KAsset : หุ้นประเทศจีนทรุดตัวหนักหลังนักลงทุนกังวลการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของจีนในอนาคต

KAsset : หุ้นประเทศจีนทรุดตัวหนักหลังนักลงทุนกังวลการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของจีนในอนาคต : KAsset – หุ้นประเทศจีนทรุดตัวหนัก

 

แหล่งที่มา : KAsset
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก