รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001RAE SCBAM F00000MTPB SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
10.8271
12.92
0C00001LDR BBLAM F00000IRAO BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
14.4611
12.49
0C00001QII PAMC F00000JQSA PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
13.0283
12.18
C000010013 BCAP S000015808 BCAP-GOLD กองทุนเปิดบีแคป โกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.1216
12.09
0C00001S2B TFUND F00000M8QK TGoldBullion-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
13.0861
11.60
0C00001S64 TMBAM F000000RJ8 TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
24.5199
11.56
0C0000A4C1 UOBAM F00000JQT8 UOBSG-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
13.3983
11.49
0C0000A4C1 UOBAM F00000JQT9 UOBSG-D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล GOLD
GOLD
จ่ายปันผล
12.0764
11.44
0C00001L0D KrungsriAsset F000002S87 KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
15.8375
10.35
0C000021G1 MFC F000002O21 I-GOLD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
16.8800
3.05
0C00001OY7 KAsset S000014368 K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.4036
3.04
0C00001S61 TISCOAM F000003SR3 TGOLD กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
14.1441
3.02
0C00001RAE SCBAM S000011817 SCBGOLDHE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.5803
2.77
0C00001RAE SCBAM F00000MTPA SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
9.4637
2.33
0C00001P3H KTAM F00000JSC2 KT-GOLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
12.3676
2.17
0C00001S64 TMBAM F00000LYS1 TMBGOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.5617
1.98
0C00001S2B TFUND F00000M8QM TGoldBullion-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.6122
1.54
0C00001KVS ASSETFUND F000003XB3 ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
15.1592
1.39
0C00001RJ1 KKPAM F00000NNYT KKP GOLD กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์ ชนิดทั่วไป GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
7.6022
1.37
0C0000918I LHFUND S000014414 LHGOLDH-E กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
8.7413
1.10
  จำนวนกองทุน : 29
12