7 ปี WealthMagik ก้าวสู่ผู้แนะนำการลงทุน

นับเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้วที่บริษัท Wealth Management System Limited ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.WealthMagik.com  ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น Wealth for the Mass ช่วยให้ผู้คนในทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานที่รู้จักวางแผนบริหารเงินออมเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

เริ่มต้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาการเกษียณจนในสังคมไทย  ปัจจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยมีมากถึง 14 – 15 % ของประชากร แน่นอนว่า เมื่อมีอายุมากขึ้น ก็ตามมาด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ถดถอยลง และเข้าสู่การเกษียณอายุในที่สุด แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตวัยเกษียณ

 

จากการสำรวจพบว่าจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนั้นมากถึง 4 ล้านบาท หรือ 40% ของรายได้วัยทำงาน แต่มีเพียง 1 ใน 3 ของคนไทยเท่านั้นที่มีเงินออม  WealthMagik จึงเข้ามาเป็นช่องทางในการช่วยเหลือคนไทยในการลงทุนเพื่อชีวิตที่สุขสบายในอนาคต 7 ปีเพื่อคนไทยไม่เกษียณจน

 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

WealthMagik เน้นการให้บริการที่ครบในทุกความต้องการของนักลงทุน ทั้งนักลงทุนหน้าใหม่ และนักลงทุนมากประสบการณ์  เป็นช่องทางในการเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานของการลงทุนดูข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจการลงุทน และวางแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

ข้อมูลกองทุนบนเว็บไซต์ WealthMagik ที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการนักลงทุนเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นของกองทุนต่างๆเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อตัดสินใจ และนำไปอ้างอิงในสื่อเว็บไซต์อย่างกว้างขวางเป็นตลาดข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากวงการนักลงทุน

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนหน้าใหม่ให้ถึงเป้าหมายการลงทุนด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยวางแผนเกษียณ แผนภาษี แผนเงินออม หรือจัดสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย เลือกกองทุนที่เหมาะสมแก่นักลงทุนตามสภาพตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

ก้าวสู่อีกขั้นของการแนะนำการลงทุนด้วย Wealth Advice

และในเร็วๆ นี้ WealthMagik ได้ตัดสินที่จะก้าวสู่อีกขั้นของการให้บริการ โดยการเป็นผู้แนะนำการลงทุนแบบ Premium ให้นักลงทุน เริ่มลงทุนได้ง่ายๆ ทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว

 

บริการ Wealth Advice โดย บลน. WealthMagik บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่แรกของประเทศไทย ช่วยให้คุณเริ่มวางแผนการลงทุน จัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย เลือกกองทุนที่ใช่ พร้อมทั้งปรับสัดส่วนหลังการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยในระยะยาวเร็วๆ นี้ พบกันได้ที่ Trading.wealthmagik.com