แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ!


แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำรับทองคำ 3 ต่อ

ฉลองครบรอบ 10 ปี Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง จัดแคมเปญกระตุ้นการลงทุนรับปีเสือ เสริมความมั่งคั่งให้นักลงทุนในแคมเปญเทรดให้ได้ทองรับทองคำเน้นๆจัดเต็มถึง3 ต่อ เพียงสะสมยอดลงทุนตามที่บริษัทฯกำหนด

เริ่มสะสมยอดได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น!

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บลน. WealthMagik

ลงทุนแบบไม่พลาด ไปกับตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก กับธีมลงทุน Emerging Market คลิก !!!

ลงทุนแบบยั่งยืน เพื่ออนาคต ไปกับธีมลงทุน ESG คลิก !!!

มุ่งสู่อนาคตไปกับการลงทุนธีม Esport คลิก !!!

รวมกอง Fintech ไม่ตกเทรนด์ เน้นลงทุนใน ARKF คลิก !!!


รับสิทธิ์ได้ง่ายๆดังนี้

1. แคมเปญเทรดให้ได้ทองเข้าร่วมได้ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชีใหม่ โดยสะสมยอดลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ตามที่บริษัทกำหนด

2. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทจะสรุปยอดลงทุน (ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า) และติดต่อนักลงทุนที่มียอดลงทุนสะสมถึงเกณฑ์ได้รับของรางวัล ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในระบบ

3. นักลงทุนแจ้งและยืนยันของรางวัลผ่านเจ้าหน้าที่

4. บริษัทจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในระบบ

รายละเอียดของรางวัล

ต่อที่1 ลงทุนตามยอดรับทองเน้นๆ

1.ยอดลงทุน 700,000-1,500,000 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 0.5 กรัม

2.ยอดลงทุน 1,510,000-3,000,000 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 1 กรัม

3.ยอดลงทุน 3,100,000-5,000,000 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 2 กรัม

4.ยอดลงทุน 5,100,000-7,000,000 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 3 กรัม

5.ยอดลงทุน 7,100,000-9,999,999 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม 5 กรัม

6.ยอดลงทุน 10,000,000ขึ้นไป รับเม็ดทองคำ 96.5% น้ำหนักรวม7 กรัม

ต่อที่2 ลงทุนต่อรับทองหนักๆ

ลูกค้าที่สะสมยอดลงทุนครบ 15,000,000บาทรับเม็ดทองคำ96.5% น้ำหนักรวม 6 กรัม เพิ่มอีกต่อ (รวม 2 ต่อ รับเม็ดทองคำ น้ำหนักรวม 13 กรัม)

ต่อที่3 ลงทุนเพิ่มรับทองแน่นๆ

ลูกค้าที่สะสมยอดลงทุนตั้งแต่15,100,000บาทขึ้นไป ต่อเนื่อง ครบทุก 2,000,000 บาท รับเม็ดทองคำ 96.5% เพิ่มอีก1 กรัม เช่น

ยอดลงทุนครบ 17,100,000 บาท/19,100,000/21,100,000/… จะได้รับทองคำเพิ่มอีก 1 กรัม ในทุกช่วงการลงทุนที่ครบ2 ล้านบาท


      เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีลงทุนแต่ไม่สำเร็จ ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ และ ลูกค้าปัจจุบันสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

2. ลูกค้าสามารถสะสมยอดเงินลงทุนขาเข้า (ซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า) เฉพาะกองทุนที่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

3. กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น999,999.99บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท

4. ด้วยบริษัทคำนึงถึงการลงทุนของลูกค้าเป็นที่ตั้งลูกค้าที่สะสมยอดเงินลงทุนตามกำหนดที่ระบุไว้ในแคมเปญ จะได้รับรางวัลเป็นเม็ดทองคำ” ซึ่งมีอัตราค่าแรงช่างทอง/ค่ากำเหน็จ ต่ำกว่าทองคำในรูปแบบอื่น

5.มูลค่าของรางวัลอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 1 ก.พ.2565 ทั้งนี้ราคาอาจผันแปรตามสภาวะตลาดอย่างไรก็ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจะเป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

6. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทฯ จะคำนวณยอดการลงทุนและแจ้งลูกค้า เมื่อยอดการลงทุนถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และจะแจ้งลูกค้าเพื่อยืนยันของรางวัลที่ได้ตามยอดลงทุนผ่านทางโทรศัพท์

