ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFF6MHY 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 6 เดือน HY
FIFFIX 26/05/2563 01/06/2563
WE-GIHEALTH
กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
EQF 20/05/2563 27/05/2563
T-ES-FIF3M1AI
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M1
FIFFIX 13/05/2563 15/05/2563
KFDIVERS-R
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม
FIFFIX 19/05/2563 26/05/2563
KFDIVERS-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม
FIFFIX 19/05/2563 26/05/2563
SCBFF3MH2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2
FIFFIX 12/05/2563 18/05/2563
MGF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส
EQF 11/05/2563 22/05/2563
KFF6ML-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML
FIFFIX 05/05/2563 11/05/2563
KFF3MCG
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CG
FIFFIX 05/05/2563 11/05/2563
UEDTECH
กองทุนเปิด ยูไนเต็ดเอ็ดดู เคชั่น เทคโนโลยีฟันด์
EQF 11/05/2563 19/05/2563
ONE-TCMSSF
กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม
SSF 23/04/2563 30/06/2563
SCBFF3MG8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8
FIFFIX 21/04/2563 27/04/2563
KFFAI6M38
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M38
FIFFIX 21/04/2563 27/04/2563
KFF6MJ-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ
FIFFIX 21/04/2563 27/04/2563
KFF3MCF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CF
FIFFIX 21/04/2563 27/04/2563
  Total Records : 648
12345...6