Thailand Web Stat

Wait A Minute!! ก่อนฝากเงินกับบัญชีFCD ลองดูกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศก่อนไหม ?

FCD
FCD & กองทุนตราสารหนี้

ในช่วงนี้กระแสการฝากเงินบัญชี FCD กำลังมาแรง เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ทำให้คนที่อยากเก็งกำไรค่าเงินหันไปสนใจเปิดบัญชีเงินฝากFCD มากขึ้น แต่! ใครจะรู้ว่ามีอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มาแรงไม่แพ้กัน ก็คือ “กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ” แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการลงทุนในสินทรัพย์ไหนเหมาะกับเรา

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

Foreign Currency Deposit หรือเรียกสั้นๆ ว่า บัญชี FCD เป็นบัญชีที่ให้การบริการสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น USD, EUR, GBP หรือสกุลเงินอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบัญชี FCD มีทั้ง บัญชีฝากประจำ, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยจะรวบรวมเงินจากนักลงทุนมาลงทุนในตราสารหนี้ตามนโยบายของกองทุนนั้นๆ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนระยะสั้นจนถึงระยะยาว ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ

ข้อดีข้อเสียของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ VS บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

FCD & กองทุนตราสารหนี้

ข้อดีของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ

 • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากตราสารหนี้ที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน เพราะอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน หากกองทุนหลักเข้าลงทุนในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก็จะทำให้กองทุนตราสารหนี้นั้นๆ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงตามไปด้วย
 • กระจายความเสี่ยงได้ดีเพราะกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศมีการลงทุนในตราสารหนี้หลายตัว จึงทำให้ไม่ต้องรับความเสี่ยงเพียงแค่ตราสารหนี้ตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าหากตราสารหนี้ตัวใดตัวหนึ่งเกิดข้อผิดพลาด ก็ยังมีตราสารหนี้อีกหลายตัวๆ ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ และถ้าหากมีการ Hedge ก็จะสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินได้
 • ใช้เงินลงทุนน้อย ส่วนมากจะเริ่มต้นซื้อขายขั้นต่ำครั้งแรกที่ 1 บาท แต่ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำของแต่ละกองทุน
 • ไม่ต้องเสียภาษีในกรณีที่กองทุนไม่จ่ายปันผล แต่ถ้าหากเป็นกองทุนปันผล กองทุนจะถูกหักภาษี 10%

ข้อดีของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 • สามารถระบุดอกเบี้ยที่ได้รับได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ
 • มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากเป็นบัญชีเงินฝาก จึงทำให้มีความคล่องตัวในการทำธุรกรรม สามารถฝาก ถอน โอนได้ตลอด แต่ประเภทบัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ จะไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ ต้องฝากให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งถ้าหากถอนออกมาก่อนระยะเวลาที่กำหนดก็อาจจะทำให้ได้รับดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดไว้
 • สามารถทำธุรกรรมระหว่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาแลกเปลี่ยนสกุลเงินไปมา ซึ่งอาจลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในขณะนั้นได้

ข้อเสียของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ

 • มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุน บางกองทุนอาจจะมีค่าธรรมเนียมน้อย แต่บางกองทุนอาจจะมีค่าธรรมเนียมสูง ซึ่งกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูงอาจทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 • มีความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ราคา NAVกองทุนอาจจะขึ้นหรือลง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของประเทศนั้นๆ อาจรวมถึงสินทรัพย์ที่กองทุนหลักไปลงทุนด้วย ก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้บ้าง หรือแม้แต่กองทุนที่ Unhedged พอเกิดสถานการณ์ผันผวนรุนแรงก็อาจจะทำให้เจอความเสี่ยงทั้ง 2 ทาง คือ เรื่องของสินทรัพย์ที่ลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะมีความผันผวนนั่นเอง

ข้อเสียของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 • มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการฝาก ถอน โอน หรือแม้แต่ค่ธรรมเนียมในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดหรือค่าธรรมเนียมที่บัญชีไม่เคลื่อนไหว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
 • มีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้มูลค่าของเงินฝากในบัญชี FCD ลดลงเมื่อคำนวณกลับมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น 
 • เสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ 15% ในกรณีดอกเบี้ยที่ได้รับเกิน 20,000 บาทต่อปี
 • ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนื่องจากการคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะครอบคลุมเฉพาะบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
การเลือกลงทุนในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากต้องการสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เก็งกำไรจากค่าเงิน บัญชี FCD อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่หากต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ และต้องการผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่