ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
UESG 
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
FIFEQ 17/08/2563 21/08/2563
LHGOLDH-D 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIFEQ 11/08/2563 14/08/2563
LHGOLDH-A 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIFEQ 11/08/2563 14/08/2563
MRENEW 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี
FIFEQ 21/08/2563 28/08/2563
KFF21C
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021c
FIFFIX 13/08/2563 20/08/2563
KTHH
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ)
FIFMIX 03/08/2563 18/08/2563
KFF21B
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B
FIXBFT 07/08/2563 14/08/2563
KFF6MY-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MY
FIFFIX 05/08/2563 10/08/2563
MIPLUS
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีแฮปปี้ อินคัม พลัส
FIFMIX 03/08/2563 07/08/2563
WE-CHIG
กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท
FIFEQ 31/07/2563 11/08/2563
KFF6MX-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MX
FIFFIX 29/07/2563 04/08/2563
KT-Ashares-A
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIFEQ 29/07/2563 05/08/2563
SCBASF6ME9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXMTB 21/07/2563 29/07/2563
SCBWIPA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio SCB World Integrated Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
MIXFLEX 21/07/2563 31/07/2563
KFF6MW-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ GMW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 21/07/2563 24/07/2563
  Total Records : 697
12345...6