7. การมอบของรางวัล  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ผู้รับสิทธิ์แจ้งไว้ในระบบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัล ขนาด น้ำหนัก หรือสีของรางวัล กรณีที่ของรางวัลหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นของรางวัลชิ้นอื่นในมูลค่าเท่ากับของรางวัลที่หมดแทน  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ รวมถึงข้อกำหนดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ภาพที่ใช้ประชาสัมพันธ์แคมเปญสื่อถึงของรางวัลที่เป็นทองคำเท่านั้นไม่ใช่เป็นการระบุถึงขนาดสี น้ำหนัก รูปแบบหรืออื่นใดที่บ่งบอกว่าเป็นของรางวัลจริง


*กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ขอให้คำตัดสินของ WealthMagik ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกกองทุน


กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

1. abrdn

ABAG,ABAGS,ABAPAC,ABCG,ABEG,ABEHB,ABGDD-A,ABGDD-R,ABGEM,ABIG,ABJO,ABSM,ABTED,ABWOOF,AEOB

2. KAsset

K20SLTF-A(D),K70LTF-A(D),K-AEC,K-AFIXED,K-APB,K-ART,K-ASIA,K-ASIACV,K-ATECH,

K-CCTV,K-CHANGE-A(A),K-CHINA-A(A),K-CHINA-A(D),K-CLIMATE,KDLTF-A(D),KEQLTF-A(A),

K-EQUITY,K-EUROPE,K-EUSAGE,K-EUSMALL,K-GA,K-GB,K-GDBOND,K-GEMO,K-GHEALTH,K-GHEALTH(UH),

K-GINCOME-A(A),K-GINCOME-A(R),K-GINFRA,K-GLOBE,KGLTF-A(D),K-GPROP-A(A),K-GPROP-A(D),

K-HIT,K-INDIA,K-JP,K-MBOND,K-MIDSMALL,KMSLTF-A(A),K-MVEQ,K-PLAN2,K-PLAN3,K-PROPI,

K-SELECT,K-SEMQ,K-SGM,K-STAR-A(A),K-STAR-A(R),K-STEQ,K-USA-A(A),K-USA-A(D),

K-VALUE,K-VIETNAM,RKBC,RKF4

3. KKPAM

KKP ACTEQ-A,KKP ACT EQ-D,KKP DIVIDEND,KKP GHC,KKP GINFRAEQ-H,KKP GNP,KKP GNP-H,

KKPG-THEME-H,KKP SG-AA,KKP SG-AA Extra,KKP SM CAP

4. KSAM

KFACHINA-A,KFAHYBON-A,KFAINCOM-A,KFAINCOM-R,KF-BRIC,KF-CINCOME,KFCLIMA-A,KFCMEGA-A,KF-CSINCOM,

KFDIVERS-A,KFDIVERS-R,KFDYNAMIC,KF-ELI,KF-EM,KFESG-A,KF-EUROPE,KFGBRAND-A,KFGBRAND-D,KFGDIV-A,

KFGDIV-D,KFGG-A,KF-GLS,KFGMIL-A,KFGOOD,KFGPROP-A,KFGPROP-D,KFGROWTH-A,KFGROWTH-D,KFGTECH-A,

KFHASIA-A,KF-HCHINAD,KFHEALTH-A,KFHEALTH-D,KFHEUROP-A,KFHHCARE-A,KFHHCARE-D,KF-HJAPAND,KF-HSMUS,

KFHTECH-A,KF-INCOME,KF-INDIA,KFINFRA-A,KFINNO-A,KFJPSCAP-A,KF-JPSCAPD,KF-LATAM,KFMINCOM-A,

KFMINCOM-R,KF-ORTFLEX,KFPREFER-A,KFSEQ,KFSEQ-D,KF-SINCOME,KF-SMCAPD,KFSUPER,KFTHAICG,

KFTHAISM,KF-TRB,KFTSTAR-A,KFTSTAR-D,KFUS-A,KFVIET-A

