ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
CIMB-PRINCIPAL GMV-A
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้
FIFEQ 19/02/2561 27/02/2561
SCBFI6MA1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA1
FIXSTB 13/02/2561 19/02/2561
M-SELECTCG
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย
EQF 14/02/2561 02/03/2561
SCBFF6MI1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI1
FIFFIX 06/02/2561 12/02/2561
KFF1YEC
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EC
FIXBFT 06/02/2561 12/02/2561
KFF6MEQ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EQ
FIXBFT 06/02/2561 12/02/2561
ONE-GLOBFIN-RD
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
FOF 31/01/2561 13/02/2561
ONE-GLOBFIN-RA
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
FOF 31/01/2561 13/02/2561
ONE-GLOBFIN-ID
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือสถาบัน
FOF 31/01/2561 13/02/2561
ONE-GLOBFIN-IA
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือสถาบัน
FOF 31/01/2561 13/02/2561
SCBFF3MC3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC3
FIFFIX 30/01/2561 05/02/2561
SCBFF3MC2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC2
FIFFIX 23/01/2561 29/01/2561
MRECO5
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5
MIXBAL 24/01/2561 09/02/2561
SI5A4
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4
MIXBAL 17/01/2561 29/01/2561
SCBFF3MC1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC1
FIFFIX 16/01/2561 22/01/2561
  Total Records : 273
12345...6