ก.ล.ต. คอนเฟิร์ม "บลน. WealthMagik" เปิดมิติใหม่แนะนำการลงทุนครบวงจรกับโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน"
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
12 กันยายน 2561, 18.24
SHARE |

โครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" โดย ก.ล.ต. ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

Smiley face


ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาการลงทุน
ได้รับข้อมูลมากแต่ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีหลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ผู้ขายได้ผลตอบแทนสูง (Push Product) รวมทั้งขาดการติดตามดูแลหลังจากลงทุนไปแล้ว เนื่องจากบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่เงินลงทุนสูง (Private Wealth) เท่านั้น จึงเกิดเป็นโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" เพื่อให้บริการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

Smiley face


ดร.สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ 
CEO บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบลน.รายแรกของประเทศไทย รับมอบโล่ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" จากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแนะนำและบริหารการลงทุนที่ครบวงจร ด้วยระบบการบริการที่มีมาตรฐาน จริงใจ และดูแลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง


บริการ Wealth Advice โดย บลน. WealthMagik บลน. แรกของประเทศไทย เป็นผู้แนะนำและวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร ระดับ Premium  ภายใต้ความปลอดภัย เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้และความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว ด้วย 5 ขั้นตอน 1.) สำรวจตัวตนและตั้งเป้าหมาย 2.) กำหนดแผนจัดสรรการลงทุน 3.) แนะนำการลงทุน 4.) ติดตามและปรับปรุงการลงทุน 5.) รายงานภาพรวมการลงทุน


เริ่มลงทุนได้ง่ายๆ ทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่   คลิก 
แหล่งข่าว
WealthMagik
12 กันยายน 2561, 18:38