5. KTAM

KT-AASIA-A,KT-AGRI,KT-ASEAN-A,KT-ASIAG-A,KT-BOND,KT-BRAIN-A,KT-CHINA-A,

KT-CLIMATE-A,KT-CSBOND-A,KT-DHINCOME-A,KTEF,KT-EMEQ-A,KT-ENERGY,KT-EURO,

KT-G90,KT-GCINCOME-A,KT-GMO-A,KT-GOI-A,KT-HEALTHCARE-A,KTHH,

KT-INDIA-A,KT-INDIA-D,KT-MINING,KT-OPP-D,

KT-PRECIOUS,KT-PROPERTY,KT-TMT,KT-US-A,KT-WCORP,KT-WEQ,KT-WTAI-A

6. KWIAM

KWIAPREIT-A,KWI ASIAN SM,KWI DRAGON,KWI EE EURO,KWI HCARE-A,KWI INDIA-A,KWIINDIA-D

7. LHFUND

LHCHINA-A,LHCHINA-D,LHCYBER-A,LHCYBER-D,LHDIGITAL-D,LHEME-D,LHEQDPLUS-A,LHEQDPLUS-D,LHESPORT-A,

LHESPORT-D,LHFL,LHGEQ-A,LHGEQ-D,LHGEQ-R,LHGLIFEE-D,LHINDIAE-D,LHINNO-A,LHINNO-D,LHIP-D,LHJAPE-D,

LHMEGA-A,LHMEGA-D,LHMOBILITY-A,LHMSFL-A,LHMSFL-D,LHMSFL-R,LHPROPG-D,LHPROP-I,LHPROPIA-A,LHPROPIA-D,

LHPROPINFRA-D,LHROBOTE-D,LHSELECT-D,LHSEMICON-A,LHSEMICON-D,LHSMART-D,LHSTRATEGY-A,LHSTRATEGY-D,

LHTOPPICK-A,LHTPROP

8. MFC

GI5EM1,HI-DIV,HIDIVMF,I-CHIC,I-DEVELOP,KAF,MATECH-A,MATECH-D,MCANN,MCHINAGA,MCHINAGD,MCONVERT,

MDIVA-A,MDIVA-D,M-EM,MEURO,M-FOCUS,MFTECH,MGFGA,MGFGD,MGTECH,MIDSMALLMF,M-MIDSMALL-D,M-MULTI-A,

M-MULTI-D,MRENEW-A,MRENEW-D,M-VI,SMO5A1

9. ONEAM

1AM-GEM,1US-OPP,ONE+1,ONE-ACT,ONE-ALLCHINA-RA,ONE-APACESG,ONE-APACPROP,ONE-DISC-RA,ONE-EQ,ONE-EUROEQ,

ONE-G,ONE-GECOM,ONE-GLOBFIN-IA,ONE-GLOBFIN-ID,ONE-GLOBFIN-RA,ONE-GLOBFIN-RD,ONE-HOSPITAL,

ONE-INDIAOPP-RA,ONE-INDIAOPP-RD,ONE-OPPORTUNITY6/2,ONE-POWER,ONEPROP-D,ONEPROP-SG,ONE-SETHD,

ONE-STOXXASEAN,ONE-UB 3,ONE-UGG-RA,ONE-VIETNAM-RA,SYRUS-M,THANA1,TLHPF

10. PAMC

P-CGREEN,PEQ,PWIN

11. PRINCIPAL

PRINCIPALAPDI,PRINCIPAL CHEQ-A,PRINCIPAL CHTECH-A,PRINCIPAL CII,PRINCIPAL EUEQ,PRINCIPALGBRAND-A,

PRINCIPALGCF,PRINCIPAL GCLEAN-A,PRINCIPAL GCLOUD-A,PRINCIPAL GEDTECH-A,PRINCIPAL GEQ,

PRINCIPALGFIXED,PRINCIPAL GHEALTH-A,PRINCIPAL GIF,PRINCIPAL GINNO-A,PRINCIPAL GMV-A,

PRINCIPALGOPP-A,PRINCIPAL GPS-A,PRINCIPAL GREITs,PRINCIPAL GSA,PRINCIPAL GSCEQ-R,

PRINCIPALiBALANCED-D,PRINCIPAL iBALANCED-R,PRINCIPAL iDIV-A,PRINCIPAL iDIV-D,PRINCIPALiDIV-R,

PRINCIPALiPROP-A,PRINCIPAL iPROP-D,PRINCIPAL iPROPEN-A,PRINCIPAL iPROPEN-D,PRINCIPALiPROPPLUS,

PRINCIPALiPROP-R,PRINCIPAL JEQ,PRINCIPAL KEQ,PRINCIPAL TDIF-D,PRINCIPAL USEQ-A,PRINCIPALVNEQ-A

