ตราสารหนี้


Primary Bond (IPO)
Secondary Bond
WealthMagik insight - Bond

Primary Bond Market (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA, Bank of Thailand, สบน.
TUC
คาดว่า
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
4.90% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
5 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
5.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
next
TUC
คาดว่า
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
3.5% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
next
SENA
คาดว่า
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.70% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566
next
RICHY
คาดว่า
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566
เปิดให้จองซื้อ:
27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566
next
MINT
คาดว่า
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
A
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 1-5
Coupon Rate
6.10% ต่อปี
(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 6-25
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 0.25% ต่อปี
(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 26-50
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 1.00% ต่อปี
(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 51 เป็นต้นไป
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 2.00% ต่อปี
(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
next
ASW
คาดว่า
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.25 - 5.35 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.75 - 5.85 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
next
CMC
คาดว่า
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
next
PD
คาดว่า
Bond Rating:
Non-rated
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.60% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
next
TCC
คาดว่า
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
6.90% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
next
RT
คาดว่า
RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
Bond Rating:
Non-rated
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.20% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
next
JKN
คาดว่า
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
next
CWTTH
คาดว่า
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.75% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
next
NCH
คาดว่า
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
next
PF
คาดว่า
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
BB
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
6.85 % ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
31 มกราคม และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
31 มกราคม และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
next
B
คาดว่า
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 27, 30 มกราคม 2566
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 27, 30 มกราคม 2566
next
TMN
คาดว่า
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
5.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
10, 13-14 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดให้จองซื้อ:
10, 13-14 กุมภาพันธ์ 2566
next
CPFTH
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
A+
Investment Grade
Issuer Rating:
A+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
3.20% ต่อปี
(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
10 ปี
Coupon Rate
4.00% ต่อปี
(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
26-27,30 ม.ค.2566
เปิดให้จองซื้อ:
26-27,30 ม.ค.2566
next
TUC
คาดว่า
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
4.90% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
5 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
5.05% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
TUC
คาดว่า
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
3.5% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.10% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
SENA
คาดว่า
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB
Bond Rating:
BBB
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.70% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566
RICHY
คาดว่า
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566
MINT
คาดว่า
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
A
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 1-5
Coupon Rate
6.10% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 6-25
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 0.25% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 26-50
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 1.00% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
ปีที่ 51 เป็นต้นไป
Coupon Rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี + 2.00% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
ASW
คาดว่า
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.25 - 5.35 % ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.75 - 5.85 % ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
CMC
คาดว่า
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
PD
คาดว่า
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
5.60% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
TCC
คาดว่า
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
6.90% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
RT
คาดว่า
RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.20% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
JKN
คาดว่า
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
CWTTH
คาดว่า
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.75% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
NCH
คาดว่า
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
PF
คาดว่า
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
6.85 % ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 มกราคม และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
B
คาดว่า
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
26 - 27, 30 มกราคม 2566
TMN
คาดว่า
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
5.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
10, 13-14 กุมภาพันธ์ 2566
CPFTH
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
A+
Bond Rating:
A+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
3.20% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
10 ปี
Coupon Rate
4.00% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
26-27,30 ม.ค.2566
*คาดว่า = อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สงวนลิขสิทธิ์ 2565 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด