ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFI3Y5 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5
FIXLTB 23/05/2560 29/05/2560
SCBFF1YE9 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9
FIFFIX 23/05/2560 29/05/2560
SCBFF6ME7 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7
FIFFIX 23/05/2560 29/05/2560
TMBEBF 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond
FIF 22/05/2560 26/05/2560
KT-SET50-A
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 - ชนิดสะสมมูลค่า
EQF 22/05/2560 29/05/2560
S-PFI 6M1
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม1
FIXBFT 22/05/2560 30/05/2560
S-FR 3M1
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
FIXBFT 22/05/2560 30/05/2560
SCBFF1YE8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8
FIFFIX 16/05/2560 22/05/2560
SCBFF6ME6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME6
FIFFIX 16/05/2560 22/05/2560
S-PFI6M2
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม2
FIXBFT 04/05/2560 16/05/2560
T-FixFIF6M6
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M6
FIFFIX 09/05/2560 15/05/2560
M-INCOMEAI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MIXBAL 24/04/2560 16/05/2560
SCBFF1YE7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7
FIFFIX 09/05/2560 15/05/2560
SCBFF6ME5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME5
FIFFIX 09/05/2560 15/05/2560
CIMB-PRINCIPAL GOPP
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
FIF 11/05/2560 19/05/2560
  Total Records : 167
12345...6