เตรียมพร้อมจอง พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ส่งความสุข

เตรียมพร้อม จองให้ทัน! กับ 


พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ส่งความสุข

รุ่น 3 ปี (SBST251B)


ลงทุนเริ่มต้น1,000 บาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.3%

เริ่ม17 ม.ค. – 31 ม.ค. 65 นี้

โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบดังนี้

รอบที่ 1 : สำหรับ บุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นอาศัยในประเทศไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป

  • วันที่จำหน่าย : 17-18 ม.ค. 2565

  • วงเงินจำหน่าย : 30,000 ล้านบาท

รอบที่ 2: สำหรับ บุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นอาศัยในประเทศไทย

  • วันที่จำหน่าย : 19-23 ม.ค. 2565

  • วงเงินจำหน่าย : เหลือจากรอบที่ 1

รอบที่ 3: สำหรับ บุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นอาศัยในประเทศไทย

  • วันที่จำหน่าย : 2431 ม.ค. 2565

  • วงเงินจำหน่าย : เหลือจากรอบที่ 2


โดยทั้ง 3 รุ่น มี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

ปีที่ 1 : 1.6% 

ปีที่ 2 : 1.8% 

ปีที่ 3 : 2.3%

เฉลี่ยดอกเบี้ย 190% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

!! หนังสือชี้ชวนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขคลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผ่าน ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง4 แห่ง

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

www.bangkokbank.com

โทร. 1333


2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

www.krungthai.com

โทร. 02-111-1111


3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

www.kasikornbank.com

โทร. 02-888-8888 กด 819

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

www.scb.co.th

โทร. 02-777-7777


**การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ**

ไม่ยาก ถ้าอยากลงทุนในหุ้นกู้มาพูดคุยเรื่องตราสารหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตรและติดตามข่าวสารเรื่องหุ้นกู้แบบรู้ลึก รู้จริง ได้ที่กลุ่ม"ชมรมคนรักหุ้นกู้" คลิกเลย!