เงินก็มี ภาษีก็ลด วางแผนจัดการ "ภาษี" ให้เงินยังมี เสียภาษีให้น้อยลง

           วางแผนจัดการภาษีให้เงินยังมี แถมจัดการเรื่องภาษีให้จ่ายได้ลดลง เช็ครายรับ จัดการรายได้ในทุกทาง ไม่ว่าจะมาจาก เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งเงินได้เหล่านี้ มีอัตราการเสียภาษีต่างกัน หากไม่มีตัวช่วยลดหย่อนภาษีในด้านอื่นๆ จะเสียภาษีในอัตราที่รัฐกำหนดไว้แบบขั้นบันได

  • วิธีการคำนวณภาษีปี 2565 รายได้เท่านี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่? 
    อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

ในหลากหลายตัวช่วย ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยสามารถลงทุนได้ตามเงื่อนไข คือ
–       กองทุน SSF คือกองทุนรวมเพื่อการออม เน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อออมเงินหลังเกษียณ และได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
–       กองทุน RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อประหยัดภาษีให้แก่ผู้ที่เสียภาษี และได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
         เมื่อรวมกับทั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

  • โปรแกรมคำนวณภาษีฟรี!! วางแผนลดหย่อนภาษีเองง่ายๆ คลิก

         สร้างพอร์ตลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี SSF/RMF จะลงทุนครั้งเดียว หรือ ทยอยลงทุนแบบ DCA ผ่าน บลน.เว็ลธ์เมจิก วันนี้ ก็ประหยัดภาษีได้ 2 เด้ง 1. ลดหย่อนภาษี 2. กำไรจากการขายหน่วยลงทุน ไม่ต้องเสียภาษี พร้อมโปรโมชั่นแน่นๆ จากกองทุนลดหย่อนภาษี SSF/RMF
จากทุก บลจ. ให้คุณเลือกลงทุนประหยัดภาษีได้สบายๆ

  • โปรโมชั่นดีๆ กองทุน SSF&RMF ลดหย่อนภาษี รวมมาแล้วหลายบลจ. คลิก

         พิเศษ เพียงคุณเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์ เมจิก ระหว่างวันที่1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2565 รับเลยหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ มูลค่า 50 บาท*

  • เข้าร่วมได้ทั้งลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าปัจจุบัน
  • เปิดบัญชีลงทุน คลิก
    *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด