Thailand Web Stat

ลงทุนไว้นาน มา Rebalance Portfolio กันเถอะ

Rebalance Portfolio
การทำ Asset Allocation คือการการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เราต้องการ แต่ก็ใช่ว่ากระจายความเสี่ยงแล้วพอร์ตจะสมบูรณ์แบบ เพราะการลงทุนระยะยาวอาจทำให้สัดส่วนการลงทุนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกผิดเพี้ยนไปจากเดิม สาเหตุที่สัดส่วนการลงทุนผิดเพี้ยนเกิดจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทรัพย์ที่เราลงทุนในแต่ละตัวเติบโตไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องมีการปรับสมดุลพอร์ต WealthMagik จึงแนะนำเครื่องมือปรับสมดุลพอร์ต หรือที่เรียกว่า “Rebalance Portfolio”

การ Rebalance Portfolio คืออะไร

การปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่เราวางแผนลงทุนในระยะยาวให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรก เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ผลตอบแทนที่มั่นคง ไม่เหวี่ยงจนเกินไป และสามารถรับมือจากความผันผวนของตลาดได้เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรายังตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้

วิธีการ Rebalance Portfolio

  • ขายสินทรัพย์ที่สัดส่วนเกินออกไป (Overweight) แล้วนำเงินมาซื้อสินทรัพย์ที่สัดส่วนลดลง (Underweight) เพื่อให้พอร์ตกลับมามีสัดส่วนเท่าเดิม
  • เติมเงินเข้าไปในพอร์ตการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่สัดส่วนลดลง (Underweight) เพื่อให้พอร์ตกลับมามีสัดส่วนเท่าเดิม
  • จัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนใหม่ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในช่วงนั้นๆ และสามารถรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้จากเป้าหมายเดิม

ช่วงเวลาการ Rebalance Portfolio

  • ปรับตามช่วงเวลา เช่น ปรับทุกๆ 6 เดือน หรือ ทุก1 ปี
  • ปรับตามเป้าหมายในการลงทุน เช่น หากพอร์ตมีกำไรเพิ่มขึ้น 10% จะปรับพอร์ต 1 ครั้ง
  • ปรับตามสถานการณ์ตลาดหรือเป้าหมายการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อเราเข้าใกล้วัยเกษียณ อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยลง จึงต้องมีการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนใหม่ จากการลงทุนในหุ้น 60 % ตราสารหนี้ 40% เปลี่ยนเป็น ลงทุนในหุ้น 30% ตราสารหนี้ 70 %
*** การปรับพอร์ต : ยิ่งค่าธรรมเนียมสูง การปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนบ่อยเกินไปก็จะทำเกิดต้นทุนที่มากขึ้นและทำให้ผลตอบแทนโดยรวมลดลง

วิธีการ Rebalance Portfolio

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่