สรุป ลดหย่อนภาษี 2564


รู้ก่อนคุ้มกว่า!!  ลดหย่อนภาษี 2564 เพื่อยื่นภาษีในปี 2565 

มีอะไรบ้าง 

ซื้อ SSF RMF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ  ก่อนยื่นภาษี คำนวณภาษี เพื่อวางแผนประหยัดภาษี จ่ายภาษีน้อยลง อย่างถูกต้อง  

*ข้อมูลลดหย่อนภาษี รวบรวมไว้ในเดือน ตุลาคม 2564 อาจมีบางรายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง

การยื่นภาษี 2564 หรือการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ต้องศึกษาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รายการลดหย่อนภาษี หากลืมขอใดข้อหนึ่งไป ทำให้คุณต้องจ่ายภาษีมากขึ้น การเตรียมความพร้อมเช็กรายการลดหย่อนภาษีพื้นฐาน เพื่อลดหย่อนภาษี 2564 จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ พอถึงเวลาต้องเสียภาษีจะได้ไม่มีรายการไหนตกหล่น

ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง 


1. กลุ่มส่วนตัวและครอบครัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนบุตร (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ต่อคน (คนที่ 2 เป็นต้นไป เพิ่ม 30,000)

ผู้พิการ ทุพพลภาพ (คนละ) ลดหย่อนภาษีสูงสุด60,000 บาท

.

2. กลุ่มประกัน

ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท

ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

**รวมกันไม่เกิน 100,000บาท**

————————————————————–

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,100 บาท

ประกันสุขภาพ (พ่อ แม่) ลดหย่อนภาษีสูงสุด15,000 บาท

.

3. กลุ่มเงินบริจาค

พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท

————————————————————–

เพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค

บริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

** แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน**

.

4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีสูงสูด 100,000 บาท

5. กลุ่มเงินออมและการลงทุน

ประกันบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

กองทุนครู (รร. เอกชน) ลดหย่อนภาษีสูงสูด500,00 บาท

**ไม่เกิน 15 % ของเงินได้**

————————————————————–

กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,000 บาท

กองทุนเพื่อการออม(SSF) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท

**ไม่เกิน 30 % ของเงินได้**

กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 13,200 บาท

**รวมกันไม่เกิน 500,000บาท**

———————————————————-

กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท

6. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ยังไม่มีมาตรการใดๆออกมา ณวันที่รวบรวมข้อมูล รอติดตาม

—————————————————————

 

โปรแกรมคำนวณภาษี ฟรี !!!

คลิกเลย!! >> https://www.wealthmagik.com/fp/TPInput.aspx?mode=NP

 

ซื้อกองทุน SSF/RMF ครบในที่เดียว

คลิกเลย!! >> https://www.wealthmagik.com/OurService.aspx