส่งเสริมการ ผลิต และบริโภคภายในประเทศลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ประกอบกับ เป็นผู้นำทางด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยี

       ในระยะยาวเศรษฐกิจของจีนจะเน้นการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมากไปกับ megatrend ของโลก และมีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์ และautomated systemต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

17. TLEQRMF

       ใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เน้นการลงทุนในหุ้น Growth Stock โดยผู้จัดการกองทุนที่ติดตามและวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกBottom up

       เลือกบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะมีทั้งหุ้นขนาดใหญ่กลาง และเล็ก

       มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลพอร์ตอย่างใกล้ชิดพร้อมมีการทบทวนและปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ

       ปรับสมดุลพอร์ต (Rebalancing) เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเป็นระยะ ๆโดยจะมีการขายหุ้นออกบ้างหลังจากภาวะตลาดขาขึ้นและมีการซื้อหุ้นเพิ่มบ้างในภาวะตลาดขาลง

18. KKP GNP RMF-UH

       การลงทุนที่ยืดหยุ่นสามารถหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกในบริษัทที่ได้ประโยชน์และเติบโตในระยะยาว

       ความเชี่ยวชาญและ track record ของกลยุทธ์การลงทุนที่ยาวนานถึง 47ปี

       เอกลักษณ์การบริหารกองทุนโดยใช้ผู้จัดการกองทุน 7 คน ผสมผสาน style และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

19. KKP INRMF

       เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี  มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีเสถียรภาพทางการเงินดี

       การวิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้นบนหลักการการวิเคราะห์แบบ Bottom-up มีทีมนักวิเคราะห์ตราสารทำการศึกษาและคัดเลือกผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพและฐานะทางงบการเงินดีมีสภาพการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตที่ดี

       เน้นการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active management) ทั้งในด้าน credit และ ด้าน duration ผ่านการวิเคราะห์แบบ Top-down

       พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูงช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

       มีผลตอบแทนอยู่ในระดับดีเยี่ยม การันตีโดย ดาว 5 ดาวจาก Morningstar (31 พ.ค.64)

20.    ABAPAC-RMF

       กระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงทั่วเอเชียแปซิฟิก อาทิ จีน/ฮ่องกงเกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย ไต้หวัน และสิงคโปร์ เป็นต้น "

       มุ่งเน้นการลงทุนในธีมการเติบโตด้านสาธารณูปโภคการเติบโตของเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน การโตของเทคโนโลยีด้านการแพทย์และไบโอเทคการเติบโตด้านดิจิทัล การเติบโตของ supply chain เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และกลุ่มธุรกิจสีเขียว"

       ปัจจัยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของกองในปี 2021คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคภายหลังการฉีดวัคซีนอัตราเงินเฟ้อในเอเชียที่ยังคงที่เนื่องจากตลาดแรงงานที่ยังคงผ่อนคลาย การแข่งขันด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนยิ่งผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองมากขึ้นในภูมิภาคและการแข่งขันในธุรกิจสีเขียวทั้งในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

21.    ABSC-RMF

       เป้าหมายของกองทุนนี้คือการลงทุนในธุรกิจที่จะได้รับผลดีต่อการเปิดประเทศและการกลับมาของเศรษฐกิจกลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีคุณภาพและมี health ที่ดี ที่สามารถ operateได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วง Covid-19 นี้นอกจากนี้เรายังมองว่าการอ่อนค่าของเงินบาทจะส่งผลดีต่อกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในพอร์ตการลงทุนของเรา

22.    TMBGQGRMF

       เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก ผสมผสานการทำ Bottom Up และ TopDown ในการลงทุน

       กองทุนหลักมีความชัดเจนในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุน โดยพิจารณาจาก 4ปัจจัย (Growth, Valuation, Capital Return และ Quality) เป็นหลัก

       เน้นสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาดโดยให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นด้วยระบบ Global Wave (เศรษฐกิจขาขึ้น เน้น Growth และ Valuation แต่เศรษฐกิจขาลงเน้น Quality และ Capital Return) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีทั้งตลาดขาขึ้นละลง

23.    TMBCORMF

       Timeto Investโอกาสลงทุนในช่วง Covid19เริ่มหายและ Valuation ยังอยู่ในระดับน่าสนใจ

       ModernCompanies ลงทุนในผู้นำอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมใหม่ๆหรือขายของพรีเมียมตอบโจทย์รายได้ของประชากรจีนที่สูงขึ้นรวมถึงได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่เข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น

