ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KTBTHAICG-A 
กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
EQF 20/09/2560 26/09/2560
T-FixFIF6M14 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M14
FIFFIX 19/09/2560 25/09/2560
SCBFF1YG8 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8
FIFFIX 19/09/2560 25/09/2560
K-FITXL 
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL
FOF 14/09/2560 02/10/2560
K-FITL  
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
FOF 14/09/2560 02/10/2560
K-FITM 
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
FOF 14/09/2560 02/10/2560
K-FITS 
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
FOF 14/09/2560 02/10/2560
SCBFF1YG7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7
FIFFIX 12/09/2560 18/09/2560
KF-INDIA
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้
FIF 14/09/2560 20/09/2560
SCBFF1YG6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6
FIFFIX 05/09/2560 11/09/2560
SCBFF6MG4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG4
FIFFIX 05/09/2560 11/09/2560
TLEQ-THAICG
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
EQF 07/09/2560 14/09/2560
KT-GOI-A
เคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
MIX 28/08/2560 08/09/2560
SCBFF1YG5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5
FIFFIX 29/08/2560 04/09/2560
SCBFF6MG3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG3
FIFFIX 29/08/2560 04/09/2560
  Total Records : 226
12345...6