12. SCBAM

SCBAAA,SCBABOND(A),SCBABS,SCBAEM,SCBAEMHA,SCBAOA,SCBAUTO(A),SCBBLN,SCBBLNA,SCBBLOC(A),SCBCEH,

SCBCHA,SCBCHEQA,SCBCLASSICA,SCBCLEANA,SCBCTECHA,SCBDIGI,SCBDJI(A),SCBEQUALA,SCBEUROPE(A),

SCBEUSM,SCBFINA,SCBFINR,SCBFINTECH(A),SCBGEESG,SCBGEX(A),SCBGHC,SCBGHCA,SCBGIF,SCBGINR,

SCBGMLA,SCBGMTA,SCBGPROP,SCBIHEALTH(A),SCBINCR,SCBINDEQ(A),SCBINNO(A),SCBJPSMA,SCBLEQ,

SCBLEQA,SCBLT2-2020,SCBMILDA,SCBMLCAA,SCBMLTA,SCBMSE,SCBOPPA,SCBOPPR,SCBPGF,SCBPINA,SCBPIND,

SCBPLUS,SCBPMO,SCBPOPA,SCBRAAA,SCBROBOA,SCBSE,SCBSEA,SCBSEMI(A),SCBSPICYA,SCBTHAICGA,

SCBTRAVEL(A),SCBUSAA,SCBUSHYA,SCBUSSM,SCBWINA,SCBWINR

13. TALISAM

TLDIVEQ-D,TLEQ,TLEQ-THAICG,TLFLEX,TLMSEQ

14. T-FUND

T-AsianProp,T-CSD,T-DIV,T-DIV2,T-DMixed,T-EQUITY,T-ES-CHINA A,T-ES-GGREEN,T-ES-GINNO,

T-ES-GSBOND,T-ES-GTech,T-EuropeEQ,T-FinanceTH,T-GlobalBond,T-GlobalEnergy,T-GlobalEQ,

T-GlobalESG,T-GlobalValue,T-Healthcare,T-INCOMEAI,T-IncomePropAI,T-INFRA,T-JapanEQ,

T-LowBeta,T-MAP,T-Mixed7030,T-MultiIncome,T-PPSD,T-PREMIUMBRAND,T-Privilege,T-Property,

T-PropInfraFlex,T-SMCap,T-SmartBeta,T-STSD

15. TMBAM

TMBAGLF,TMBASIAB,TMBCOF,TMBEAE,TMBEBF,TMBEG,TMB-ES-APPF,TMB-ES-AUTOMATION,TMB-ES-CHINA-A,

TMB-ES-FINTECH,TMB-ES-GCG,TMB-ES-GCORE,TMB-ES-GENOME,TMB-ES-GINNO,TMB-ES-GSBOND,TMB-ES-IALLO,

TMB-ES-INTERNET,TMB-ES-STARTECH,TMBGDF,TMBGER,TMBGF,TMBGINCOME,TMBGINFRA,TMBGPROP,TMBGQG,

TMBGRR,TMBINDAE,TMBJE,TMBJPNAE,TMBPIPF,TMB-THAICG,TMBTMSMV,TMBUS500,TMBUSBLUECHIP

16. UOBAM

ADR-D,ASIA-B,ASIA-E,BRIC,EHD,GC,MIX-D1585,TBF,TEF,TEF-DIV,UCHI,UCHINA,UCI,UDB-A,UDB-N,UEDTECH,

UEMIF-N,UEV,UFIN-A,UFIN-N,UGBF-A,UGBF-N,UGD,UGMAC,UGQG,UGSE,UNI,UOBSA,UOBSAS100,UOBSAS100D,

UOBSC,UOBSDF,UOBSGC,UOBSHC,UOBSHY,UOBSJSM,UOBSMG,UTHAICG,UTSME,UVO,VFOCUS-D

17. WEASSET

WE-CHIG,WE-CYBER,WE-EVOSEMI,WE-GEDUCATION,WE-GEQUITY,WE-GIHEALTH,WE-GOLD,WE-GSECURE,WE-GTECH,

WE-MULTI,WE-OSHOP,WE-PLAY,WE-TENERGY,WE-TRBOND-A,WE-USREIT


เปิดบัญชีกองทุน ผ่านแอป ไม่ต้องส่งเอกสาร คลิกเลย

สะสมยอดเทรดกองทุน คลิกเลย 


ติดตามข่าวสารได้ที่

Line@WealthMagik คลิก

Facebook : WealthMagik – ลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ว คลิก

Twitter : @WealthMagik คลิก

IG :@WealthMagik คลิก