ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
CIMB-PRINCIPAL iPROPPLUS 
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
PRO 18/07/2561 26/07/2561
SCBFF1YI8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8
RMFFIX 17/07/2561 23/07/2561
SCBFI6MB7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB7
FIF 17/07/2561 23/07/2561
LHGEQ -R
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
FIF 16/07/2561 24/07/2561
LHGEQ -D
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIF 16/07/2561 24/07/2561
LHGEQ -A
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIF 16/07/2561 24/07/2561
SCBFF1YI7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI7
FIFFIX 10/07/2561 16/07/2561
SCBFI6MB6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB6
FIFFIX 10/07/2561 16/07/2561
SCBFF1YI6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI6
FIFFIX 03/07/2561 09/07/2561
SCBFI6MB5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB5
FIFFIX 03/07/2561 09/07/2561
ONE-OPPORTUNITY6
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้6
EQF 25/06/2561 04/07/2561
SCBJPSM
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป
FIFEQ 26/06/2561 02/07/2561
SCBFF1YI5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI5
FIFFIX 26/06/2561 02/07/2561
SCBFF6MI7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI7
FIFFIX 26/06/2561 02/07/2561
SCBFF1YI4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4
FIFFIX 19/06/2561 25/06/2561
  Total Records : 316
12345...6