Thailand Web Stat

ซื้อกองทุนรวมต่างประเทศทั้งที ไม่ต้อง Pre Order

กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
นานเกินไปไหม? การรอสินค้าที่ Pre Order มาจากต่างประเทศบางครั้งทำให้เราต้องรอนานเป็นเดือนๆ กว่าจะได้ของที่ต้องการ บางทีก็ต้องหาร้านนำเข้า หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อรอของที่ไม่มีขายในประเทศ แต่หากพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศล่ะ? ยังต้องรอ Pre Order อีกไหม? มาหาคำตอบกัน

กองทุนรวมต่างประเทศคืออะไร

กองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Investment Fund หรือ FIF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน กองทุนรวมต่างประเทศช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนด้วยตนเองในต่างประเทศ
ที่ผ่านมาการลงทุนในกองทุนต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากสำหรับนักลงทุนบางคน แต่ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรีทางด้านการเงินการลงทุนที่มากขึ้น ทำให้นักลงทุนไม่ต้องลำบากไปเปิดบัญชีถึงต่างประเทศ หรือใช้ระยะเวลานาน และยังสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ ได้ทั้งแบบ Feeder Fund และ Fund of Funds และยังมี Thematic Investment ให้เลือกอีกมากมาย แถมขั้นตอนการซื้อ-ขายของกองทุนต่างประเทศไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้การลงทุนเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น สามารถซื้อกองทุนขั้นต่ำด้วยเงิน 1 บาท (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำครั้งแรกของแต่ละกองทุน) เนื่องจากโอกาสการเติบโตของการลงทุนในไทยฟื้นตัวช้าหรือถึงแม้จะฟื้นตัวได้ แต่ประสิทธิภาพของผลตอบแทนของการลงทุนก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศจึงทำให้นักลงทุนส่วนมากหันมานิยมลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นจึงทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนได้ทั่วโลก

ขั้นตอนและคำแนะนำเบื้องต้นในการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นให้ละเอียด เช่น ประเภทของกองทุนรวม, นโยบายการลงทุน, ผลตอบแทนย้อนหลัง, ค่าธรรมเนียม,พอร์ตการลงทุน หรือ ความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระดับความเสี่ยงของกองทุน,ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือแม้แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น
  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การลงทุน และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงไหน ถ้ารับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่ถ้าหากรับความเสี่ยงได้สูงก็เน้นลงทุนในกองทุนหุ้น
  • เมื่อทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมและลงทุนในกองทุนรวมที่สนใจแล้ว ต้องติดตามผลการลงทุนโดยตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนที่คุณลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามเป้าหมายการลงทุนของคุณ นอกจากนี้ควรพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด

ตัวอย่างกองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

กองทุนรวมที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนประเภทนี้เน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในภูมิภาคเฉพาะ (เช่น เอเชีย ยุโรป อเมริกา) หรือการลงทุนแบบกระจายทั่วโลก

*กองทุนนี้ร่วมแคมเปญเทรดให้คลายร้อน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนรวมที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ของหน่วยงานหรือบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ตราสารหนี้ในที่นี้อาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ภาคเอกชน กองทุนประเภทนี้มุ่งหวังที่จะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากการถือครองตราสารหนี้ต่างประเทศและจากกำไรที่เกิดจากการซื้อขายตราสารหนี้

กองทุนลงทุนแบบผสมต่างประเทศ

กองทุนรวมที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ทั้งตราสารทุน (หุ้น) และตราสารหนี้ (พันธบัตร) ในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากหลายแหล่ง

*กองทุนนี้ร่วมแคมเปญเทรดให้คลายร้อน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ : กองทุนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกองทุนแนะนำจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฉะนั้นการลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สถานะทางการเงิน เศรษฐกิจ และ สถานการณ์ปัจจุบัน รวมกัน เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่