5 กองทุน “หุ้นเวียดนาม” ผลตอบแทนเด่น

5 กองทุน "หุ้นเวียดนาม" ผลตอบแทนเด่น!

โอกาสลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ผ่านกองทุน ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ


PRINCIPALVNEQ-A  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

– ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 75.79 %

– มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก  1,000 บาท

เพิ่มเติม >> https://bit.ly/2Rgexfu

ONE-VIETNAM-RA

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

– ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 65.36 %

– มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 5,000 บาท

เพิ่มเติม >> https://bit.ly/3zpffYK

 

UVO

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์

– ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 61.64 %

– ไม่กำหนดขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก

เพิ่มเติม >> https://bit.ly/38fG8Cy

 

K-VIETNAM

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

– ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 58.27 %

– มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท

เพิ่มเติม >> https://bit.ly/3DwXMjR

KFVIET-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้สะสมมูลค่า

– ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 54.66 %

– มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 2,000 บาท

เพิ่มเติม >> https://bit.ly/3sTKU1X

 ลงทุนง่าย ไม่สะดุด เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ เลือกลงทุนได้หลายบลจ

ไม่ต้องส่งเอกสาร!  กับ WealthMagik Trading

โหลดเลย !!! >> http://onelink.to/dfc94g

 

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน