Thailand Web Stat

กองทุนที่ว่าดี ดีจริงหรือเปล่า? ส่องกองทุนได้ทั้งตลาดไปกับ

"ขนมชั้นกองทุน"

ขนมชั้นกองทุน
ขนมชั้นกองทุน

ในปัจจุบันมีเครื่องมือหลายประเภทที่จะช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน แต่การเลือกใช้เครื่องมือนั้นขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและสไตล์การลงทุนของแต่ละคน แล้วถ้าหากเครื่องมือนั้นสามารถดูกราฟเปอร์เซ็นต์ไทล์ แสดงผลตอบแทนย้อนหลังและความเสี่ยงของกองทุนได้พร้อมกัน จะสะดวกกับนักลงทุนมากแค่ไหน WealthMagik มีเครื่องมือมาแนะนำ นั่นคือ “ขนมชั้นกองทุน”

ขนมชั้นกองทุนคืออะไร

คือเครื่องมือในการเปรียบเทียบว่ากองทุนนั้นดีจริงหรือไม่ เทียบผลตอบแทนทั้งตลาด โดยใช้ข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ในกองทุนประเภทเดียวกันมาทำให้ดูง่ายด้วยแถบสีขนมชั้น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานให้นักลงทุนได้ตรวจสอบกองทุนของตนเองว่ามีผลตอบแทนเท่าไหร่ ความเสี่ยงของกองทุนเป็นยังไง อยู่ในระดับดีขึ้นหรือแย่ลง เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ

ขนมชั้นกองทุน

สามารถดูผลตอบแทนย้อนหลัง และ Standard Deviation ได้ในรูปแบบขนมชั้นกองทุน โดยด้านขวามือจะเป็นการอธิบายว่ากองทุนมีผลตอบแทนและค่า SD ทั้ง 1ปี 3ปี และสูงสุด 5 ปี ย้อนหลังอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ มีค่าเป็นบวกหรือติดลบ และอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไหร่ ถ้ามีการเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน ระบบจะสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ากองทุนไหนดีที่สุดทั้งในด้านของผลตอบแทนและค่าSD

  • กองทุนที่อยู่ในแถบสีเขียว หมายความว่า กองทุนอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม มีผลตอบแทนดี มีความผันผวนของผลตอบแทนน้อย
  • กองทุนที่อย่ในแถบแดง หมายความว่า กองทุนอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ระดับท้ายๆ ของอุตสาหกรรม มีผลตอบแทนน้อย มีความผันผวนของผลตอบแทนมาก

ตัวอย่างเช่น K-WORLDX มีผลตอบแทนอยู่ในแถบขนมชั้นสีเขียวอ่อน เกือบต้น ๆของแถว แปลว่า กองทุนอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 หมายความว่า K-WORLDX มีผลตอบแทนอยู่ในอันดับที่ 5%-25% จากกองทุนทั้งหมด นั่นก็คือ K-WORLDX อยู่ในช่วงต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่