เงินก้อนก็มี ลดหย่อนภาษีก็ได้ กับ กองทุนลดหย่อนภาษี 2564

เงินก้อนก็มี ลดหย่อนภาษีก็ได้ กับ กองทุนลดหย่อนภาษี 2564

การวางแผนการเงิน ไม่ว่าระยะสั้น เช่น การวางแผนเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ เพื่อการตกแต่งบ้าน หรือการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ล้วนเป้าหมายระยะสั้น  แต่หากเป็นเป้าหมายระยะยาว ที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก เช่น การวางแผนการซื้อบ้าน รถยนต์ หรือการเกษียณ ก็เป็นเป้าหมายระยะยาวที่ผู้คนมักนิยมเลือกวางแผนกัน

ในส่วนการลงทุน เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายระยะยาว ประสบความสำเร็จ การวางแผนการลงทุน เป็นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อจัดสรรเงินทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยง ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้ 

สไตล์การลงทุนของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน บางคนรับความเสี่ยงได้มากสามารถลงทุนในสภาวะที่ตลาดผันผวน บางคนรับความเสี่ยงได้น้อยต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และไม่พร้อมที่จะขาดทุนในเงินต้น แล้วคุณมีสไตล์การลงทุนแบบใด

เวลเมจิคมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงของคุณ เพื่อค้นหาสไตล์การลงทุนที่เหมาะสม ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ประเมินระดับความเสี่ยง  คลิก 

หลังจากค้นหาสไตล์การลงทุนและประเมินความเสี่ยงเรียบร้อย กองทุนลดหย่อนภาษี เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะลดหย่อนภาษีได้แล้ว ผลการดำเนินงานย้อนหลังของในหลายกองทุนก็มีอัตราการเติบโตดี WealthMagik จึงขอนำเสนอตัวอย่าง กองทุนลดหย่อนภาษี เพื่อเป็นแนวทางของนักลงทุนที่กำลังมองหา กองทุนลดหย่อนภาษี 2564. ปีนี้ เพื่อให้คุณ มีเงินก้อน และ ลดหย่อนภาษีได้ในคราวเดียวกัน


!!โปรโมชั่นกองทุน!! คลิกเลย