Thailand Web Stat

รวมโพยกองทุน RMF แนะนำของแต่ละบลจ.ปี 2566

รวมกองทุนแนะนำ RMF
RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนเพื่อการออมระยะยาวสำหรับยามเกษียณ ซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้ นอกจากจะส่งเสริมการออมแล้ว ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทีนี้มาดูกันเลยว่าแต่ละ บลจ. แนะนำกองทุน RMF ไหนกันบ้าง

- ABRDN -

ABGDD-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ

ABGDD-RMF
นโยบายลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซึ่งขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุน ส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับ จากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือมีเหตุการณ์พิเศษต่างๆเพื่อหาโอกาสในการรับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่าทั่วโลกด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อค้นหาการจ่ายปันผลทั่วโลก ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund
 • กองทุนหลักมุ่งเน้นการจ่ายปันผลรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ละทิ้งโอกาสสร้างผลกำไรจากราคาหุ้นจากการผสมผสานหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโตเข้าไว้ในพอร์ตการลงทุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- Principal -

PRINCIPAL VNEQRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PRINCIPAL VNEQRMF
นโยบายลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (“กองทุนหลัก”)ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL VNEQ-X) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหลักบริหารกองทุนโดยทีมบริหารกองทุนทั้งชาวไทยและเวียดนาม ทีมบริหารกองทุนลงพื้นที่จริงเพื่อพบผู้บริหารบริษัทและสำรวจตลาดที่เวียดนามสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • กองทุนหลักลงทุนโดยตรง (Direct Investment) เชิงรุกในตลาดหุ้นเวียดนาม โดยเน้นผู้ชนะระยะยาว มีการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ พร้อมลงทุนในกองทุน ETF เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อจุดประสงค์ ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 • กองทุนหลักกองทุนสร้างผลการดำเนินงานตั้งแต่ม.ค.-ก.ค 2566 อันดับ 1 กลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทย สร้างผลตอบแทนที่ 21.19% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 17.81% พิสูจน์ผลงานกองทุนได้รับ Morningstar 5 ดาว (ก.ค 2566 )

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KTAM -

KT-CHINA RMF กองทุนเปิดเคแทมไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-CHINA RMF
นโยบายลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด
จุดเด่นกองทุน
 • US-China Divergence การบริโภคของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลง เปิดทางเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย ช่วยกดดอลลาร์อ่อนค่า ขับเคลื่อนสภาพคล่องกับเข้าสู่ตลาด ขณะเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัว ส่งผลดีต่อรายได้ และกำไรของบริษัทจีน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KWIAM -

KWI ASM RMF กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

KWI ASM RMF
นโยบายลงทุน
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้น โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มี มูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- MFC -

MRENEWRMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ

MRENEWRMF
นโยบายลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Sustainable Energy Fund เพียงกองทุนเดียว เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยั่งยืน พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนทั่วโลก
จุดเด่นกองทุน
 • บริหารจัดการโดย Blackrock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่สุดในโลก มีทีมผู้จัดการกองทุน รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
 • ลงทุนครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผ่านการลงทุน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Clean Power, Energy Efficiency และ Clean Transportation
 • กองทุนหลักได้ Morningstar 5 ดาว และได้รับ Morningstar Sustainability Rating 5 ลูกโลก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- DAOL -

DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

DAOL-GLOBALEQRMF
นโยบายลงทุน
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) Class T (Accumulation) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหลักคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพและมั่นคงต่อสภาวะเศรษฐกิจ และมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว ด้วยหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก
 • คัดเลือกหุ้นดีมีพื้นฐานแข็งแกร่ง บริหารกองทุนแบบ Active Management เน้นลงทุน 25-30 หลักทรัพย์ในพอร์ต (High Conviction)
 • เข้าลงทุนในแต่ละบริษัทเฉพาะช่วงที่ราคาเหมาะสมเท่านั้น ไม่เข้าลงทุนหาก Valuation ของราคาหุ้นบริษัทนั้นอยู่ในระดับที่แพงกว่าที่ควรจะเป็น
 • ไม่ทำ Market Timing ไม่ทำการเก็งกำไรซื้อขายระยะสั้น ลงทุนแบบ Buy & Hold ซื้อสินทรัพย์เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- ONEAM -

