ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
WE-EUROPE 
กองทุนเปิด วี ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้
MIXBAL 27/07/2564 05/08/2564
KTFFE102 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์102 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIFFIX 22/07/2564 30/07/2564
KFF6MBB-AI 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LTF 21/07/2564 30/07/2564
SCBASF6MK5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXLTB 20/07/2564 23/07/2564
SCBGTO
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity
MIXBAL 20/07/2564 29/07/2564
LHCYBER-D
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
EQF 29/07/2564 05/08/2564
LHCYBER-A
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
EQF 29/07/2564 05/08/2564
SCBABOND(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income
FIFFIX 15/07/2564 21/07/2564
KKP GIMPACT-H FUND
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์
FIFEQ 29/07/2564 05/08/2564
SCBASF6MK4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 13/07/2564 19/07/2564
TMB-ES-CHILL
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
FOF 12/07/2564 16/07/2564
KTFFE101
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์ 101 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 07/07/2564 13/07/2564
SCBASF6MK3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 06/07/2564 12/07/2564
SCBEUROPE(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ
EQF 06/07/2564 12/07/2564
K-ASIAX
กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
EQF 06/07/2564 12/07/2564
  Total Records : 950
12345...6