SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน จำนวน 6 กองทุน

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน จำนวน 6 กองทุน : SCBAM ประกาศเปลี่ยนแปลง man fee SCBASF6MR5 SCBASF6MR6 SCBASF6MR7 SCBCP3M9 SCBASF6MR8 SCBASF6MR9

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก