Thailand Web Stat

สัญญาณตลาดเกิดใหม่กำลังมาแรง

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะสนับสนุนให้ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่เข้าร่วม OECD

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกในการปรับปรุงเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชากร ในปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว ซึ่งญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นเพียง 2 ประเทศจากแถบเอเชียตะวันออกที่ได้เข้าร่วม รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีแผนที่จะสนับสนุนให้ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ได้เข้าร่วมด้วย โดยที่ไทยและอินโดนีเซียต่างแสดงความประสงค์ว่าเข้าร่วมสมาชิก OECD เช่นกัน

ตลาดเกิดใหม่เอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลมาจากภาคบริการที่ฟื้นตัว

จากการประชุมระดับรัฐมนตรี OECD ปี 2567 พบว่าเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่เอเชียกำลังเติบโต เนื่องจากมีแรงหนุนจากการบริโภค และการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงภาคบริการมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ตลาดเกิดใหม่เอเชียประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียน ร่วมกับจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง จึงยังมีความท้าทายเป็นอย่างมากในเรื่องของความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ โดยในส่วนนี้ถ้ามีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ จะสามารถจำกัดผลกระทบในเชิงลบต่อภูมิภาคในวงกว้างได้

เวียดนาม อนาคตตลาดเกิดใหม่ เติบโตในระยะยาว

เศรษฐกิจของเวียดนามในไตรมาสแรกถึงแม้ว่าจะเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มสูงมากที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในอนาคต ประกอบกับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ทาง Global EV Outlook 2024 เปิดเผยออกมานั้น บางตลาดมียอดขายชะลอตัวลง แต่สำหรับเวียดนาม และไทยกลับมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีฐานการบริโภคขนาดใหญ่ มีความต้องการซื้อมากกว่า อาจเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาได้ จึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังมีนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งลดภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต และให้เงินอุดหนุน โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยคือศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย

เศรษฐกิจจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอีคอมเมิร์ซ

เศรษฐกิจจีนเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสแรก อยู่ที่ 5.3% จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลจีนที่ออกมาเพื่อดึงดูดเงินทุนจากทั่วโลกนั้น ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอีคอมเมิร์ซ นักวิเคราะห์หลายท่านกลับมามีมุมมองให้คงน้ำหนักการลงทุนต่อจีน เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจจีนได้ผ่านช่วงที่ต่ำที่สุดไปแล้ว และในอนาคตจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่