ตราสารหนี้


Primary Bond (IPO)
Secondary Bond
WealthMagik insight - Bond

Primary Bond Market (IPO)

แหล่งข้อมูล : ThaiBMA, Bank of Thailand, สบน.
ASW
คาดว่า
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน
Coupon Rate
5.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.90 - 5.95% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
3 - 5 กรกฎาคม 2566
เปิดให้จองซื้อ:
3 - 5 กรกฎาคม 2566
next
DUSIT
คาดว่า
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB-
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.50 - 5.57% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
3 - 5 กรกฎาคม 2566
เปิดให้จองซื้อ:
3 - 5 กรกฎาคม 2566
next
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
BB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
7.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 28 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 28 มิถุนายน 2566
next
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
BB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
6.85% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 28 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 28 มิถุนายน 2566
next
NKON
คาดว่า
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
3-6 กรกฎาคม 2023
เปิดให้จองซื้อ:
3-6 กรกฎาคม 2023
next
TMI
คาดว่า
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
6 - 8 มิถุนายน 2023
เปิดให้จองซื้อ:
6 - 8 มิถุนายน 2023
next
CWTTH
คาดว่า
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ลงทุนมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.90% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
30 มิถุนายน , 3 - 4 กรกฎาคม 2023
เปิดให้จองซื้อ:
30 มิถุนายน , 3 - 4 กรกฎาคม 2023
next
SCB
คาดว่า
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
AA+(tha)
Investment Grade
Issuer Rating:
AA+(tha)
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
3.10% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 29 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
21 - 29 มิถุนายน 2566
next
PLE
คาดว่า
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
22 - 23 , 26 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
22 - 23 , 26 มิถุนายน 2566
next
ACPG
คาดว่า
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
BB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.25 - 6.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
19 - 21 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
19 - 21 มิถุนายน 2566
next
NPS
คาดว่า
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
4.60% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
7 ปี
Coupon Rate
5.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
12 - 15 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
12 - 15 มิถุนายน 2566
next
SABUY
คาดว่า
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
2 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
6.45% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
16 , 19 - 20 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
16 , 19 - 20 มิถุนายน 2566
next
ISTORE
คาดว่า
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.95% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
19 - 21 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
19 - 21 มิถุนายน 2566
next
SVR
คาดว่า
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
7.35% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 28 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
26 - 28 มิถุนายน 2566
next
BIOTEC
คาดว่า
บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
1 ปี 11 เดือน
Coupon Rate
6.80% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
14 - 16 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
14 - 16 มิถุนายน 2566
next
JMT
คาดว่า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.60% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
2 , 6 - 7 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
2 , 6 - 7 มิถุนายน 2566
next
TURBO
คาดว่า
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
Bond Rating:
Non-rated
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 10 เดือน 14 วัน
Coupon Rate
4.72 - 4.94% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 10 เดือน 14 วัน
Coupon Rate
5.19 - 5.54% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
20 - 22 มิถุนายน 2566
next
SIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
4.00-4.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
4.45-4.55% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
1-2 , 6 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
1-2 , 6 มิถุนายน 2566
next
MTC
คาดว่า
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB+
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 4 เดือน 27 วัน
Coupon Rate
3.35-3.50% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 1 วัน
Coupon Rate
3.85-4.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.30-4.45% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
3 ปี 11 เดือน 30 วัน
Coupon Rate
4.50-4.65% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
6 - 8 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
6 - 8 มิถุนายน 2566
next
RML
คาดว่า
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB+
Investment Grade
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 3 เดือน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.07 % )
ปีที่ 1) 7.00 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.15 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.25 % )
ปีที่ 1) 7.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.40% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
1 ปี 2 เดือน 11 วัน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.07 % )
ปีที่ 1) 7.00 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.15 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
2 ปี 2 เดือน 11 วัน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.25 % )
ปีที่ 1) 7.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.40% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
6 - 8 มิถุนายน 2566
26 - 28 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
6 - 8 มิถุนายน 2566
26 - 28 มิถุนายน 2566
next
INET
คาดว่า
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุตราสารหนี้
1 ปี 7 เดือน 11 วัน
Coupon Rate
5.05% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
2 , 6 - 7 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
2 , 6 - 7 มิถุนายน 2566
next
NUSA
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน 17 วัน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.02% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 4 เดือน 14 วัน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.06% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.15% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน 3 วัน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.02% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
2 ปี 4 เดือน
Coupon Rate ( เฉลี่ย 7.06% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.15% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566
13 -15 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566
13 -15 มิถุนายน 2566
next
TNITY
คาดว่า
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 3 เดือน 4 วัน
Coupon Rate
3.75% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
3.80% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
next
TNITY
คาดว่า
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
Non-rated
High Yield
Issuer Rating:
Non-rated
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

อายุตราสารหนี้
11 เดือน 18 วัน
Coupon Rate
3.40% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
next
ITD
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Bond Rating:
BBB-
Investment Grade
Issuer Rating:
BBB-
WCR:
การค้ำประกัน:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

