ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KTFF248
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 248
FIFFIX 19/06/2562 25/06/2562
MPII-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายปันผล
MIXBAL 17/06/2562 26/06/2562
(เฉพะา SCBAM Fund Click เท่านั้น) SCBAMFC1Y1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
FIF 19/06/2562 01/07/2562
(เฉพะา SCBAM Fund Click เท่านั้น) SCBAMFC3M1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M1
FIF 19/06/2562 01/07/2562
PHATRA PGE
กองทุนเปิดภัทร พำสซีฟ โกลบอล อิควิตี้
FIFEQ 18/06/2562 26/06/2562
KFFIF1Y26
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y26
FIFFIX 18/06/2562 24/06/2562
SCBFF1YN5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN5
FIFFIX 11/06/2562 17/06/2562
SCBFF6MN4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN4
FIFFIX 11/06/2562 17/06/2562
SCBFF3MF8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF8
FIFFIX 11/06/2562 17/06/2562
MSI2AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 10/06/2562 17/06/2562
KT-EMEQ-A
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์
EQF 17/06/2562 25/06/2562
MK9S1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1
FIXSTB 10/06/2562 18/06/2562
KTFF240
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 240
FIFFIX 05/06/2562 11/06/2562
SCBFF1YN4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN4
FIFFIX 05/06/2562 10/06/2562
SCBFF6MN3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN3
FIFFIX 05/06/2562 10/06/2562
  Total Records : 474
12345...6