สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น หุ้นกู้ ตั้งแต่เด็ก กับโครงการ พ่อออมสอนลูก

สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น หุ้นกู้ ตั้งแต่เด็ก

บันทึกพอร์ตหรือจำลองการลงทุนได้จริงด้วยไดอารี่ออมลงทุนส่วนตัวกับโครงการ พ่อออมสอนลูก

รับฟรี !! สิทธิ์การใช้งาน WealthMagik Service 6 เดือน

และ ตารางออมเงินลูกรัก

พร้อมลุ้นรับเซิร์ฟสเก็ตสุดเท่


โครงการพ่อออมสอนลูกเป็นโครงการที่บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มและบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด จัดขึ้นด้วยมุ่งหวังสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเริ่มต้นจากสังคมครอบครัวที่ผู้ปกครองได้เก็บออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีของบุตรแล้ว ยังมุ่งสร้างเสริมวินัยการออมให้กับบุตรตั้งแต่อายุยังน้อยและยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และบุตร ตลอดจนบุคคลในครอบครัวได้เห็นคุณประโยชน์ของการบริหารเงินออมที่นอกเหนือจากการฝากออมทรัพย์อีกด้วย โดยโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมดังนี้ 

 

ชื่อกิจกรรม  ไดอารี่ออมลงทุนลูกรัก

รายละเอียด : กิจกรรมเชิญชวนให้ผู้ปกครองสร้างแผนออมลงทุนเพื่อบุตรแล้วนำมาบันทึกไว้ใน 

            Consolidated Portfolio ของ WealthMagik  พร้อมแยกชื่อพอร์ตได้ตามต้องการ

                     

1. ไม่ว่าจะเปิดบัญชีกองทุนผ่านบลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด หรือมีบัญชีกองทุนสำหรับบุตรอยู่แล้ว สามารถนำมาจัดพอร์ต

    ได้ใน ConsolidatedPortfolio ของ WealthMagik เพื่อเช็คความเคลื่อนไหวของพอร์ตได้ทุกที่

    ทุกเวลา  คลิปเริ่มต้นใช้งาน   

2. ผู้ปกครองสามารถเพิ่ม / ลดหรือสับเปลี่ยนกองทุนได้เองตามต้องการ  คลิปขั้นตอนการเพิ่มพอร์ต 

3. ผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวพอร์ตเงินออมเพื่อบุตรทุกคนได้ในที่เดียว คลิปหน้ารวมพอร์ต

4. นอกจากจะออมลงทุนให้บุตรแล้วยังสามารถปลูกฝังให้บุตรรู้จักเก็บออม แล้วนำเงินออมนั้นมา

    บริหารให้งอกเงยได้อีกด้วย

5. ผู้ปกครอง และบุตรได้เห็นผลประโยชน์จากการบริหารเงินออมร่วมกันด้วยฟังก์ชั่น Share Port ที่ผู้ปกครองแชร์สิทธิ์

    การดูพอร์ตให้กับบุตร

6. นอกเหนือจากพอร์ตประเภทกองทุนรวมแล้วยังสามารถเพิ่มในส่วนของ หุ้นกู้/พันธบัตร และหุ้นได้อีกด้วย 

   ลิปวิธีการเพิ่มพอร์ตหุ้นกู้ / พันธบัตร  ,  คลิปวิธีการเพิ่มพอร์ตหุ้น 

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. ผู้ปกครองสร้างแผนออมลงทุนใหม่ให้บุตร หรือมีไว้กับที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ใช้ได้

2. นำข้อมูลมาสร้างพอร์ตใน Consolidated Portfolio ของ WealthMagik Service  

    โดยตั้งชื่อพอร์ตที่ระบุว่าเป็นของบุตร

3. Capture เฉพาะหน้ารวมพอร์ต หรือหน้า Share Port อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่งมาทางช่องข้อความใน FB เพื่อรับ

    ของที่ระลึกจาก WealthMagik

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษใช้งาน Consolidated Portfolio ฟรี 6 เดือนและของที่ระลึกตาราง

    ออมเงินลูกรักจากโครงการฯ

5. พร้อมลุ้นรับเซิร์ฟสเก็ตสุดเท่ *ตอนท้ายกิจกรรม*

6. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม  1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คลิก