ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBASF6MG4 
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MG4
FIXSTB 20/10/2563 26/10/2563
T-ES-GINNO
กองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง Global Innovation
FIFEQ 19/10/2563 27/10/2563
LHESPORT-A
กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIFOTH 20/10/2563 28/10/2563
LHESPORT-D
กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต
FIFOTH 20/10/2563 28/10/2563
MGTECH
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
FIFEQ 19/10/2563 28/10/2563
WE-BOND6M
กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M" ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIFFIX 09/10/2563 15/10/2563
TMB-ES-GINNO
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
EQF 19/10/2563 27/10/2563
SCBCR1YG
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MIXBAL 20/10/2563 26/10/2563
PWINRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 12/10/2563 26/10/2563
PRINCIPAL GCLOUD-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
FIFEQ 01/10/2563 08/10/2563
WE-GOLDRMF
กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 01/10/2563 14/10/2563
WE-MONYRMF
กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFFIX 01/10/2563 14/10/2563
KFF6MAF-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 22/09/2563 28/09/2563
WE-OSHOP
กองทุนเปิด วี ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์
FIFEQ 21/09/2563 25/09/2563
LHGEQRMF
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 14/09/2563 22/09/2563
  Total Records : 719
12345...6