รู้จักกับ “กองทุนการออมแห่งชาติ”

          ช่วงนี้ถ้าใครอ่านข่าว คงจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนายกจะรับสมัครสมาชิกรายแรกของกองทุนการออมแห่งชาติด้วยตนเองนะครับ หลายๆ คนอาจจะเกิดคำถามได้ว่า แล้วกองทุนดังกล่าวนี้มันคืออะไรกัน แล้วใครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้บ้าง แล้วทำไมต้องมีกองทุนตัวนี้ออกมา ลองมาศึกษากันดูครับ


          กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่อยู่นอกเหนือระบบที่มีการจัดการเพื่อรับมือต่อการเกษียณ หรือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ ระบบบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น ให้รู้จักมีการออมในระยะยาว โดยมีรัฐช่วยสมทบในปริมาณหนึ่ง และจะทำให้มีเงินใช้จ่ายในยามเกษียณนั่นเอง โดยกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มที่เป็นกำลังแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งถ้าประชาชนกลุ่มดังกล่าวขาดการวางแผนเรื่องการเกษียณไว้ อาจจะเกิดภาวะที่ไม่มีรายได้ หรือเงินออมสำหรับใช้ในการเลี้ยงชีพ และยังอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มกำลังแรงงานแล้ว กลุ่มที่อายุเกินกว่า 15 ปีที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าร่วมเพื่อออมในระยะยาวเช่นกัน

         ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมเห่งชาติ มีคุณสมบัติดังนี้
         1.  สัญชาติไทย
         2.  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
         3.  ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง
         4.  ไม่อยู่ในระบบภาครัฐหรือเอกชน

         ตัวอย่างผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกตามนี้ครับ


          และถ้าสมัครไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนิสิตแล้ว เมื่อเข้าทำงานในบริษัทที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 3 และ 4 ก็ยังสามารถออมต่อไปได้ เพียงแต่ภาครัฐจะไม่สมทบให้ ส่วนเรื่องของกฎเกณฑ์การออม และการสมทบเป็นไปตามภาพด้านล่างนี้ครับ

         รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านบนนะครับ
         http://www.fpo.go.th/FPO/member_profile/it-admin/upload/file/3(2).pdf