ระดับความเสี่ยงการลงทุนกับกลุ่มอายุ 35 ปี – 50 ปี

        ในตัวอย่างแรกเราดูช่วงอายุที่มากกว่า 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเรียกว่าช่วงระยะใช้จ่าย และระยะอุทิศกันมาแล้วนะครับ ในตัวอย่างที่ 2 นี้จะเป็น

        กลุ่มช่วงอายุ 35 – 50 ปี เรียกช่วงนี้ว่าระยะมั่นคง

        ถ้ามองโดยทั่วไป พออายุมาถึง 35 ปี หากเป็นพนักงานบริษัทก็จะมีประสบการณ์มากพอสมควร ระดับเงินเดือนที่ได้รับก็เรียกได้ว่าสูงแล้ว หากมีการผ่อนรถก็จะเป็นช่วงที่ภาระตรงนี้จะหมดไปแล้ว แต่อาจจะมีส่วนการผ่อนบ้านอยู่ แต่ด้วยการจัดการผ่อนมาในระยะหนึ่ง ควรจะจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าในช่วงระยะมั่นคงนี้ จะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย และมีเงินออมมาแล้วส่วนหนึ่ง แต่ในระยะนี้ส่วนใหญ่ในการปรับเปลี่ยนย้ายงานอาจจะเริ่มทำได้ลำบากขึ้น เนื่องจากต้องเสี่ยงกับคลื่นลูกใหม่ที่ค่าจ้างก็ถูกกว่าด้วย เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงต้องรักษาความมั่งคงของเงินในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระยะใช้จ่าย

        หากมองในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของระยะมั่นคงนี้ จะตรงกับความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งการลงทุนจะสอดคล้องกับ IOS ดังภาพนี้ครับ

        จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับระยะใช้จ่ายและระยะอุทิศ น้ำหนักของการลงทุนจะไปอยู่ในสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลาง และสูงมากกว่า ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงนั้นยังประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆอีก อย่าลืมพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ

        แล้วคุณละ อยู่ในกลุ่มไหน..

        โชคดีในการลงทุนครับ ^_^

แล้วคุณจะรู้ว่าโอกาสที่คุณจะมั่งคั่งนั้นอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส

WEALTHMAGIK
WEALTH FOR THE MASS