ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
T-ES-GTech 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี
FIFEQ 28/01/2563 05/02/2563
T-FixFIF1Y41 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41
FIFFIX 22/01/2563 28/01/2563
TFIX-3M#5
กองทุนเปิดธนชาตตรสารหนี้ 3 เดือน#5
FIXROB 22/01/2563 24/01/2563
SCBFF1YQ6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ6
FIFFIX 21/01/2563 27/01/2563
SCBFF6MQ5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ5
FIFFIX 21/01/2563 27/01/2563
SMART-PLUS
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส
FIXMTB 15/01/2563 29/01/2563
SCBFF1YQ5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5
FIFFIX 14/01/2563 20/01/2563
SCBFF6MQ4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ4
FIFFIX 14/01/2563 20/01/2563
TMB-ES-GSBOND
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
FIF 13/01/2563 21/01/2563
KTAF30M1
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
FIFFIX 08/01/2563 14/01/2563
LHAFIX22A
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A
FIFFIX 08/01/2563 15/01/2563
SCBFF1YQ3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ3
FIFFIX 07/01/2563 13/01/2563
SCBFF6MQ2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ2
FIFFIX 07/01/2563 13/01/2563
SCBFF1YQ2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ2
FIFFIX 17/12/2562 23/12/2562
SCBFF6MQ1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ1
FIFFIX 17/12/2562 23/12/2562
  Total Records : 577
12345...6