ONE-VIETNAMRMF-A กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

ONE-VIETNAMRMF-A
นโยบายลงทุน
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จุดเด่นกองทุน
 • เติบโตพร้อมกับดาวรุ่งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นซึ่งจดทะเบียนหรือ ได้ประโยชน์จากธุรกิจในประเทศเวียดนาม
 • ปรับการลงทุนในกองทุนหลักอย่างยืดหยุ่น ด้วยพอร์ตการลงทุนแบบ Fund of Funds ทาให้ ONE VIETNAM มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกองทุนหลักที่ลงทุนได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์
 • บริหารจัดการเชิงรุก เฟ้นหากองเด่นอยู่เสมอ ด้วยการบริหารกองทุนแบบ Active โดยทีมผู้จัดการกองทุนจาก เฟ้นหากองทุนหลักคุณภาพดี ผลการดำเนินงานโดดเด่น เข้ามาเสริมพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- TALISAM -

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TLEQRMF
นโยบายลงทุน
ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
จุดเด่นกองทุน
 • Stock Selection: เน้นการเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตดีในระยะปานกลาง-ยาว
 • Potential M&A Target: มีโอกาสเติบโตจากการทำ M&A ซึ่งรายได้จาก M&Aจะช่วยเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัทได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจเดิมใหญ่มากอยู่แล้ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- PAMC -

PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PMIXRMF
นโยบายลงทุน
เป็นกองทุนรวมพิเศษทางเลือกในการออมเงินเพื่อการเกษียณ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเหมาะสำหรับทุกกลุ่มคนที่ต้องการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ในอนาคตและหลังเกษียณ
จุดเด่นกองทุน
 • เป็นกองทุนผสม มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นค่อนข้างมากเพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดีในระยะยาว
 • เน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว โดยปัจจุบัน กองทุนดังกล่าวมีค่า Beta ต่ำเพียง ราว 0.78 จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- SCBAM -

SCBRMASHARES(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBRMASHARES
นโยบายลงทุน
เน้นลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund China A ลงทุนในหุ้นจีน A shares ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน เช่น Shenzhen และ Shanghai Stock Exchanges ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด
จุดเด่นกองทุน
 • มีพอร์ตการลงทุนแบบ High conviction ที่เป็น best idea 40 – 70 บริษัท ด้วยวิธีการ Bottom-up approach คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโต ในระยะยาวสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนในอนาคต
 • Valuation ไม่แพง เหมาะทยอยสะสมลงทุนระยะยาว
 • กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar rating 4 ดาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- Kasset -

KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

KUSARMF
นโยบายลงทุน
 • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหลัก
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหุ้นสหรัฐฯ คัดหุ้นกำไรโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดสม่ำเสมอ
 • ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ลดลง ภาคบริโภคยังคงแข็งแกร่ง
 • รายได้และกำไรบริษัทมีทิศทางดีขึ้น ราคาที่ย่อตัวในช่วงนี้เป็นโอกาสเข้าสะสม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KKPAM -

KKP GNP RMF-UH กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์

KKP GNP RMF-UH
นโยบายลงทุน
เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
จุดเด่นกองทุน
 • เน้นลงทุนในบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง และได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลก
 • บริหารด้วยผู้จัดการกองทุนถึง 9 ท่าน ผสมผสาน Style การลงทุนและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
 • กลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่น พร้อมรับทุกสภาวะการลงทุนผ่าน Track Record ที่ยาวนาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- EASTSPRING -