-

ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน 2 วัน
Coupon Rate
4.85 – 5.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
6.00 – 6.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ:
30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2566
เปิดให้จองซื้อ:
30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2566
next
ASW
คาดว่า
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน
Coupon Rate
5.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.90 - 5.95% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
3 - 5 กรกฎาคม 2566
DUSIT
คาดว่า
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
BBB-
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
5.50 - 5.57% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
3 - 5 กรกฎาคม 2566
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Issuer Rating:
BB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
7.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
26 - 28 มิถุนายน 2566
GRAND
คาดว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Issuer Rating:
BB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี
Coupon Rate
6.85% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
26 - 28 มิถุนายน 2566
NKON
คาดว่า
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
3-6 กรกฎาคม 2023
TMI
คาดว่า
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
7.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 มิถุนายน 2023
CWTTH
คาดว่า
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ลงทุนมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.90% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
30 มิถุนายน , 3 - 4 กรกฎาคม 2023
SCB
คาดว่า
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
AA+(tha)
Bond Rating:
AA+(tha)
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
3.10% ต่อปี(ทุก 6 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
21 - 29 มิถุนายน 2566
PLE
คาดว่า
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
22 - 23 , 26 มิถุนายน 2566
ACPG
คาดว่า
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BB+
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.25 - 6.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
19 - 21 มิถุนายน 2566
NPS
คาดว่า
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
5 ปี
Coupon Rate
4.60% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
7 ปี
Coupon Rate
5.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
12 - 15 มิถุนายน 2566
SABUY
คาดว่า
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
2 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
6.45% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
16 , 19 - 20 มิถุนายน 2566
ISTORE
คาดว่า
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
2 ปี
Coupon Rate
6.95% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
19 - 21 มิถุนายน 2566
SVR
คาดว่า
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน
Coupon Rate
7.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
7.35% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
26 - 28 มิถุนายน 2566
BIOTEC
คาดว่า
บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี 11 เดือน
Coupon Rate
6.80% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
14 - 16 มิถุนายน 2566
JMT
คาดว่า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.60% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
2 , 6 - 7 มิถุนายน 2566
TURBO
คาดว่า
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 10 เดือน 14 วัน
Coupon Rate
4.72 - 4.94% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 10 เดือน 14 วัน
Coupon Rate
5.19 - 5.54% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
20 - 22 มิถุนายน 2566
SIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
2 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
4.00-4.10% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
4 ปี
Coupon Rate
4.45-4.55% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
1-2 , 6 มิถุนายน 2566
MTC
คาดว่า
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB+
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 4 เดือน 27 วัน
Coupon Rate
3.35-3.50% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 1 วัน
Coupon Rate
3.85-4.00% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
4.30-4.45% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
3 ปี 11 เดือน 30 วัน
Coupon Rate
4.50-4.65% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 มิถุนายน 2566
RML
คาดว่า
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
BBB+
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 3 เดือน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.07 % )
ปีที่ 1) 7.00 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.15 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 3 เดือน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.25 % )
ปีที่ 1) 7.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.40% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
1 ปี 2 เดือน 11 วัน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.07 % )
ปีที่ 1) 7.00 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.15 % ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
2 ปี 2 เดือน 11 วัน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.25 % )
ปีที่ 1) 7.10% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.25% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.40% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
6 - 8 มิถุนายน 2566
26 - 28 มิถุนายน 2566
INET
คาดว่า
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
อายุตราสารหนี้
1 ปี 7 เดือน 11 วัน
Coupon Rate
5.05% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
2 , 6 - 7 มิถุนายน 2566
NUSA
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน 17 วัน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.02% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
2 ปี 4 เดือน 14 วัน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.06% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.15% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 3
อายุตราสารหนี้
1 ปี 9 เดือน 3 วัน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.02% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 4
อายุตราสารหนี้
2 ปี 4 เดือน
Coupon Rate : ( เฉลี่ย 7.06% ต่อปี )
ปีที่ 1) 7.00% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 2) 7.05% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
ปีที่ 3) 7.15% ต่อปี
(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566
13 -15 มิถุนายน 2566
TNITY
คาดว่า
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 3 เดือน 4 วัน
Coupon Rate
3.75% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน
Coupon Rate
3.80% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
TNITY
คาดว่า
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
Non-rated
Bond Rating:
Non-rated
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
อายุตราสารหนี้
11 เดือน 18 วัน
Coupon Rate
3.40% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
ITD
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Issuer Rating:
BBB-
Bond Rating:
BBB-
การค้ำประกัน:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
-
ชุดที่ 1
อายุตราสารหนี้
1 ปี 6 เดือน 2 วัน
Coupon Rate
4.85 – 5.10% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
ชุดที่ 2
อายุตราสารหนี้
3 ปี
Coupon Rate
6.00 – 6.25% ต่อปี(ทุก 3 เดือน)
เปิดให้จองซื้อ
30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2566
*คาดว่า = อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด