KAsset : ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R)

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R) : KAsset ประกาศลด front end K-GINCOME-A(A) K-GINCOME-A(R) 3Jul-29Sep23

 

แหล่งที่มา : KAsset

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก