Thailand Web Stat

ออมลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณ

                  เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมชราอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นสังคมชราแล้วยังชราเร็วมาก และส่วนใหญ่เกษียณจน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เราตกเป็นหนึ่งในจำนวนคนเกษียณจนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องรีบวางแผนออมลงทุนเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดีกันแต่เนิ่นๆ

                 และหลายๆ ท่านก็คงทราบว่า WealthMagik เกิดขึ้นจากโครงการ CSR “ต้านเกษียณจน” ของบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มจำกัด ที่ต้องการสื่อสารดังๆ ให้กับคนไทยได้ตระหนัก และรีบวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนทั่วไปได้มีโอกาสใช้วางแผนออมลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดี ด้วยการย่อส่วนระบบงาน Bonanza  ที่ใช้บริหารเม็ดเงินการลงทุนกว่า 4 ล้านล้านบาท มาเพื่อให้คนไทยได้ใช้งานได้ง่าย และเป็นช่องทางสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับสังคมไทยด้วยความรู้ทางการเงิน

        นอกจากการพัฒนาเครื่องมือช่วยนักลงทุนได้ออมลงทุนอย่างถูกต้องแล้วบริษัทฯ ยังได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ SofewarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ที่มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการวางแผนการออมตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และหนังสั้น ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ด้านการเงินผ่านหนังสือการ์ตูน ฉบับแรก คือ ต้านเกษียณจน ที่ต้องการสื่อให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้และเริ่มต้นการวางแผนบริหารเงินออมด้วยการออมลงทุน

              และวันนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้คนไทยไม่ละเลยเรื่องการวางแผนการเงินที่ควรเริ่มต้นให้เร็ว จึงได้ออกหนังสือการ์ตูนฉบับที่สอง คือ เกษียณไว อารมณ์ดี ด้วย 4 shortcuts ซึ่งเป็นการแนะนำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการออมลงทุนให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดีทางการเงินผ่านเครื่องมือของ WealthMagik 

                 

             ซึ่งการ์ตูนเล่มที่ 2 นี้ จะเป็น How to ที่ถูกต้องว่าควรเริ่มต้นจาการรู้เป้าหมายการออมลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้พร้อมทั้งแนะนำกระบวนการลงทุนที่ถูกต้อง 4 ขั้นตอน เพื่อให้การบริหารเงินออมของคุณประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดี

             การลงทุนนั้นอาจไม่ยากแต่การจะเป็นนักออมลงทุนที่ดีนั้น ต้องมีข้อมูล และเครื่องมือที่ดีที่พร้อมช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสหรือเสียค่าใช้จ่ายที่แพงเกินความจำเป็นไปกับการลงทุน  พึงระลึกไว้เสมอว่าการบริหารเงินออมให้ประสบความสำเร็จต้องมีกระบวนการการลงทุนที่ถูกต้อง  โดยเริ่มต้นจากก้าวแรกที่สำคัญ คือการมีเป้าหมายการลงทุนที่ถูกต้อง และไม่เสี่ยงเกินความจำเป็นเสมอ และหากคุณอยากเป็นนักออมลงทุนที่เกษียณไวและอารมณ์ดี ต้องไม่ลืมท่องคาถาบทนี้ด้วย “ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี” เพราะไม่มีใครที่จะดูแลเงินของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง 

 

อ่านการ์ตูน ต้านเกษียณจน  คลิก

อ่านการ์ตูนเกษียณไวอารมณ์ดี ด้วย 4 shortcuts  คลิก