Thailand Web Stat

KAsset : ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน กันยายน 2566

ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน กันยายน 2566 : KAsset ประกาศ auto redeemกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ปี 2566_9

 

แหล่งที่มา : KAsset

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก