ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFFIF1Y22 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y22
FIFFIX 18/02/2562 18/02/2562
MT3Y1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1
FIXBFT 18/02/2562 25/02/2562
I-FIX6M12
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 12
FIX 18/02/2562 22/02/2562
KTFF221
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 221
FIXBFT 13/02/2562 20/02/2562
T-FixFIF6M22
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M22
FIXBFT 12/02/2562 18/02/2562
T-FixFIF1Y28
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y28
FIXBFT 12/02/2562 18/02/2562
KFF1YFV
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV
FIXBFT 12/02/2562 18/02/2562
KFF3MBM
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BM
FIXBFT 12/02/2562 18/02/2562
KFF6MGI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GI
FIXBFT 12/02/2562 18/02/2562
SCBFF1YL7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7
FIFFIX 12/02/2562 18/02/2562
SCBFF6ML6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6
FIFFIX 12/02/2562 18/02/2562
SCBFF3ME3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME3
FIFFIX 12/02/2562 18/02/2562
KGT5YB
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
MIX 11/02/2562 15/02/2562
CIMB-PRINCIPAL GINNO
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
FIF 11/02/2562 15/02/2562
SCBFF6ML5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5
FIF 04/02/2562 11/02/2562
  Total Records : 402
12345...6