หุ้นกู้ PTTGC แข็งแกร่งขนาดไหน? ทำไมใครๆ ก็อยากครอบครอง!!

หุ้นกู้PTTGCแข็งแกร่งขนาดไหน? ทำไมใครๆ ก็อยากครอบครอง!!

วันนี้พ่อมดน้อย WealthMagik จะมาชวนวิเคราะห์  “หุ้นกู้ PTTGC ว่าแข็งแกร่งขนาดไหน ทำไมใครๆ ถึงอยากครอบครอง

โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย Indicative Credit Score (ICS) และ WealthMagik Credit Ranking (WCR) ที่คิดค้นโดย บลน. เว็ลธ์ เมจิก ซึ่ง PTTGC ก็ทำคะแนนได้ดีพร้อมพาส่องงบการเงินย้อนหลัง ,Financial ratio และยังเทียบงบการเงินทั้งตลาด SET และ mai และทั้งอุตสาหกรรม

นอกจาก Credit Rating แล้ว มีอะไรบอกความแข็งแกร่งของบริษัทได้อีกบ้าง  วันนี้พ่อมดน้อยชวนเพื่อนๆ มาวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของบริษัท PTTGC ด้วย Indicative Credit Score (ICS) และ WealthMagik Credit Ranking (WCR) กันครับ

โดยคะแนนความแข็งแกร่งทางการเงิน Indicative Credit Score (ICS) ตั้งแต่ 1 ถึง 21 คะแนน เรียงจากความแข็งแกร่งน้อยไปมาก PTTGC ได้คะแนน 17 ในปี 2022 แสดงให้เห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

เมื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงทางการเงินด้วย WealthMagik Credit Ranking (WCR) จาก ๑ ถึง ๘ (เสี่ยงน้อยไปมาก) PTTGC อยู่ในกลุ่มที่ ๓ ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงทางการเงินต่ำ

ดังนั้น PTTGC มีความแข็งแกร่งทางการเงินค่อนข้างคงที่ และมีความเสี่ยงน้อย

เมื่อดูตัวเลขทางการเงินของ PTTGC  จะเห็นได้ว่า Total Operating Revenues หรือรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดในปี 2021 มีรายได้มากขึ้นกว่าปี 2020 ที่เจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 อีกทั้ง EBITDA หรือกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2021 โตขึ้นอย่างมากกว่าปี2020 โดยถึงแม้ว่าในปี2020จะเจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  แต่ก็กลับมาทำกำไรได้ในปี2021

ในขณะเดียวกัน EBITDA marginในปี 2021 ยังเท่ากับ 18.60% ซึ่งมากกว่าปี 2020  แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินงานแม้จะเจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 

นอกจากผลกำไรแล้ว ยังมีอัตราส่วนทางการเงินหรือ Financial Ratio อื่นๆ ที่สำคัญต่อการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและความเสี่ยงทางการเงินที่ควรรู้อีกนะครับ แล้วอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ บอกอะไรได้บ้าง วันนี้พ่อมดน้อยจะมาบอกให้

EBITDA Margin หรือผลกำไรจากการประกอบการต่อรายได้ทั้งหมดของ PTTGC ในปี 2021เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิด 19 แสดงให้เห็นว่า PTTGC มีความสามารถในการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิด 19 ได้ดี และมีผลประกอบการที่แข็งแรง


ROPC หรือผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร ยิ่งเลขมากก็ยิ่งดี


EBITDA Interest Coverage บอกความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยจากผลประกอบการ


Debt to EBITDA หรือหนี้สินทางการเงินเทียบกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการหนี้สินทางการเงินจากผลประกอบการได้ โดยยิ่งเลขน้อยก็อาจหมายความได้ว่าบริษัทมีหนี้สินลดลง หรือมีกำไรมากขึ้น


FFO to Debts บอกความสามารถในการชำระหนี้สินเทียบเงินทุนจากการดำเนินงาน ยิ่งเลขมากก็หมายความว่าบริษัทมีทุนมากกว่าหนี้สิน


Debt to Capitalization บอกโครงสร้างหนี้สินระยะยาวต่อเงินทุน ยิ่งเลขน้อยก็หมายความว่าบริษัทมีหนี้สินน้อยเมื่อเทียบกับเงินทุน

นอกจากนี้ เมื่อเทียบอัตราส่วนทางการเงินของ PTTGC กับบริษัทอื่นๆ ในทั้งตลาด SET และ MAI ก็จะพบว่าโดยรวมแล้ว PTTGC มีศักยภาพทางการเงินสูงกว่าบริษัทครึ่งหนึ่งในตลาด เนื่องจากทุกอัตราส่วนทางการเงิน มีค่า Percentile มากกว่า 50th 

เมื่อดูภาพรวมของอัตราส่วนการเงินทั้งหมด จะพบว่า PTTGC มีศักยภาพทางการเงินสูงกว่าบริษัทครึ่งหนึ่งในตลาด SET และ MAI

เมื่อรู้จักอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญกันแล้ว เรามาดูกันครับว่า PTTGC มีผลประกอบการเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

จากภาพจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินของ PTTGC ทั้งหมด จัดอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ที่ค่อนข้างสูง เช่น มี EBITDA Margin อยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 71 หมายความว่า อัตราส่วนทางการเงินนี้ของ PTTGC มีค่าดีกว่า 71% ของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากการวิเคราะห์งบการเงินทั้งหมด WealthMagik จึงรวบรวมและจัดทำ รายงาน Indicative Credit Score (ICS) ขึ้นเพื่อวัดความแข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ พร้อมจัดกลุ่มความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมถึงบริษัท PTTGC ที่พ่อมดน้อยชวนวิเคราะห์กันในวันนี้ด้วยครับ


เห็นแบบนี้แล้ว รู้เลย! จองหุ้นกู้ PTTGC ไม่เคยทันเพราะมีความแข็งแกร่งทางการเงินสูงและความเสี่ยงต่ำ ที่ใครๆ ก็อยากครอบครอง!

วิเคราะห์ระดับความแข็งแกร่งของทุกบริษัทได้ด้วย Indicative Credit Score (ICS) Report


สนใจติดต่อ

[email protected]

โทร. 02-864-5508, 097-271-0587