       BestIn Class ทีมผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารหุ้นจีนโดยตั้งแต่จัดตั้งสร้าง Alpha อย่างต่อเนื่องเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

       มุ่งสร้างผลตอบแทนให้อยู่ใน Top Quartile ในช่วง 3 ปีเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีนโยบายคล้ายคลึงกัน

       สามารถใช้เป็น Satellite Portfolio เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้

       ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การบริหารกองทุนกว่า 26 ปี

24.    TMBAGLRMF

       กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ในเอเชียที่ให้ผลตอบแทนของเงินทุน (ROIC) สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนของเงินทุน (WACC)

       มุ่งสร้างผลตอบแทนให้อยู่ใน Top Quartile ในช่วง 3 ปี เมื่อเทียบกับกองทุนที่มีนโยบายคล้ายคลึงกัน

       สามารถใช้เป็น Satellite Portfolio เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้

       ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การบริหารกองทุนกว่า 26 ปี

25.    T-NF-RMF

       เน้นลงทุนในในหุ้นกู้ พันธบัตรและตราสารต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนดี

26.    SCBRM3

       กองทุนมีการบริหารแบบยืดหยุ่นเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

       พอร์ตสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ตั้งแต่ 0-100%เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในแต่ละช่วงเวลา

       บริหารโดยผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์

27.    SCBRMPOP

       MasterFund – Fidelity Global Demographic Fund

       ลงทุนในหุ้นทั่วโลกของธุรกิจที่เติบโตตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

       กระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม และภูมิภาคเน้นบริหารจัดการความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง

28.    USUSRMF

       กองทุนหลักลงทุนใน Alliaz Global Investor Fund – Allianz Global Sustainability – PTUSD เน้นการลงทุนแบบยั่งยืน คัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพโดยวิเคราะห์พื้นฐานด้าน ESG (ให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล)  

       มีทีมงานวิจัยที่มีประสบการณ์ และรับผิดชอบด้าน ESG โดยเฉพาะมาตั้งแต่ปี2000 และ มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ High Conviction โดยลงทุนในหุ้นประมาณ50 ตัว

       การลงทุนแบบธีมความยั่งยืนมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นธีมการลงทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพให้แก่ผู้ลงทุน เพราะให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวผ่านการบริหารปัจจัยด้าน ESG

29.     UHCRMF

       เน้นกระจายการลงทุนในหุ้น healthcare ทั่วโลกที่มี innovation สูง ใน sub-sector (Biopharma, med tech, healthcare services) ที่หลากหลาย โดยมีการลงทุนในหุ้นกลุ่ม mid และ smallcap  ซึ่งแตกต่างจากกองทุน global healthcare อื่นๆ ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และ กองทุนบริหารจัดการโดย Wellingtonmanagement เน้นการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้จัดการกองทุนและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเฮลท์แคร์ อีกด้วย

       กองทุนได้รับประโยชน์จากการคิดค้นตัวยาและวิธีการรักษาใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้หุ้นบริษัท Healthcare ขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสในการเติบโตสูงจากการควบรวมกิจการ Merging Acquisition (MA)

       แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยารักษาโรคเป็นความต้องการพื้นฐานโดยถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต้องบริโภค รวมถึงการเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 ทำให้เกิดความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

30.    M-VALUE

       เน้นลงทุนในตราสารทุนปัจจัยพื้นฐานดี

       มีแนวโน้มการให้ผลตอบแทนสูง และมีราคาตลาดต่ำ (value stocks)

       กลยุทธ์แบบ Activemanagement"

31.    MGFRMF

       เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่มีคุณภาพ เติบโตสูง ในราคาที่เหมาะสม

       มีกระบวนการลงทุนสร้างความแตกต่างในเชงคุณภาพที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน

       ลงทุนในหุ้น ประมาณ 30-50 ตัว กําหนดสัดส่วนลงทุนหุ้นรายตัวเทียบกับ Benchmark (+/-5%) TrackingError ไม่เกิน 10% จากดัชนีหุ้นโลก (MSCI AC World)

วางแผนภาษีง่ายๆ ไม่ต้องคำนวณเองฟรี คลิกเลย


เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์จบที่หน้าจอ ไม่ต้องส่งเอกสาร!! โหลดเลย