Thailand Web Stat

WCR Alert จุดเปลี่ยนสำคัญที่เตือนคุณให้ระวังก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้

          การลงทุน คือ การบริหารความเสี่ยง การลงทุนจะบรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาทางบริหารความเสี่ยงอย่างไร แน่นอนว่า การศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ และครบถ้วนก่อนลงทุนย่อมดีที่สุด แต่จะดีไปกว่านั้น หากมีเครื่องมือที่ออกมา Alert ให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในหุ้นกู้ก็เช่นกัน อย่าเพิ่งเชื่อใจกับอันดับเครดิตที่เห็น ณ วันที่ออกหุ้นกู้เพียงอย่างเดียว แต่จะให้ดีควรต้องดูสัญญาณเตือนเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นๆ เป็นระยะๆ ด้วย

WCR Alert สัญญาณเตือนสำคัญจาก WCR Report

          เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ออกสู่ตลาด ภายใต้ชื่อ WealthMagik Credit Ranking หรือ WCR ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาตัวแบบชี้วัดอันดับเครดิตเชิงโครงสร้าง ที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลด้านความแข็งแกร่งของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ที่อยู่ในตลาด SET และ mai ได้ทั้งที่มี และไม่มีอันดับเครดิตจากข้อมูลงบการเงิน โดยแปรผลออกมาในรูปแบบของเลขไทย ๑ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่แข็งแกร่งสุด ไปจนถึง ๘ คืออันดับเครดิตที่ต่ำสุด และเสี่ยงสุดนั่นเอง

WCR Report ดีกว่าอย่างไร ?

          การแปรค่าอันดับเครดิตด้วย WCR นอกจากจะทราบอันดับเลขไทยแล้ว ก็จะมีรายงานแสดงผลลัพธ์ของความแข็งแกร่งของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ เทียบระดับความเสี่ยงในรูปแบบกราฟ โดยจะมีเส้นแสดงผล WCR คำนวณคะแนนเครดิตภายใต้งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และ 1 ปี ที่จะทำให้นักลงทุนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นๆ ได้ ที่สำคัญคือ WCR Alert จุดเตือนสำคัญที่จะบ่งชี้ให้เห็นช่วงจังหวะ และเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวัง หรือต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่บริษัทนั้นอาจเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน และอาจส่งผลต่อการชำระคืนหนี้… อย่างเช่นกรณีของ All Inspire ที่ผ่านมา ที่ถึงแม้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งเป็นค่าการวิเคราะห์ Credit Rating ในระดับสากลที่ทั่วโลกใช้จะให้ผลคะแนนตกอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างดี แต่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ที่ WCR คำนวณได้นั้น แปรค่าให้เห็นชัดว่า สถานะทางการเงินค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียว

รู้ก่อน…ได้อย่างไรว่าหุ้นกู้จะผิดนัดชำระดอกเบี้ย!  อ่านบทความเพิ่มเติม

แน่นอนว่า หากเราดูเพียงค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีอย่างเดียว เราอาจพลาดโดย  ไม่รู้ตัว ดังนั้น ประโยชน์ของการดู WCR Alert ที่เกิดจากการคำนวณงบการเงินย้อนหลัง 1 ปี จึงมีความสำคัญไม่น้อย เพราะจะทำให้เห็นสถานะการเงินที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นปัจจุบัน
          นอกจากกรณีของ All Inspire ก็ยังคงมีอีกหลายบริษัทที่อันดับเครดิตหมือนจะดูดี แต่เมื่อเทียบค่าย้อนหลัง 1 ปี ก็ทำให้ WCR Alert ต้องทำงาน อย่างเช่นบางบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน ที่ทำธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน มีสถานะทางการเงินระดับ ๔ ที่ดูว่าแข็งแกร่งเพียงพอ จากผลคำนวณคะแนนย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เลือกลงทุนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทนี้  แต่หากวิเคราะห์เจาะลึกจากงบการเงินย้อนหลัง 1 ปี จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย หรืออาจเกิดจากการลงทุนในธุรกิจที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทำให้ผลประกอบการไม่ดีนักจนกระทบต่อกระแสเงินสด และอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้  อีกทั้งผลลัพธ์จากการคำนวณคะแนนเครดิตย้อนหลัง 1 ปีด้วย WCR ส่งผลให้อันดับเครดิตตกไปอยู่ในอันดับ ๖ ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงหากดูจาก WCR Alert นั้นจะเห็นว่า สถานะทางการเงินเริ่มน่ากังวลตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2565 ที่เลขไทย ๖ แปรค่าออกมาว่าสถานะทางการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีความอ่อนไหวสูงในเรื่องของฐานะทางการเงินต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ

กราฟแสดงผลการคำนวณคะแนนเครดิตภายใต้งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และ 1 ปี ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ของบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

          หากจะให้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยหลังการระบาดของโควิด อาจส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง ประกอบกับแนวโน้มทิศทางในอนาคต โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และโรงไฟฟ้าชุมชนเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดในโรงไฟฟ้าเอกชนมากขึ้น แม้ว่าต้นทุนในการกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อหน่วยจะลดลงตามเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่า ต้องมีการปรับปรุง หรือการซ่อมบำรุงเป็นระยะๆ ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย และหากต้องปิดโรงไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงรักษาด้วยแล้ว ก็จะไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือ ต้นทุนของค่าไฟฟ้าจากพลังงานหลัก รวมถึงนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกได้เช่นกัน

ภาพจากการวิเคราะห์งบการเงินแสดงถึงความน่ากังวลในปี2565

          ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่ส่งผลให้บริษัทขาดทุน หรืออาจเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งทางตรง และทางอ้อมกับนักลงทุนอย่างแน่นอน  ดังนั้น เมื่อมีสัญญาณเตือนที่บ่งชี้ถึงความน่ากังวลใจ ก่อนการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจึงควรวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน  โบราณว่า จิ้งจกทักยังต้องหยุด แล้ว WCR Alert ออกมาทักแล้วก็ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนเช่นกัน  ทั้งนี้  นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ ว่าการขาดสภาพคล่องนี้เป็นเพียงผลระยะสั้น หรือส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว นักลงทุนจึงควรพิจารณาจากแนวโน้มเครดิตว่าเสื่อมถอยมากน้อยเพียงใดประกอบด้วยจะครบถ้วนกว่า เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน  หรือที่จะเก็บไว้ใน Portfolio  รู้ก่อนตัดสินใจจองหุ้นกู้ไม่มีเรตติ้งว่าเสี่ยงมากแค่ไหน และคุ้มที่จะเสี่ยงเมื่อถือหุ้นกู้ทั้งที่มี และไม่มีเรตติ้งต่อไปหรือไม่ ให้ WCR Alert ช่วยคุณ ไม่ว่าคุณจะลงทุนไปกับอะไร จะมากจะน้อยแค่ไหน ก็ต้องไม่ลืมว่า…

“ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี”

สนใจบริการ WCR สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

Line : @wealthmagik
Tel : 02-861-4833