7 คำ ควรรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกู้


1. Coupon คือ คูปอง (อัตราดอกเบี้ย) 

ที่ผู้ออกตราสารกำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้ เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้ตามวันที่กำหนด2. Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ

เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Investment Grade หรือ กลุ่มน่าลงทุน (AAA ถึง BBB-) และ High Yield Bonds หรือกลุ่มเก็งกำไร (BB+- ลงไปจนถึง D)3. Yield คือ อัตราผลตอบแทน

ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามอัตราผลตอบแทนตลาด โดยเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิในกรณีที่ถือจนครบกำหนด4. Time to Maturity (TTM) คือ อายุคงเหลือของตราสารหนี้

ระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้มักมีหน่วยเป็นจํานวนปีโดย ณ วันออกตราสารหนี้ Term จะเท่ากับ Time to maturity (TTM)5. Yield Curve คือ อัตราผลตอบแทนตลาด

จะแสดงอัตราผลตอบแทน (Yield) ตามอายุที่เหลือของตราสารหนี้ (Time to maturity)6. Primary Bond Market (IPO) คือตลาดแรก

เป็นตลาดที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีการออกใหม่และนําไปขายในตลาดเป็นครั้งแรก ของบริษัทผู้ต้องการเงินทุน


7. Secondary Bond Market คือ ตลาดรอง

เป็นตลาดซื้อขายเปลี่ยนมือสำหรับหุ้นกู้ ที่ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว เรียกว่า ตลาดรอง


 

อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่สร้าง Passive Income ให้คุณได้ ไม่อยากพลาดโอกาสลงทุน ดูข้อมูลหุ้นกู้ได้แล้วที่

1. เว็บไซต์เว็ลธ์เมจิก คลิกเลย

2. แอพพลิเคชัน Wealth Service Download ฟรี!!! ทั้ง Android และ iOS คลิกเลย