สรุปค่าลดหย่อนภาษีปี 2563

ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง 

ควรเช็คสิทธิ์และคำนวณให้ดีเพื่อวางแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง อยากซื้อประกัน  
กองทุน หรือใช้สิทธิช้อปดีมีคืน
รู้ก่อนคุ้มกว่า!! ลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
1. กลุ่มส่วนตัวและครอบครัว
– ค่าลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท
– ค่าลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท
– ค่าลดหย่อนบุตร (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ต่อคน (คนที่ 2 เป็นต้นไป เพิ่ม 30,000)
2. กลุ่มประกัน
– ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท
– ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
**รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท**
————————————————————–
– ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,850 บาท
– ประกันสุขภาพ (พ่อ แม่) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
3. กลุ่มเงินบริจาค
– พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท
————————————————————–
– เพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค
– บริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
** แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน**
4. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
– ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ธุรกิจที่มีเครื่อง EDC) ลดหย่อนเพิ่ม 1 เท่า ตามที่จ่ายจริง
– ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท
5. กลุ่มเงินออมและการลงทุน
– ประกันบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท
– กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท
– กองทุนครู (รร. เอกชน) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท
**ไม่เกิน 15 % ของเงินได้**
————————————————————–
– กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,000 บาท
– กองทุนเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท
**ไม่เกิน 30 % ของเงินได้**
– กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 13,200 บาท
**รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท**
———————————————————-
– กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท

6. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
– ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีสูงสูด 100,000 บาท
– โครงการบ้านหลังแรก (ปี 59 ) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 120,000 บาท
—————————————————————
วางแผนภาษีเรื่องง่าย ไม่ต้องคำนวณเอง ฟรี!! คลิก
ซื้อกองทุน SSF/RMF ครบในที่เดียว คลิกเลย