ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
ONE-TOP5MA 
กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA
MIXBAL 23/08/2562 27/08/2562
SCBFI6MC1
กองทุนเป ดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MC1
FIFFIX 21/08/2562 26/08/2562
SCBFI1Y14
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y14
FIFFIX 21/08/2562 26/08/2562
TGOV3M2
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2
FIXROB 19/09/2562 26/09/2562
K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
FIF 27/08/2562 09/09/2562
KFI6MCT
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6เดือน CT
FIF 20/08/2562 26/08/2562
T-GlobalESG
กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน
FIFEQ 19/08/2562 23/08/2562
SCBFF1YO5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5
FIFFIX 14/08/2562 16/08/2562
SCBFF6MO4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO4
FIFFIX 14/08/2562 16/08/2562
KT-TRIG2
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2
MIXBAL 14/08/2562 16/08/2562
TFIX-3M#3
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3
FIFFIX 09/08/2562 14/08/2562
LHOPP
กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้
MIX 13/08/2562 20/08/2562
K-HIT
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน
FIFEQ 09/07/2562 19/07/2562
SCBFF1YO4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4
FIFFIX 06/08/2562 13/08/2562
SCBFF6MO3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO3
FIFFIX 06/08/2562 13/08/2562
  Total Records : 506
12345...6