ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF6MC7 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7
FIF 17/01/2560 23/01/2560
SCBFF3MA6 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA6
FIF 17/01/2560 23/01/2560
ONE-FIXED-A 
กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม
FIX 16/01/2560 24/01/2560
T-FixFIF3M10AI 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 3M10
FIF 17/01/2560 23/01/2560
T-DPlus 
กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส
FIX 16/01/2560 24/01/2560
S-PFI 3M1 
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม1
FIX 16/01/2560 24/01/2560
SCBFF6MC6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6
FIF 10/01/2560 16/01/2560
SCBFF3MA5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA5
FIF 10/01/2560 16/01/2560
KTFF126
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 126
FIX 11/01/2560 17/01/2560
T-FixFIF3M9AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M9AI
FIF 10/01/2560 16/01/2560
S-PFI 3M3
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม3
FIX 09/01/2560 17/01/2560
KTSIV3M1
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 1
FIX 09/01/2560 13/01/2560
KTFF121
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 121
FIF 04/01/2560 09/01/2560
S-PFI 6M3
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม3
FIX 29/12/2559 10/01/2560
S-PFI 3M5
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5
FIX 22/12/2559 30/12/2559
  Total Records : 85
12345...6