ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF1YK3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3
FIFFIX 17/10/2561 22/10/2561
SCBFF6MK2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK2
FIF 17/10/2561 22/10/2561
SCBFF1YK2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2
FIFFIX 09/10/2561 16/10/2561
SCBFF6MK1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK1
FIFFIX 09/10/2561 16/10/2561
SCBFF3MC6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC6
FIFFIX 09/10/2561 16/10/2561
ONE-OPPORTUNITY6/2
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2
MIX 27/09/2561 05/10/2561
SCBFF1YJ9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9
FIFFIX 25/09/2561 01/10/2561
SCBFF6MJ8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ8
FIFFIX 25/09/2561 01/10/2561
PWIN
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
FIF 24/09/2561 05/10/2561
SCBLTSETD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LTF 18/09/2561 24/09/2561
SCBLTSETA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
LTF 18/09/2561 24/09/2561
SCBFF1YJ8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8
FIFFIX 18/09/2561 24/09/2561
SCBFF6MJ7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ7
FIFFIX 18/09/2561 24/09/2561
SCBFF1YJ7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7
FIFFIX 11/09/2561 17/09/2561
SCBFF6MJ6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ6
FIFFIX 11/09/2561 17/09/2561
  Total Records : 340
12345...6