สรุปข่าวในและต่างประเทศ

KTAM Daily Update : KTAMRD_Daily_221027

แหล่งที่มา : KTAM
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก