ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KEC1-UI
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIFFIX 22/04/2562 29/04/2562
KT-THAIGOV4
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย4
FIXSTB 17/04/2562 23/04/2562
KTFF230
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 230
FIFFIX 17/04/2562 23/04/2562
UJSMRMF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF 17/04/2562 26/04/2562
SCBFF1YM6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM6
FIX 10/04/2562 22/04/2562
SCBFF6MM5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM5
FIX 10/04/2562 22/04/2562
SCBFF3MF1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF1
FIX 10/04/2562 22/04/2562
KT-THAIGOV3
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย3
FIXBFT 03/04/2562 10/04/2562
SCBFF1YM5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM5
FIFFIX 02/04/2562 09/04/2562
SCBFF6MM4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM4
FIFFIX 02/04/2562 09/04/2562
TFixed3Y2AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 01/04/2562 09/04/2562
M-MEGA-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
EQF 25/03/2562 05/04/2562
M-MEGA-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (ชนิดสะสมมูลค่า)
EQF 25/03/2562 05/04/2562
KFF6MGP
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GP
FIXBFT 02/04/2562 05/04/2562
SCBFF1YM4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM4
FIFFIX 26/03/2562 01/04/2562
  Total Records : 436
12345...6