เตรียมพบกับการประมูล “พันธบัตรออมทรัพย์มือสอง”
เริ่มต้น
5 – 100 ล้านบาท
ในเทศกาลพันธบัตรมือสอง
“Savings Bond Best Deal Auction”
by WealthMagik Securities

ครั้งที่ 2

เริ่มแจ้งความประสงค์

19 – 26 เมษายน 2566 นี้

สนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ บล. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 
Line : @WealthMagik 
E-mail : [email protected]
โทร 02-437-1588

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า