ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF1Y2 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2
FIFFIX 12/12/2561 17/12/2561
SCBFF6MK7 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK7
FIFFIX 12/12/2561 17/12/2561
SCBFF3MD4 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD4
FIFFIX 12/12/2561 17/12/2561
SCBFF1YL1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1
FIFFIX 04/12/2561 11/12/2561
SCBFF6MK6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK6
FIFFIX 04/12/2561 11/12/2561
SCBFF3MD3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD3
FIFFIX 04/12/2561 11/12/2561
KFF1YFO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FO
FIFFIX 04/12/2561 07/12/2561
KFF6MFZ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FZ
FIFFIX 04/12/2561 07/12/2561
SCBFF6MK5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 6MK5
FIFFIX 27/11/2561 03/12/2561
SCBFF3MD2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3MD2
FIFFIX 27/11/2561 03/12/2561
SCBFF1YK9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9
FIFFIX 27/11/2561 03/12/2561
SCBTG-2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทิกเกอร์
MIXBAL 28/11/2561 30/11/2561
KFF6MFY
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FY
FIX 27/11/2561 03/12/2561
KFF1YFN
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FN
FIX 27/11/2561 03/12/2561
UGQG
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
FIFEQ 23/11/2561 28/11/2561
  Total Records : 369
12345...6