T-ES-GCG-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

T-ES-GCG-RMF
นโยบายลงทุน
 • ลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CA PITAL GLOBAL GROWTH กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ กองทุนอำจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg SA
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการ เคลื่อนไหวสูงกว่ำดัชนีชี้วัด
จุดเด่นกองทุน
 • เน้นการลงทุนในหุ้นดีคุณภาพสูงระดับโลกคัดสรรลงทุน 25-35บริษัทและเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม
 • คัดสรรหุ้นที่มีงบดุลดี กระแสเงินสดสม่ำเสมอ อัตรากำไรและรายได้ เติบโตในระยะยาว เน้นถือครองโดยไม่จับจังหวะตลาด
 • ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 31 ปีและมีการตรวจสอบกระบวนการลงทุน การคัดสรรหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
 • ได้ประโยชน์จากการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะฟื้นตัวจำกกำรเปิดเมืองและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงกระแสการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายและลดต้นทุนให้กับผู้บริโภค

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- UOBAM -

UGISRMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

UGISRMF
นโยบายลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนระยะยาว
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนได้ทั่วโลก ที่มีกลยุทธ์การลงทุนเน้นความยืนหยุ่น ผ่านการกระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท โดยกองทุนมีการลงทุนทั้งในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ, ตราสารหนี้เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage back securities) ทั้งที่ออกโดยหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงิน , ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยจาดกระแสเงินสดของหลักทรัพย์ประเภททต่างๆ (Securitized Bonds) รวมทั้ง ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งแบบ Investment Grade และแบบ High-Yield ไปจนถึงพันธบัตรรัฐบาลในประเทศอื่นๆ
 • ช่วยลดความผันผลของพอร์ตการลงทุน เนื่องจากกองทุนหลักมีตราสารที่เน้นความปลอดภัยและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าพอใจ
  a. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ในพอร์ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ AA- ( average credit rating of AA- as of end Aug 2023)
  b. ขณะที่อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนของตราสารในพอร์ต (YTM) อยู่ที่ 7.36% (as of end Aug 2023)
  c. ส่วนอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ที่ 3.79 ปี (as of end Aug 2023)
 • กองทุนหลักนี้บริหารโดย บลจ. PIMCO ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก โดยมีมูลค่าภายใต้การบริหารที่ 1.79 ล้านล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2023)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KSAM -

KFGBRANRMF กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

KFGBRANRMF
นโยบายลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund, Class ZX (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
จุดเด่นกองทุน
 • รายได้ของบริษัทมั่นคง ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสินค้ากลุ่มสุขภาพ และ Software เป็นต้น
 • เป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูงจึงมีความสามารถในการทำกำไร งบการเงินที่แข็งแกร่ง ระดับหนี้ต่ำ กระแสเงินสดที่ดี
 • ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว หุ้นที่มีลักษณะของ Defensive Quality มักจะมีผลการดำเนินงานหนือกว่าตลาดได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- LHFUND -

LHFLRMF กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

LHFLRMF
นโยบายลงทุน
นโยบายลงทุนแบบผสม (Mixed Fund)
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน จึงมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนของหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
 • เน้นการจัดสมดุลของพอร์ตการลงทุน ผ่านการลงทุนในกลุ่ม Value Stock หรือหุ้นของบริษัทที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดีถึงแม้มีสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ และ Growth Stock ที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแข็งแกร่ง ซึ่งเหมาะกับการลงทุนเพื่อใช้ในยามเกษียนอายุระยะยาว
 • มีผลการดำเนินงานที่ดีสม่ำเสมอ ได้ Morning star 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

-XSpringAM -

X-EQRMF กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

X-EQRMF
นโยบายลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหุ้นไทยคัดสรรการลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
 • เน้นบริหารความเสี่ยงบนผลตอบแทนคาดหวังที่น่าสนใจ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

โปรโมชั่นดีๆ กองทุน SSF&RMF ลดหย่อนภาษี รวมมาแล้วหลายบลจ. คลิก

เปิดบัญชีลงทุนกับ WealthMagik Securities คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่