Bond Story Ep.1 “เบสิคหุ้นกู้…ไม่รู้ไม่ได้”

เพื่อนๆ รู้ไหมว่า "ตราสารหนี้" "หุ้นกู้" และ“พันธบัตร” คืออะไร แล้วต่างกันยังไง?

วันนี้พ่อมดน้อยมีคำตอบ และเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝาก กับซีรีย์ชุด Bond Story ตอน "เบสิคหุ้นกู้…ไม่รู้ไม่ได้" อยากรู้แล้วไปดูกันเล้ย!

สำหรับใครที่สนใจเรื่องตราสารหนี้ หุ้นกู้ และพันธบัตรสามารถเข้ามาพูดคุย และติดตามข่าวสารเรื่องหุ้นกู้แบบรู้ลึก รู้จริง ได้ที่

กลุ่ม"ชมรมคนรักหุ้นกู้"  คลิกเลย!