ระดับความเสี่ยงการลงทุนกับกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป

        จากบทความ "คุณเหมาะกับการลงทุนแบบใด" นะครับ เราจบไว้ที่การทำตัวอย่างนักลงทุน โดยใช้เรื่องอายุมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 นี้เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยจะรวมกันระหว่าง

        กลุ่ม 50-60 ปี เรียกช่วงนี้ว่า ระยะใช้จ่าย

        และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป ที่เรียกว่า ระยะอุทิศ

        ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ต่ำลง นั่นก็เพราะลักษณะภาพรวมที่มองว่า ในช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จะเป็นวัยที่เกษียณ หรือใกล้เกษียณมากแล้ว รายได้จากการทำงานกำลังจะหมดไป แต่จะมีทรัพย์สินสะสม รวมถึงอาจจะมีรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็นช่วงเวลาที่จะมีการใช้จ่าย ทั้งในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต เนื่องจากวัยที่สูงขึ้น ร่างกายก็ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจจะต้องใช้เงินในการรักษา หรือบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ทั้งยังมีการแบ่งปันถึงลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่าง ๆ ที่ลูกหลานมากราบไหว้ หรือเรื่องของมรดกที่เริ่มมีการตระเตรียมไว้นั่นเอง

        หากพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงโดยอิงจากเรื่องกลุ่มอายุ ใน wealthmagik.com ส่วนของ IOS ก็ควรจะใช้สัดส่วนการลงทุนของกลุ่มความเสี่ยงต่ำดังภาพครับ

        ในการแบ่งสัดส่วนการลงทุนนั้น ข้อมูลจาก IOS เป็นเพียงส่วนที่แนะนำ ในการปฎิบัติจริง อาจจะไม่ต้องตรงตาม % โดยสมบูรณ์ก็ได้นะครับ สามารถปรับตามแต่ละบุคคลได้ ทีนี้หากเราดูตัวอย่างสินทรัพย์ในแต่ละระดับ เราจะเห็นว่า สามารถใช้กองทุนในการจัดพอร์ทได้ เพียงแต่ต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมครับ และในการเลือกกองทุนในแต่ละกลุ่มเอง เราก็ยังสามารถใช้เครื่องมือใน WealthMagik ในการคัดกรองได้อีกด้วยครับ

        แล้วคุณละ อยู่ในกลุ่มไหน..

        โชคดีในการลงทุนครับ ^_^

แล้วคุณจะรู้ว่าโอกาสที่คุณจะมั่งคั่งนั้นอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส

WEALTHMAGIK
WEALTH FOR THE MASS